Индивидуално автономно отопление в апартамента: как да получите разрешение и да направите

Централното отопление е отговорно за осигуряване на комфортни условия на температурата в апартамента. Голяма котелна къща подготвя част от охладителя и го изпраща по магистралите на потребителите. В тази верига могат да участват няколко домове за потребители.

Не всички жители обаче са съгласни с това "налагане" на услугата, тъй като топлоснабдяването започва и завършва с дати, определени от графика от средните показатели. Индивидуалното отопление в апартамент ще помогне да се осигури личен подход към решаването на този проблем.

Сравнение с автономното централно отопление

Изчисляването на разходите за централно отопление не се основава на действителното потребление на топлинна енергия от потребителите, а според определените коефициенти на разходите. Те често са надценени по отношение на разходите, тъй като цената на тарифите е определена, а не в апартаменти с индивидуално отопление:

 • поддръжка на главни отоплителни инсталации, които се извършват с използване на тежко строително оборудване и земни работи;
 • задължителни загуби на топлинна енергия, когато са доставени на потребителя;
 • поддръжка на заключващи клапани с голям диаметър;
 • поддръжка на персонала на персонала на котелни и др.

Разходите за оперативно индивидуално отопление в апартамент зависи от собственика на апартамента, тъй като той има възможност самостоятелно да увеличи /намали доставките на гориво.

Най-популярно е индивидуалното газово оборудване, така че често е и негов сравнение с работата на централизираните котелни. Освен положителните качества, съществуват и обективни фактори, които пречат на собствениците да започнат да инсталират индивидуално отопление в жилищна сграда. Те включват следния списък:

 1. Цената на оборудването от висок клас се изплаща за дълго време. В този случай скоростта на газовия поток ще се увеличи.
 2. Монополистите в правото за издаване на разрешителни документи за инсталиране на газов котел са газоразпределителни услуги.
 3. Инсталираните бойлери трябва да имат затворена горелка с външен вход за въздух от улицата. Този подход увеличава разходите за монтажни работи. В много случаи домашната вентилация е неприемлива, тъй като каналите й не отговарят на необходимите критерии, по-специално в диаметър.
 4. Рискът от пожар се увеличава поради инсталирането на допълнителен потребител на газ, тъй като дори при чиста работа има експлозии на оборудване и други проблеми.
 5. Газът се отнася до възобновяеми природни ресурси, така че разходите му в бъдеще ще нарастват за потребителите.

ВИДЕО: Газова отоплителна система със собствени ръце

Разрешаване на проблеми с документацията

Настоящият федерален закон позволява индивидуално отопление в жилищна сграда, което е предписано в закона "За отоплението". Основното е да се изпълнят необходимите изисквания, предвидени в СНиП. Преди да направите индивидуално отопление в апартамента, ще ви трябва определен комплектдокументи:

 • технически данни на помещенията (апартаментите);
 • заявление за преобразуване в управляващо дружество;
 • проекта, за който е планирана инсталацията;
 • документи, потвърждаващи правото на собственост;
 • писмено одобрение от всички собственици на апартаменти в многофамилна сграда;
 • Ако е необходимо, монтирането на автономно отопление в апартамент взема разрешение в архитектурните обекти.

Отказва се само ако демонтирането на отоплителната система в апартамента може да доведе до необратимо нарушаване на работата на термичното оборудване върху вертикалната тръба или в съседните помещения.

Какво да направите, ако вече имате разрешение

След получаване на разрешение за инсталиране на автономна отоплителна система, можете да отидете на закупуване на цялото оборудване и да сключите договор за монтаж.

Всички работи по инсталирането на автономно отопление в многофамилна сграда се извършват от специалисти с активна категория за приемане.

След инсталацията и пускането в експлоатация е необходим още един кръг одобрение - със същите организации, в които е получено предварително разрешение за ремонт, включително противопожарната служба и санитарните и епидемиологичните служби. Само тогава можете да приемете, че дизайнът е завършен и да използвате отоплението.

Провеждане на мощни изчисления

Преди подаване на документи за отказ от страна на централния и свързване на индивидуалното отопление в апартамента, е необходимо да се направят предварителни изчисления. На него ще бъде възможно да се определи необходимата мощностбъдещ котел.

За изчисления трябва да знаете точната площ на отоплителния апартамент. Това отчита климатичната зона, в която се намират жилищата. Прогнозната стойност за Московска област ще бъде в рамките на 1,0-1,5 kW. За по-северните райони е необходим топлогенератор с изходни стойности до 2 kW. В южната зона можете да управлявате мощността от 0,7-1,0 kW.

Изчисляване на котела за отопление на апартамента в жилищна сграда:

Qkot = S * Wud /10

 • Qkot - капацитет на котела;
 • S - площ на апартамента;
 • Специфичен капацитет на дървесината на котела за 10 m2.

По-точни изчисления на индивидуалното газово отопление в многофамилна сграда трябва да включват схемата на подреждане на тръби: двутръбни или еднотръбни. Първият вариант е по-сложен, но по-ефективен за големи стаи. Вторият вариант е прост и по-евтин материал, но резултатът е по-добър за малки области.

избор на котел

Тъй като, за да се направи индивидуално отопление в жилищна сграда, е необходимо да се закупи котел, желателно е да се избере според работните характеристики. Основната разлика между тях е наличието на един или два контура.

 • Едноконтурните котли само нагряват топлинния носител при нагряване.
 • двуконтурни котли осигуряват загряване на охлаждащата течност и вода в системата на PRT.

По вид разход на гориво може да има автономно отопление на апартамент в жилищна сградаБъдете следните:

 • изключително газ;
 • изключително електрически;
 • в комбинация с газ и електричество.

Материалът за котела може да бъде:

 • стомана;
 • чугун;
 • биметални сплави.

Най-издръжливите са продуктите от чугун, но те имат голяма маса и се намират в по-старите модели на оборудване.

избор на тръба

Магистралите за разплод се избират въз основа на температурата на охлаждащата течност, както и на удобството да се работи с тях. В по-голямата част от случаите материалът за инсталиране на индивидуални отоплителни тръби в многофамилна сграда е полипропилен. Въпреки това, той има своите недостатъци.

Максимално допустимата температура на охлаждащата течност в полипропиленовите епруветки е 950 ° С.

Ако се приеме по-топло охлаждащо средство, тогава трябва да се монтират метални тръби.

Избор на секционни радиатори

Тъй като е необходимо индивидуално отопление в жилищна сграда с висока степен на възвръщаемост, тогава ще са необходими висококачествени многосекционни радиатори. Коефициентът на възвръщаемост на топлината на всеки от тях директно зависи от тяхната база:

 • чугун - 100-110 W;
 • стомана - 80-85 W;
 • алуминий 170-190 W;
 • биметални около 200 вата.

За да вземе необходимия им номер за стая, използвайте следната връзка:

10 m2 се нуждае от 1 kW топлина

Съответно, за отопление на помещение от 10 m2 са необходими 10 секциичугун или 5 биметални секции.

инсталиране на системата

Тръбите могат да бъдат конструирани по такъв начин, че в крайна сметка да бъдат скрити под покритието или да бъдат разположени по периметъра на помещението. Монтирането на радиаторите се извършва на по-късен етап.

Желателно е да се повикат специалисти за свързване на котела с магистралите. Вие също ще се нуждаете от помощ от служителите на газовата организация за свързване на котела към газовата мрежа.

Без участието на сертифицирани газови инженери експлоатацията на свързването на котела е забранена.

След пускане на охладителната течност системата трябва да се провери за херметичност. При откриване на течове е необходимо да се запечатат точките на изтичане или да се замени проблемната зона на тръбата.

ВИДЕО: Как да се спести на отопление в жилищна сграда