Как да се откаже отопление в апартамент? план стъпка по стъпка

През последните години сред собствениците на жилища в многофамилните сгради се наблюдава устойчива тенденция да преминат към автономни опции за топлоснабдяване. Повишените финансови възможности на собствениците на апартаменти днес позволяват отопление в апартамент на напълно различно, по-високо техническо ниво. Това до голяма степен допринася за появата на автономни устройства и агрегати, които имат висока ефективност и ефективност.

Желанието апартаментът му да бъде напълно независим от топлофикацията е напълно разбираем и може да бъде обяснен. Често качеството на отоплителната система през зимата оставя много да се желае. Леко топли батерии, когато зимата бушува извън прозореца, неоправдани финансови разходи - реалните предпоставки за напълно отказване на отоплението в апартамента.

Алтернативни възможности за отопление. Реалността и последствията от тази стъпка

Основният аргумент, който се използва от собственика на апартамента, който желае да се откаже от отоплителната система и да направи самостоятелно отопление в дома си - независимост. За нашата страна характерна черта е бързата смяна на сезоните. Лятото свършва бързо, топлината, натрупана в къщите през топлия период, бързо се изпарява. За много от нас, състоянието на изчакване, когато официално стартира отоплителният сезон, е свързано с дискомфорт. До датата на включване на централизираното отопление е все още доста време, а апартаментът вече е студен и неудобен. Има изход и той просто се моли.

Автономният му котел е способенрешаване на такива проблеми веднъж завинаги. Но как да изключите централното отопление в апартамента си, за да вземете решение кога, колко и за какво да плащате? Всички тези въпроси изискват внимателен анализ и компетентен подход. Основният проблем е огромната бюрократична работа. За да се откажат веднъж завинаги от услугите на регионална енергийна компания, ще са необходими много разрешения и свързана с тях документация.


Законодателството в този случай заема неутрална, двойна позиция. От една страна, законът не ни забранява да се откажем от услугите за централно отопление, но това изключване води до много юридически формалности. Трудности за жителите, които са готови да въведат собствено автономно отопление, свързани с технически нюанси на изпълнение на многофамилни сгради. Какво ще стане по-ясно, можете да си представите къщата си в разфасовката. Многобройните тръби, щрангове, намотки, радиатори, спирателни вентили и топломери са единствената сложна мрежа. От теоретична гледна точка е възможно да се изключи, обаче, от техническа гледна точка - това е реален инженерен и технически проблем.

Всяка неразрешена намеса в системата може да доведе до смущения в работата на целия комплекс като цяло. Изключването на един апартамент от една отоплителна система изисква преоборудване на цялата мрежа и е свързано с голямо количество инженерни работи.

Важно! Всички разходи за реконструкция и реорганизация на централизираната отоплителна система на многофамилната сграда,свързани с изключване от отопление на един абонат, лежат на рамото му.

Цялата система, в съответствие с правните норми, е част от един имотен комплекс, който принадлежи към многофамилна сграда. Съставът на собствеността на жилището, неговата функционалност и ефективност се определят от собствениците на жилища. Направено е заключение - решението за въвеждане на промени в централизираната отоплителна система се взема колективно. Това изискване е ясно посочено в жилищния кодекс. Прекъсването на едно жилищно решение е индивидуално. Незаконното изключване без получаване на подходящи разрешения и одобрения обаче се преследва. В някои случаи такива действия на собственика на апартамента могат да се квалифицират като престъпление. Всяка работа, свързана с инженерни мрежи в жилищна сграда, трябва да се извършва от специалисти, ръководени от подходящи разрешения, спецификации и проект.

Решението е взето. Как се изключва от отоплителната система

В този случай е необходимо да се разчита на разпоредбите на "Правилата за предоставяне на услуги за централизирано водоснабдяване и топлоснабдяване", които са одобрени с правителственото постановление. В съответствие с правилата имате право да откажете услугите на енергийната компания при доставката на топлинна и топла вода. Процедурата за отказ се основава на разпоредбите на съществуващото споразумение между собственика на апартамента и компанията доставчик на топлинна енергия. Всеки договор може да бъде прекратен. Вярно или измислено основание за прекратяване на договора за доставка на топла вода и. \ Tотопление винаги може да се намери. Към днешна дата повечето компании, работещи на пазара на топлоснабдяване, системно нарушават договорните условия, да не говорим за пренебрегване на съществуващите санитарни норми и разпоредби.


Решихте да откажете централно отопление, след което очаквате следното:

  • извършва за своя сметка и самостоятелно система за преоборудване за осигуряване на прилежащи жилища с отопление и топла вода в пълен размер;
  • извършват дейности по възстановяване на нормалната експлоатация в съседни площи на вентилационни и дренажни системи.

Всички работи се предоставят от съответните SNiPami (41-01-2003, 23-02-2003 и 31-01-2003). Техническа работа без съгласието на съседи и други жители на вашия дом, извършват е забранено.

Значителни пречки пред изпълнението на желанието им да станат независими от доставчиците на услуги са секторни поръчки и поръчки.

Например: изключването от централното отопление и топлата вода на абоната се извършва само при условие - възстановено от услугите на цялата къща. Такива ограничения въвеждат мълчалива забрана за отказа на централния орган и на GPU на отделните апартаменти. Подобни правила са в противоречие с разпоредбите на Жилищния кодекс, но е трудно да се докаже незаконността на комуналните услуги от техническа гледна точка.

Тази ситуация е масово явление и значително ограничава нашите законни права за разпореждане с нашето имущество. Ние попадаме в зависимост от желанието на други собственици в жилищна сграда,и не възнамеряват да правят промени в настоящата ситуация по различни причини. Ако се стремите да защитите собственика на правата си чрез съд, шансовете за спечелване на делото са, обаче, тази процедура може да отнеме много време. Причините за отказ за издаване на разрешение за спиране могат да станат технически причини, което обяснява невъзможността за извършване на операции по изключване, без да се засяга функционалността на цялата система на топлоснабдяване и топла вода.

Забележка: Дори и собственикът на апартамент дълг за отопление, няма да бъде за компанията - доставчикът на услуги да изключи устройството. Мрежата ще остане непокътната, а дългът ще се събира от длъжника в съда.

Доставчиците на топлинна енергия са монополисти на пазара на топлоснабдяване, които се опитват да спасят сферата си на влияние върху жилищния фонд с всички средства.

Правни тънкости и нюанси при изключване на СО

Има възможност за изключване за централизирано отопление, без да е необходимо да се кандидатства за разрешение. Много от нас рядко са виждали споразумение с компаниите за комунални услуги за снабдяване с топлина на вашия дом. Смята се, че собствениците на жилищни сгради се съгласяват с условията за предоставяне на топлофикация. Всъщност ситуацията се движи във въздуха от правна гледна точка. Няма договор, няма задължение.

Особено във всяка къща можете да намерите жители, които произволно отрязват топлинните доставки и са успели да оборудват апартаментите си с автономни системиотопление. Практически няма случаи на привеждане в отговорност на самоуправлението в тази ситуация, затова всеки решава ситуацията на свой собствен риск.

Да се ​​обмислят ситуации, в които, за да се реализира желанието ви да откажете централизирани услуги за отопление, не се изисква съгласието на жителите на вашия дом и съседи.

Жилищните сгради често имат неизпълнена техническа документация, свързана с отоплителната система. В тази връзка, често се случва елементите на отоплителната система да не са част от имотния комплекс на сградите. Независимо от факта, че в такава ситуация няма да се налага да се договаряте за преинсталация на отоплителни системи в апартамента, се изискват официални одобрения от контролиращите и обслужващи организации.

Причината е, че всяка намеса в инженерната мрежа изисква задължително фиксиране в техническата документация. За всяка къща има технически паспорт, който отчита всички данни за работещата отоплителна система. Отстраняването на радиаторите, вмъкването и монтирането на кубчета в апартаментите, всички други промени трябва да бъдат отразени в техническия паспорт. Водени от чл. 26 от Жилищния кодекс на Руската федерация за по-нататъшни действия ще ви е необходим следният пакет документи:

  • приложение в произволна форма;
  • технически паспорт на прекъснатия апартамент;
  • документи, удостоверяващи правото на собственост (ползване) на апартамента;
  • писменото съгласие на всички законно пребиваващи лица в апартамента;
  • техническо заключение на специалистите относно възможността за прекъсване и по-нататъшнопреобразуване на съобщения.

За да се допълни картината, е необходимо към пакета от документи да се добави проект за преструктуриране, разработен от специалисти на съответните организации и органи. Като част от проектната документация трябва да бъдат изчисления, които доказват функционалността на централната отоплителна система в къщата при липса на елементи на изключен апартамент. В допълнение към проекта, по-добре е да има схема на термо-хидравлични изчисления на обекта, точно изчисление на остатъчното отопление.

Технически компетентният проект е първата стъпка към получаване на разрешително. Въпреки това, ако въведените промени могат да повлияят негативно на топлинната ефективност на цялата сграда и да причинят нарушение на температурния режим в апартаментите на други собственици, такъв проект ще бъде изхвърлен.

Технически затруднения

Ако цялата документация отговаря на изискванията, проектът за преобразуване на апартамента е съгласуван, видът на автономния отоплителен източник отговаря на нормите за противопожарна безопасност и експлоатационните условия в жилищната сграда, може да се очаква получаване на разрешение. Друго нещо е, че подобни действия от страна на комуналните услуги не са ентусиазирани и бюрократичната процедура може да продължи с месеци.

Що се отнася до техническата страна на случая, задачата за изключване на апартамента от централното отопление не изглежда да е сложна. За да го разрешите, просто трябва да поканите квалифицирани работници. Демонтажът на съществуващо оборудване и последващата инсталация на автономна отоплителна система се извършват в строго съответствие с проекта, зас участието на специалисти.

В противен случай може да срещнете редица проблеми, първо техническия план, а след това административния.