Как да свържете котел за твърдо гориво за отопление на дома?

Котлите на твърдо гориво придобиват все по-голяма популярност днес. Причината за повишения интерес към този вид отоплителна техника е непосредствено по няколко аспекта. Голямата мощност и автономност на механизмите за твърдо гориво, в сравнение с газта и електричеството, осигуряват на потребителя широки възможности за оборудване в дома на автономна отоплителна система. Инсталирането на котел на твърдо гориво е особено важно за жителите на тези райони, където няма централизирано газоснабдяване. В плана за избор на отоплителна система и отоплителна система, фактът, че няма нужда да се получи официално одобрение от надзорните и контролните органи за монтирането на подкупи на твърди горива.

Монтажът на отоплителния котел се извършва, като се вземат предвид данните за проекта. След това работната отоплителна система подлежи на регистрация от органите на МОН, отговорни за отоплението на пещи и безопасността на обекти, загрявани от твърди горива. Схематичното инсталиране и свързване на отоплителните уредби на твърдо гориво е следното.

След като оцени всички очевидни предимства на индивидуалното отопление на изкопаеми горива или дървесни отпадъци, предимствата и недостатъците на уредите за твърдо гориво могат безопасно да започнат да оборудват отоплителното оборудване в частен дом. Единственото нещо, което представлява интерес в тази ситуация е как да се свърже домашен котел с твърдо гориво с други уреди и към самата отоплителна система

.

Разгледайте характеристиките и нюансите на свързването на цялото оборудваневидове.

Каква е характеристиката на свързване на котел на твърдо гориво. важни нюанси

Понастоящем в страната се използва доста разнообразна схема за свързване на котли с твърдо гориво към индивидуална отоплителна система. Във всеки случай се взема предвид видът на котела, което гориво се осигурява от отоплителното устройство и неговата мощност. Основните задачи и изисквания към отоплителните уреди са отоплението на помещенията, работата на системата за БГВ, необходимото ниво на комфорт и работни условия.

Как да се свърже котел с твърдо гориво към системата, ако на етапа на разработване и планиране имаше желание да се регулира взаимодействието на котел с твърдо гориво с електрически уред. Когато става въпрос за монтажа на устройството и неговото свързване към всички елементи на цялата отоплителна система, възникват много въпроси.

Правилно проектирана топлотехническа схема, ключът към успешното инсталиране и свързване на оборудването. Компетентното решение ще разпореди разработването на проекта на специализирана агенция. Ако решите да направите всичко сами, ще ви трябват технически познания, умения и участие на професионалисти. Причината за позоваване на услугите на специалисти е, че схемата на свързване на котел на твърдо гориво се различава значително от обичайната за нас автономна отоплителна и отоплителна схема за електричество.

Особено след като факта, че отоплителното устройство е правилно свързано с твърдо гориво, зависи от по-нататъшната работа по отоплението, рентабилносттаиндивидуално отопление.

Важно! Трябва да се има предвид, че при работа с агрегати на твърдо гориво работната температура на котела варира в диапазона 60-900С, не по-малко и не повече. Това изисква досадно и цялостно регулиране на температурата на нагряване, за да влезе в режим на работа поради инерцията на котелното оборудване от този тип.

Например:използвате отоплителния уред в работен режим при температура под допустимото преразпределение. Температурата на охлаждащата течност в обратната верига под 55 0С (точка на оросяване) води до образуване на прекомерно количество кондензат, който започва да тече от котела. Първо, по стените на пещта има голямо количество сажди, което се утаява на топлообменника и се натрупва по стените на комина, намалявайки неговото пресичане. В резултат на това се губят ценните показатели за ефективността на отоплителното устройство и възникват трудности с неговата поддръжка. Второ, котелът става неточен.


Инсталирането на котела се предшества от работа, свързана с присъединяването на отоплителното оборудване към тръбопроводната система. Схемата, въпреки сложното и скъпо оборудване, трябва да бъде проста и разбираема. За да свържете продукта, отоплителната конфигурация трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

 • непременно има голям и малък контур, върху който циркулира водата;
 • тръбопроводът трябва да има добра проходимост;
 • инсталирането на тръбопровода трябва да се извършва в съответствие с параметрите, определени в спецификацията.

Не последното място у домаотопление отнема вентилация. Устройството трябва да бъде свързано към вентилационна система, чието устройство се изпълнява строго в съответствие със съществуващите норми и стандарти. Правилно оборудваната аспиратор и вентилация не само спомагат за повишаване на ефективността на котела, но и гарантират безопасната експлоатация на сложна единица в жилищна сграда.

Традиционна схема на свързване на котли на твърдо гориво

\ t

Основата на почти всяка използвана автономна отоплителна система днес е свързването на акумулатора на топлина към твърд котел. Тази връзка е ключът към безопасността на цялата отоплителна система. Предварително направените топлинни изчисления позволяват свободния поток на охлаждащата течност към специален капацитет, който изпълнява натрупване на функции. Ако е необходимо, по време на охлаждането на основния механизъм, отоплителната система избира топлинния носител на желаната температура от акумулатора.

Нагревателното устройство с топлинен акумулатор може да работи в постоянен режим на работа, поддържайки възможно най-висока ефективност, като същевременно спестява ценно гориво.

За справка: на етапа на проектиране, можете да изчислите размера на акумулиращия капацитет, като се има предвид мощността на устройството. Такива изчисления са важни, на първо място, за изчисляване на броя на котлите, натоварени с гориво за отопление на жилищната площ за два, три дни.

Често с помощта на разширителния резервоар температурата на охлаждащата течност се регулира в отоплителната система. По-долу е показана схема на свързванетоплинен акумулатор към котел на твърдо гориво и място на топлинен акумулатор в цялата отоплителна система на частна къща.

Експанзионен резервоар е задължителен елемент от цялата система, която се основава на снабдяването с гореща вода. Веригата за гореща вода се поставя в топлинен акумулатор, където загрятият топлоносител отдава топлината си на течаща вода, циркулираща по контура на PRT. Без разширителния резервоар е невъзможно свързването на топъл под. Котлите на продължително изгаряне заедно с акумулатора на топлина са идеално подходящи за инсталиране на отопление от типа "топъл под". За сметка на разширителния резервоар се създава желаната температура на охлаждащата течност, която след това отива в тръбопровода, положена на пода. Отопление "топъл под" в тази форма има максимална ефективност.

За изчисления: количеството на топлинния акумулатор се взема със скорост 25-30 литра. капацитивен обем 1 kW мощност на котела.

Диаграмите на свързване на котли на твърдо гориво заедно с разширителния резервоар са комплекс от комплексно и скъпо оборудване. Въпреки високата цена на такива отоплителни схеми, инвестираните пари и усилията ви ще се оправдаят скоро.

Други схеми за свързване на отоплително устройство за твърдо гориво

\ t

Свържете устройството към линията за смесване

Конструкцията на отоплителната система в този случай включва следните елементи:

 • група за безопасност на отоплителното оборудване (термостатичен вентил, предпазен клапан);
 • разширителен капацитет (термична батерия);
 • циркулационна помпа, която осигурява подаване на охлаждаща течност към цялата система;
 • спирателни вентили.

Тази схема се различава по това, че има допълнителен контур на смесване и нарязване, който може да се използва за лесно измерване на количеството на охлаждащата течност в смесителната верига. Този тип свързване ви позволява да поддържате отоплителните отоплителни тела с комфортна температура, като котелът работи в оптимален режим.

Например: в пиролизен котел температурата на водата е 70-80 0С, отоплителната система на дневните дава температурата на охлаждащата течност на акумулатора не повече от 65 0С.

Свързване на агрегат за твърдо ракетно гориво

Този тип връзка се използва в ситуации, когато отоплителната система има не само една, но няколко вериги. Хидравличният разпределител или хидравличната стрелка изпълнява предпазителя, с изключение на хидравличното въздействие на циркулационните помпи, инсталирани на всяка верига. В същото време хидростеролът действа като улавител на утайки, извършва дегазиране на цялата отоплителна система.

Схемата на присъединяване в дома на котел на твърдо гориво с хидрострел се състои от следните елементи:

 • контролни устройства;
 • разширителен капацитет;
 • две независими циркулационни помпи;
 • хидравлична стрелка;
 • 56) отоплителни радиатори;
 • разпределителен гребен (gryaseulavivateli).

Огъване на котел на твърдо гориво с електрически или газов котел

В отоплителната системаможе да бъде включен цял комплект отоплителни уреди, чиито задачи се допълват, ако е необходимо. Котлите на въглища или на дърва се използват като основен източник на отоплителното тяло, докато електрическият или газовият блок изпълнява спомагателни функции.

Свързването на електрически котел към твърд котел се извършва, за да се комбинират всички основни устройства в една автоматизирана система за отопление.

Забележка: електрическите котли обикновено дублират работата на традиционните котли на дърва. При затихването на горенето в пещта на основния котел, често се случва през нощта да се задейства електрическо нагревателно устройство.

Електрическото нагревателно устройство служи както за задействане на котел на твърдо гориво.

Връзката се осъществява чрез буферен резервоар, който играе ролята на сепаратор и акумулатор на топлина. Изгарянето на пламъка в пещта на котела води до това, че температурата на охлаждащата течност в разширителния резервоар започва да пада, поради което електрическото отопление се включва автоматично. Когато основният котел се възстанови, възниква обратен процес. Предварително загрятата охлаждаща течност се връща към сензора и електрическият нагревател се изключва. Кое устройство трябва да работи, решава автоматизацията.

Индикативната схема е показана на фигурата по-долу

.

Системата е жизнеспособна и много ефективна, но такъв набор от отоплителни уреди има много висока цена. По принцип, тази схема се използва за отоплениеголеми жилищни сгради.

Как да свържете устройството към вентилацията и комина

Свързването на котел с твърдо гориво към комин е една от ключовите задачи, решението на която зависи от допълнителната функционалност не само на отоплителното устройство, но и на цялото отопление. Вашият дом, в който искате комфортен микроклимат и комфорт, трябва да бъде защитен от вредни продукти на горенето.

За тези, които искат да си направят дим със собствените си ръце, има няколко добри съвета.

 • тръбата на комина трябва да има диаметър не по-малък от входа на изходната тръба;
 • Когато коминът има правоъгълна форма и изходящата тръба на котела е кръгла, е необходимо да се сравнят с площта на проходната част.
 • дължината на комина от първия завой не трябва да надвишава два диаметъра на тръбата. Коминната тръба трябва да има минимален брой завои и завои.
 • За по-добро газене хоризонталната част на димохода спрямо котела се намира под ъгъл 450 (допустимият ъгъл на котела е 30 и 15 градуса).

В последния случай не е необходимо да се спазва ъгълът на наклон, ако котелът е оборудван с компресор.

Във видеозаписа можете да получите необходимата информация за това как да инсталирате комин на твърдо гориво.

заключение

Инсталирането на котел на твърди горива включва сложен и болезнен процес. Много фактори определят коя схема за връзка изберете. Ефективността на автономното отопление ще се прояви веднага след товапуснете котел на твърдо гориво. Активирането на котела ще покаже ясно дали отоплителният уред е свързан правилно, тъй като функционират всички други елементи на системата и устройствата. При първото пускане на пазара, можете да идентифицирате технически слабости и повреди, премахвайки които могат да бъдат постигнати оптимизация на всички процеси. Обикновено работещият механизъм ще осигури на системата необходимото количество охлаждаща течност за топъл под. Правилно проектираният капацитет на разширителния резервоар ви гарантира достатъчно вода за БГВ.