Анализираме автономното газово отопление на частен дом

За частна къща или крайградски къща с появата на студения период става актуален проблем за отопление. Благодарение на техническия прогрес до момента, можете да създадете автономна отоплителна система във вашия дом, използвайки котли и друго свързано оборудване. Като гориво, въглища, дърва, електричеството може да се използва, но природният газ остава най-достъпният и най-евтиният. Този аспект е основната причина за факта, че днес много граждани се опитват да използват газ за отопление на домовете си. Компетентно проектираното автономно газово отопление на частен дом ще ви позволи не само да запазите собствените си средства, но и да изчакате тихо за появата на студено време.

Въпреки че днес не всички региони на нашата страна са обхванати от мрежата от главни газопроводи за битови газове, има и други, не по-малко удобни начини за отопление на газ за жилищни сгради.

Независимо газово отопление - основната същност и принцип на работа

Какво представлява самозагряващият се газ? Отговорът на този въпрос може да бъде прост и разбираем. Отоплителната система на сградата работи автономно, като се използва природен газ като гориво. Методът на газоснабдяване може да бъде централизиран, с помощта на централна линия, или индивидуален, с използване на газови бутилки или газови бутилки.

Популярността на този вид отопление се дължи на лесното инсталиране на цялата система и на достъпна цена в сравнение с други източници на топлина. Нека видим повече за ползитегазово отопление на частен дом и, ако има такива, с недостатъци.

Предимства и недостатъци на автономното газово отопление

Газовите котли по отношение на икономия и ефективност днес са най-полезните отоплителни уреди. Сравнявайки работата на газовия котел с подобна мощност на електрическите отоплителни уреди, първият вариант изглежда по-добре. След инсталирането на автономната отоплителна система на газа инвестираните средства ще се изплащат за 2-3 години работа.

Автономният газов котел, въз основа на техническите му характеристики, може да реши цял набор от задачи на ниво домакинство. Котелът не само бързо и ефективно осигурява вътрешната къща необходимата температура, но и осигурява битова гореща вода. С много опции, котел на природен газ е най-подходящ за автономно отопление на частни домове.

Да разгледаме по-подробно предимствата на отоплителната технология върху природния газ:

  • природният газ има един от най-високите коефициенти на пренос на топлина;
  • ниската инерция на газовите котли осигурява бързо загряване на охладителя;
  • наличност и ниска цена на природния газ;
  • оборудване за производство на топлинна енергия, оборудвано с автоматизация, което може да работи без човешко присъствие;
  • различни проекти и видове газови котли са в състояние ефективно да отопляват както малките жилищни райони, така и големите съоръжения;
  • газ, за ​​разлика от мазут, петрол, дърва за огрев или въглища, е щадящ околната средавид гориво;
  • съвременните модели имат висока степен на надеждност и са проектирани за дълги периоди на работа.

Списъкът може да бъде продължен, ако преминете към цифри и изчисления, но има газови котли и някои минуси, които могат да бъдат наречени тънкости на работа и характеристики на дизайна.

Инсталирането на газов котел и цялата отоплителна система в къщата се извършва само от специалисти, които имат подходяща квалификация. Монтирането на котелно оборудване се предшества от дълга процедура за получаване на разрешение за автономно газово отопление.

Забележка: Преди инсталирането е необходимо да има готово проектиране на отоплителна система, което трябва да съдържа всички необходими данни и изчисления. Проектът трябва да бъде изпълнен в съответствие със съществуващите SNiPami и GOSTami. Работата е само координиран проект, който е одобрен от енергийната компания.

Газовата отоплителна система поставя специални изисквания към собствениците на частни домове, спазването и изпълнението на които гарантира ефективното функциониране на отоплителното оборудване и безопасността на жилищен имот.

Избор на автономна отоплителна система

Да има средства и желание да се направи автономно отопление с газ в техния дом - половината от случая. Той ще трябва да отделя много време, за да получи съответното разрешение от контролните органи и власти. На този етап ще е необходимо да се избере кой тип ще бъде бъдещата автономна отоплителна система, в която ще бъдат поставени задачи и изисквания за отоплителното оборудване.

Отговор намного въпроси ще дадат проект на отоплителната система. Правилно съобразени с реалните условия на типа система за автономно отопление, точно и правилно направени подходящи хидравлични и термични изчисления, ще осигурят непрекъснатия безопасен монтаж на оборудването.

Към днешна дата два общи вида отопление на дома са най-честите:

  • радиатор;
  • водоустойчив под.
И двете системи имат своите предимства и недостатъци. В първата версия можем да говорим за бърза и лесна инсталация. Обичайно е облицовка на тръби, монтаж на бойлер и свързване на радиатори на професията, а за професионалистите няма особена сложност.

Важно! Отоплителните радиатори дават по-голям ефект в помещенията с голяма остъклена площ. В процеса на отопление пред прозореца се създава топлинна завеса, която създава необходимия температурен баланс.

В такава система няма съществени недостатъци. Цената на инсталацията не е висока, но трябва да се има предвид: всеки радиатор струва много пари, плюс разходите за котела и консумативите, които ще са необходими за полагане на комуникациите. Колкото по-голяма е отоплителната площ, толкова по-висока е цената.

По отношение на ефективността подът с топла вода е по-печеливш. В процеса на работа за сметка на подовото отопление има равномерно нагряване на цялото вътрешно пространство на помещението. Минусите трябва да включват високата цена на оборудването и сложността на инсталацията.

Забележка: Топлият въздух се издига равномерно нагоре, докато студът пада надолу и така в кръг.Радиаторите за отопление нагряват въздуха, който е точно до тях. В отоплителната стая обменът на въздух се извършва бавно.

Например: въздух на височина 1,5 м. Над етажното ниво се затопля до 200 ° С, след което на нивото на пода въздухът се затопля само до 17-180С. Под самия таван въздухът е дори по-топъл от 24-250С. В резултат на това загубата на топлина се увеличава чрез таванските и стенните панели. Котелът работи в подобрен режим, увеличава се разходът на гориво.


При подова настилка ситуацията изглежда различно. Необходимата температура за работа на системата "топъл под" е по-ниска от необходимата за радиаторите температура. Газовият котел е в състояние да работи с максимална ефективност, а разходът на гориво в този случай е минимален.

Избирайки отоплителна система за вашия дом, не забравяйте, че топлият етаж има ограничена топлинна мощност - само 50-70 W на m2. В помещенията на голяма площ, с голям брой прозорци и външни стени ще има значителни загуби на топлина.

Диаграмата показва традиционната двутръбна отоплителна система за повечето сгради в частния сектор.

Отоплителна схема на двуетажна сграда

Какво представлява газов котел за независимо отопление

Газовите котли, предлагани на потребителите днес, отговарят на всички технологични изисквания, които се прилагат за отоплителното оборудване от този тип.

Котелът се избира в зависимост от поставените цели и задачи. За големи къщи, оптимални са вилите с площ над 150 м2Ще бъде изграден двуконтурен котел с капацитет 30-75 kW. Често в големи държавни имоти, с много сгради и големи закрити площи, са монтирани водогрейни котли. Мощни агрегати, способни да осигуряват топлина на всички сгради и помещения, които са на разположение във фермата, като същевременно осигуряват на всички жители едновременно гореща вода.

За малки сгради, за летни къщи оптималният вариант ще бъде стенен газов котел, който напълно се справя с отоплението на три, четири стаи с обща площ от 80-100 квадратни метра. м. Котлите са принудителна вентилация и атмосферни.

Най-доброто за повечето селски къщи е самостоятелно отопление, в което няма захранване. Едноконтурният газов котел, в който охладителят естествено се разпространява през системата, не изисква циркулационна помпа и вентилатор за впръскване на въздух в горивната камера. Такива автономни отоплителни системи са напълно независими от електрозахранването, но ефективността им е по-малка от тази на котелното оборудване, оборудвано с електрически уреди и механизми.

Също така проверете най-добрите възможности за отопление на частен дом.

заключения

Газът е най-достъпното и най-евтиното гориво. С инсталирането в дома ви на газов котел на подходящия модел, получавате отопление на вътрешното и горещо водоснабдяване.

Ако имате централизиран проблем с доставките на газ, има изход. Инсталирайте на сайта си газохранилище - газхолдер.

Един капацитет за зареждане с втечнен газ продължава 6-7 месеца от отоплителния сезон. В тази ситуация вашата отоплителна система е почти напълно независима, при наличието на реална ефективност и ефективност на автономното газово отопление.