Hazolder за частна къща: инсталиране и отопление на частна къща с газов държач

Ако до вашия дом има газопровод - това е страхотно! Друго нещо е, когато вашият дом е далеч от основните комуникационни и инфраструктурни центрове, изборът на опции за организиране на отопление в този случай е ограничен. Газът, който е най-удобният и икономичен вид гориво за отопление на къщата, може да се използва в друга форма. Успешно и добре обосновано решение в такива ситуации ще бъде инсталирането на газохранилище в неговия район. Защитната стена за частен дом ще бъде надеждно хранилище на втечнен газ, който след това може да се използва за управление на отоплителната система.

Въз основа на техническите възможности на съвременните съоръжения за съхраняване на втечнен газ, инсталирането на автономна газова отоплителна система изисква компетентно проектиране. По-нататъшното инсталиране на оборудването зависи от много фактори, сред които условията за експлоатация на завода в бъдеще, неговата ефективност и безопасност ще бъдат също толкова важни.

Какви са видовете газови резервоари, техните конструктивни и технологични характеристики

Газовият цилиндър не е просто резервоар за съхранение на втечнен нефтен газ. Противно на установените стереотипи, газовият цилиндър е високотехнологична инсталация, чиято основна задача е не само да съхранява втечнен газ, но и да го обработва за по-нататъшна употреба като гориво за битови отоплителни системи. При условие, че инсталацията е правилно инсталирана и последващото му компетентно използване - уредът представлява най-опасният обект във вашия район.Стоманен цилиндричен или сферичен капацитет може да издържи на високо налягане, да има приемливи размери и размери, позволявайки да бъде инсталиран в домакинствата.

За разлика от традиционните системи за електрозахранване, тази инсталация ви позволява напълно да направите страната си самостоятелна и независима от инженерни и оперативни мрежи и комуникации.

Съгласно принципа на действие, газовият цилиндър е по-вероятно да припомни действието на колектора за кондензационните пари. Като се имат предвид основните физични свойства на природния газ, изграждането на централата се основава на следния принцип:

 • впръскване на газ в капацитет под високо налягане, понякога достигащо до 1,8 MPa;
 • втечненият газ се изпарява до газообразно състояние под въздействието на висока температура;
 • наличието на реактора осигурява налягането, необходимо за подаване на газ към електрическата мрежа.

В повечето случаи газовата касета се използва за обслужване на селски къщи, вили и ваканционни жилища по време на отоплителния сезон. На практика се използват различни типове агрегати, всяка от които е предназначена за определени цели и задачи.

Най-евтиният и най-практичен в експлоатация е наземен газов цилиндър. Този вид инсталация не изисква мащабни инженерни и монтажни работи на обекта. Целият процес на монтаж, монтаж и свързване се извършва без значителни материални разходи. Инсталирането и монтирането на газов собственик в частна къща се извършва основно на етапа на изграждане на жилищен имот, поради което:

Важно е да сте готовипроект на газоразпределителна система, за ясно определяне на местоположението на производителя на газ, като се вземат предвид необходимите изисквания за безопасност и експлоатация на съоръженията за газова инфраструктура.

В населените места и в местата, където достъпът до специализирано строително оборудване е труден, големите строителни работи са ограничени от гъстотата на строителството, наземните газопроводи са идеално техническо решение. За регионите, където преобладава студения климат и зимният период има голяма продължителност, подобна схема не е оптимална.

Важно! Големите студове и ниските температури за дълго време влияят на скоростта на изпаряване на газа в инсталацията, което значително намалява ефективността на системата за автономно отопление в жилищна сграда.

Подземен газов цилиндър за нашия климат е най-добрият вариант за решаване на проблема, особено след като такава инсталация може да се използва практически във всеки регион на нашата страна. В противен случай, ще бъде необходимо да се изразходват за инсталиране на допълнителни изпарители или да се харчат пари за изолацията на резервоара.

Инсталирането на подземен тип газов танкер е свързано с някои технически трудности, но има по-добро качество на възпроизвеждане. Нормалният температурен режим осигурява необходимите условия за изпаряване на газа. Стойността на стоманата трябва да бъде на дълбочина под точката на замръзване на почвата, така че за всяка област преди инсталирането е необходимо да се извършат предварителни изчисления и инженерно-геоложки проучвания.

Подземният резервоар може да бъде същиятда изпомпва повече гориво, осигурявайки си значителни резерви за дълъг период от време. Експлоатацията на устройството за съхранение на газ се извършва в обичайния режим, без да се изискват допълнителни устройства и мерки за изолация на капацитета. С поставянето на достатъчно голям капацитет под земята, можете да освободите собствения си обект от непривлекателния дизайн, да подобрите инспекцията и естетиката на прилежащата територия.

Ако задачата е да се организира снабдяването с газ на няколко жилищни сгради, един подземен газов цилиндър ще се справи напълно с такава задача. Обикновено се монтира капацитет от 6000 м3 за обслужване на по-голям брой потребители.

В допълнение към различията в типа на разположение, притежателите на газ могат да имат различни ориентации, т.е. те са вертикални и хоризонтални. Вертикалните конструкции не са практични поради ниската производителност. Това се дължи на малката площ на повърхността на изпарението на газа. Стабилното налягане във вертикална инсталация е едно от предимствата на този дизайн. Вертикалните държачи на газ, оборудвани с допълнителни нагреватели и изпарители, могат да осигурят газ за отоплителната система на малки сгради, чиято площ не надвишава 150-170м2. В допълнение, вертикалната инсталация не заема много място на обекта.

Най-разпространените у нас са хоризонталните подземни газопроводи. Повишен капацитет, висока производителност. За да се предотврати намаляването на производителността, тъй като газът се изразходва, такива инсталации са оборудвани с редуктори. Подземен газов цилиндър хоризонталнотип ще бъде в състояние да се справят с доставката на газ в пълния обем на просторна жилищна сграда или няколко вили.

Изберете газов патрон за вашия обект

Всеки от нас винаги има собствени изисквания за отоплителната система, още повече когато става дума за селска къща. Самостоятелно отопление на частна къща на втечнен газ, която се съхранява и доставя от газохранилище, икономически и технически, компетентни инженерни решения. Преди да инсталирате габарит, по-добре е да направите предварителни изчисления, като определите следните параметри:

  32) оптималното количество газ, необходимо за консумация в частен дом;
 • оптимален размер и обем на резервоара;
 • тип капацитет;
 • финансови разходи, свързани с инсталирането на цялата система на обекта.

Схемата показва приблизителното местоположение на подземното съхранение на газ, техническите размери на ямата, опорите за монтаж и параметрите на самата инсталация.

Икономическият компонент на отоплението на частен дом с габарит изглежда така. Изчисленията са приблизителни, защото всеки източник има собствени изходни данни.

Като пример можете да вземете изчисления за жилищна сграда от 200 m 2.

 • Средният месечен разход на гориво е 3-4 литра. на квадратен метър;
 • по време на отоплителния сезон (6 месеца) всеки квадратен метър от жилището е необходим за отопление 20 -25 литра. синьо гориво;
 • за целия период на разходите ще бъдат 4000-5000л
 • Средната цена на газ в страната е 10-15 рубли на литър;
 • заедно излиза 60-75 хиляди рубли за целия сезон или 10-12,5 хиляди на месец.

Точността на изчисленията се влияе от броя на устройствата в сградата, работещи с газ, мощността на котела и интензивността на използване на цялата газова система. Въз основа на получените данни можете да изчислите необходимия обем на доставчика на газ. Оптималният вариант е да се използва готовият газова мащаб и цялата система за автономно газово отопление. С подходящо инженерно образование тези изчисления могат да се правят самостоятелно.

Важно! Цялата проектна документация за инсталиране на доставчик на газ на вашия обект трябва да бъде подложена на процедура за координация с газови услуги. Ако има недостатъци и технически грешки, проектът ще бъде отхвърлен, ще бъде необходимо допълнително усъвършенстване.

Вземането на газов патрон за вашия дом може да бъде само в съответствие с техническите параметри на бъдещата отоплителна система и като се вземе предвид състоянието на парцела. Хоризонталният газхолдър трябва да има обем, по-голям от 15-20% от изискваното минимално гориво, с намаляване на обема на газа в резервоара наполовина.

По-добре е разработването на данни за проекта да се възложи на квалифицирани специалисти, които не само осигуряват завършен работен проект, но и могат да извършват следващата инсталация на устройството, свързвайки цялата отоплителна система. Освен това тези организации обикновено имат възможност официално да възложат инсталацията в съответствие с техническите изисквания инаредби.

Независимостта в такива ситуации е изпълнена с усложнения на техническия план, прекъсвания в експлоатацията на цялата система за доставка на газ в бъдеще.