Буферен съд за котел на твърдо гориво: принцип на работа

Инсталиране на котел за твърдо гориво в жилищна сграда - задачата е проста и ясна, но с подробно разглеждане е свързана с множество технически и технологични трудности. Днес много граждани искат да оборудват дома си с уред за отопление на твърдо гориво. Това се дължи на добрите експлоатационни характеристики на този вид отоплителна техника, липсата на необходимост от получаване на разрешение за инсталиране на нагревател на твърдо гориво. Цената на горивния ресурс и относителната му наличност не са най-малкото важна роля при избора на отоплителна технология.

Въпреки това, изберете котел и го инсталирайте у дома - това не е достатъчно. За нормална работа на автономната отоплителна система е необходима допълнителна инсталация на различни устройства, адаптери и механизми. Повечето от тези адаптации осигуряват нормалното функциониране на цялата отоплителна система и нейната безопасност. Буферният резервоар или топлинен акумулатор, за котел на твърдо гориво, е точно категорията на такива устройства, без които никакво отоплително тяло няма да може да работи напълно. Какво е буферният капацитет, ще разгледаме ли подробно?

Буферен капацитет в автономна отоплителна система

Не всеки от нас е в състояние да разбере и да си представи как отоплението на дома трябва да изглежда най-добре и как трябва да работи този или онзи механизъм. Отоплителните уреди са само източник на топлинна енергия, която се използва за отопление на охлаждащата течност, отклонява севече на отоплителния кръг. За да може целият процес да се осъществи възможно най-ефективно, в същото време е гарантирана и безопасността на работата на отоплителния блок, като при свързването трябва да се включи буферният капацитет.

Без това устройство вашият котел на твърдо гориво (бъдете нагревателно устройство) ще бъде бавна с бавно задвижване, която при най-малкия отказ в системата може да предизвика много проблеми и неприятности.

За да се отговори на въпроса защо е необходимо да се инсталира такъв голям агрегат у дома, анализът на принципа на работа на котела с твърдо гориво ще помогне.

Забележка: инсталирането на твърди горивни агрегати, експлоатацията на котли без буферен капацитет в САЩ, е забранено в много страни в Европа.

По същество името на устройството обяснява неговата цел. Неговата основна задача е да играе ролята на буфер между работния котел и отоплителната система. Задачата на буфера е да намали или увеличи топлинния капацитет на охлаждащата течност, която циркулира в отоплителната система. Поради обема си, капацитетът е в състояние да повлияе на температурния режим на скоростта на загряване на котелната вода.

По отношение на механиката, капацитетът е конвенционален термореактивен, т.е. метален интегрален съд, изолиран отвън с изолационен материал. По местоположение това устройство е неразривно свързано с нагревателното устройство. В близост до котела е монтирано задвижване. Защо ви е необходима тази тромава единица в отоплителната система? Всичко обяснява работата на отоплителния апарат и особеностите на техния дизайн.

Принципдействие на устройството

Всяко отоплително устройство има свой собствен, специален принцип на действие. Някои котли се различават по единния режим на работа (газово и електрическо отоплително оборудване), докато други, напротив, са нестабилни. Интензивността на нагряването зависи от начина на подаване на горивото и наличието на устройства, контролиращи процеса на горене. С уреди, които работят с природен газ или от електричество, всичко става лесно и разбираемо. За да регулирате температурата на нагряване на охлаждащата течност достатъчно, за да намалите или дори да спрете потока на газ, изключете електрозахранването. Постоянното електрозахранване осигурява непрекъсната работа на котелното оборудване. Ден и през нощта котелът работи в автоматичен режим, независимо регулирайки температурата на отопление на охладителя.

Котлите на твърдо гориво са агрегати с висока инерция. Горивото, което се съдържа в горенето, постоянно гори и е физически невъзможно бързо да се спре този процес. Топлината, генерирана в процеса на горене, не трябва да се губи. Излишната топлина се натрупва заедно с охладител в специален контейнер, който действа като батерия на топлинна енергия.


По подобен начин изглежда и ситуацията с намаляването на интензивността на котела. При изгаряне на горивната маса котелът драматично губи своята производителност, котелната вода в отоплителната система започва да се охлажда бързо. Без следващата част от горивото има опасност от понижаване на температурата в отопляваните помещения. Изходът обикновено е там. Нов маркер за дърва за огрев или въглища ще реши проблема. Друг въпрос е колко често можетеЗа да направите такава процедура, особено ако пещта се оказа празна през нощта.

Котел на твърдо гориво, свързан с буферен капацитет - комплекс, способен да реши проблема с топлоснабдяването на жилищни помещения. Монтирането на буферния резервоар ви освобождава от честата и упорита работа по зареждане на горивната камера на отоплителното устройство със следващия брой дърва за огрев.

Забележка: Изчисленият, правилно изчисленият акумулатор на топлина (буферен капацитет) значително намалява количеството заредени горивни котли. Средно броят на изтеглянията намалява с 2 пъти, в зависимост от модела и типа на котела. Налице е реална икономия на лично време и горивен ресурс (с 30-50%).

Разберете принципа на буферния капацитет, който може да бъде намерен на примера на акумулатора на автомобила. Докато двигателят е включен, генераторът на електрически ток работи паралелно. Генерираното от генератора електричество се натрупва в батерията. Когато спира главните двигатели, батерията връща на автомобилната система необходимата енергия.

По същия начин функционира буферният капацитет. Има топлина, акумулаторът на топлина го акумулира, веднага щом отоплителната инсталация престане да произвежда топлина, от акумулиращия капацитет топлата вода се изразходва за отопление на всички отоплителни системи.

Какво друго е използването на буферния капацитет. основни предимства

Освен директното му използване, бойлерът за гореща вода изпълнява редица други, не по-малко полезни функции. Отоплителни инсталации, работещи на твърди горива, като напримеробикновено имат различни етапи на горене. Това е момент на въртене, интензивно изгаряне и съответно процес на затихване. Във втория етап, при интензивно изгаряне, котелът произвежда максималното количество топлинна енергия повече от необходимото за отопление. В началния и заключителния етап, когато горивото само започва да гори или свършва, отоплителните устройства са далеч от своята номинална мощност.

Подобен режим на работа на превозни средства на твърдо гориво без допълнително оборудване обикновено причинява редица неудобства на домакинствата. Фактът, че са възможни разлики с температурата на охлаждащата течност в отоплителната система, вече е казано.

Важно! Канализацията за гореща вода няма да позволи дълго отсъствие на гориво в пещта, нито размразяване на самия котел, нито на цялата отоплителна система. Някои модели буферни резервоари са в състояние да осигурят подаването на топла вода към котела и на отоплителния кръг за 12-24 часа. Какво е важно за жителите на отдалечените райони.

При липса на акумулатор на топлина, когато къщата се използва интензивно в гореща вода на ниво домакинство, проблемите не могат да бъдат избегнати. Buffer капацитет, просто предназначени за премахване на възникващите промени в отоплението на жилищни помещения и да се гарантира нормалното функциониране на системата на PRT.

Ползите от използването на устройството са очевидни и знаейки за тях, вече няма да бъдете скептични по отношение на тромавия резервоар във вашата котелна къща. Монтирането на буферния резервоар в системата за домашно отопление дава следните предимства:

 • работа на отоплителни тела на твърдо гориво викономически режим;
 • увеличаване на интервалите от време между зареждането на гориво в котел;
 • възможността да се използват отоплителни уреди през лятото за функционирането на системата GVP;
 • техническата възможност за използване на мощни отоплителни тела в помещения с ниски топлинни загуби;
 • прост и разбираем дизайн на устройството не изисква специална поддръжка и се характеризира с дълъг експлоатационен живот;
 • статично състояние на устройството, което не причинява неудобства в домакинството;

Инсталирането с достатъчен капацитет позволява монтирането в жилищни райони на други отоплителни уреди.

Например: когато в автономната отоплителна система са включени няколко отоплителни тела от различен тип. Често в домакинствата се монтират котли на твърдо гориво, заедно с електрически уреди. И двата модула могат да бъдат свободно свързани към една акумулаторна батерия, и за тази цел няма да е необходимо да се инсталират допълнителни части в системата. Благодарение на буферния капацитет, двата блока могат да бъдат конфигурирани да работят приоритетно, да балансират работата си, когато е необходимо.

При оценката на ползите, които отоплителната система осигурява с буферния капацитет, безопасността не трябва да се забравя.

При всяко отоплително устройство основната опасност е прегряването. Функциониращият котел на твърдо гориво постоянно контролира. Голямата инерция на този тип оборудване често причинява прегряване, в резултат на което агрегатът може да излезев най-лошия случай да доведе до изключително неприятни последствия. Резервоарът за гореща вода лесно премахва този проблем, като премахва прекомерния товар на отоплителното устройство.

Как да изберем подходящия източник на топлина за вашата отоплителна система

Преди инсталирането на отоплителната система те се определят с оглед на основния източник на топлина. Капацитетът на котела за твърдо гориво и обемът на задачите, които уредът ще реши по време на работа, зависи от обема на акумулатора. Размерите и обема на задвижването се определят и от вашите домакински нужди. Приоритет при избора на буферен резервоар става модел на отоплителна единица, която има ограничение на капацитета и ограничен временен ресурс.

С други думи:

 • при работа по двойки с котел на твърдо гориво, буферният капацитет трябва да осигурява акумулиране на топлинна енергия при еднократно зареждане с гориво, което е достатъчно за разпределението на горещата охлаждаща течност в системата до по-нататъшното зареждане на горивната камера.

Тук е уместно да се каже няколко думи за изчисленията, които влияят на избора на оптималния обем на буферния капацитет. С помощта на изчисления може да се определи действителния капацитет на акумулиране на специфичния обем на охлаждащата течност, което значително допринася за стойността на топлинния капацитет.

Приема се, че: топлинната мощност на котелната вода е 4,187 kJ kg /0С, което на свой ред означава. За отопление 1 кг. вода само при 10 ° С, необходимо е количеството топлинна енергия в еквивалент на 4,158 kJ. За отоплителни уреди е такастойността е 1 kcal = 1,163 W /час.

Вярваме в пълнотата на картината. При инсталиране на топлинна батерия с капацитет от 1000 литра. (1000 кг.) За нагряване на водата до температура от 500 ° С, количеството топлинна енергия, съхранявана в резервоара, ще бъде 1000 х 50 = 50000 ккал или 58 хил. КВтч.

При разбор на гореща вода от буферния резервоар и намаляване на температурата на водата с 50 градуса, количеството топлина ще намалее съответно до подобна стойност. Всяка схема на свързване има свой собствен метод за изчисляване на капацитета на топлинния акумулатор, но има следните общи изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание:

 • резервоарът за съхранение трябва да може да акумулира максималното количество излишна топлинна енергия при горенето на гориво при еднократно зареждане;
 • колкото по-висока е консумацията на пикова топлинна енергия в отоплителната система и колкото по-голяма е максималната консумация на топлинна енергия, толкова по-голям обем ще бъде необходим за буферния резервоар;
 • при висока интензивност на горенето на котела ще е необходимо да се монтира допълнителен топлообменник, отделно или интегриран в буферния резервоар на кратки интервали от време;
 • задвижването трябва да има номинално вътрешно налягане, по-високо от това на точката на свързване на устройството към системата;
 • в устройства за съхранение на топла вода с два или повече вградени топлообменника, системата с по-ниско работно налягане е свързана с долните топлообменници и с високо работно налягане, напротив, към топлообменниците, разположени в горната част;
 • инсталирането на термична батерия изисква инсталиране в системата на разширителен съд и безопасност,термореактивен вентил.

заключение

Правилното изчисляване на топлинния капацитет на охлаждащата течност, акумулирано в задвижването, ще позволи на котела с твърдо гориво да работи в нормален режим. Буферният капацитет в комплекта с други предпазни елементи осигурява не само непрекъсната работа на отоплителната система, но и нормално водоснабдяване. Буферният капацитет, то е акумулатор на топлина, гарантира не само безопасна експлоатация на отоплителните уреди, но и икономически целесъобразен.

Единственият нюанс, който трябва да бъде разгледан при оборудването на отоплителната система за дома, е да се избере място за котелното помещение. Инсталирането на контейнер с голям капацитет изисква технологично решение. В някои случаи акумулаторите на топлина се сглобяват директно на място.