Коя отоплителна система е по-ефективна: еднотръбна или двутръбна?

Собствениците на частни домове често се сблъскват с избора на какъв тип отопление за дома да даде предпочитание. Има само два вида отоплителни системи, които традиционно се използват в ежедневието: еднотръбни и двутръбни. Всеки тип има както предимства, така и недостатъци. Разликата между двете системи е различният начин на подаване на охлаждащата течност към отоплителните уреди. Каква е структурата на отопление за собствения си дом по-добре, една тръба или две тръби - да изберете директно на собственика на къщата, като се вземат предвид техните собствени нужди на домакинството, прогнозираната отоплителна площ и наличието на финансиране.

В първия вариант топлината в къщата се простира върху една тръба, като постоянно отоплява всяка стая в къщата. Във втория случай комплексът е оборудван с две тръби. Едната е директното подаване на охлаждаща течност към радиаторите за отопление. Друга тръба служи за източване на напоената течност обратно в котела за по-нататъшно отопление. Правилната оценка на собствените финансови възможности, точното изчисляване на оптималните параметри на охлаждащата течност във всеки отделен случай ще помогне не само да се определи вида на отоплителната система, но и да се извърши компетентно инсталацията за отопление.

Разберете и разберете какво е най-доброто за вас, една тръба или двутръбна отоплителна система, само след внимателно проучване на техническите нюанси.

Еднотръбна отоплителна система. общи идеи

Еднотръбната отоплителна система може да работи както с помпата, така и с естествената циркулация на охлаждащата течност. Имайки предвид втория тип, трябва леко да се игнорират съществуващите закони на физиката.Тя се основава на принципа на разширяване на течността по време на нагряване. Отоплителният котел по време на експлоатацията затопля топлоносителя, който поради разликата в температурата и създаваното налягане се издига нагоре по вертикалната точка до най-високата точка на системата. Движението на охлаждащата течност нагоре се извършва в една тръба, достигайки до разширителния резервоар. Натрупаната там гореща вода, която вече е на спускащата тръба, запълва всички последователно свързани батерии.

Съответно, първите топлопреносни точки на точката на свързване ще получат максимална топлина, докато в следващите радиатори вече ще има частично отвишаща течност.

За големи, многоетажни сгради такава схема е изключително неефективна, въпреки че цената на инсталацията и поддръжката е еднотръбна система изглежда привлекателна. За частни едноетажни къщи, жилищни сгради на два етажа, подобен принцип на разпределение на топлината е приемлив. Отоплението на жилища с еднотръбна верига в едноетажна сграда е доста ефективно. При малка отоплителна площ температурата в радиаторите е почти същата. Използването на помпа в по-разширени системи също има положителен ефект върху равномерното разпределение на топлината.

Качеството на отоплението и разходите за монтаж в този случай могат да зависят от вида на връзката. Диагоналното свързване на радиаторите дава по-голяма топлинна мощност, но е по-малко използвана, като се има предвид по-големият брой тръби, необходими за свързване на всички отоплителни уреди в жизненото пространство.


Диаграма с долно свързване на радиаториизглежда по-икономично, като се имат предвид по-малките материални разходи. От естетическа гледна точка този вид връзка изглежда по-добре.

Предимства на еднотръбната отоплителна система и нейните недостатъци

За собствениците на малки апартаменти, еднотръбната отоплителна система изглежда обезсърчаваща, особено ако разгледате следните нейни предимства:

 • има стабилна хидродинамика;
 • удобство и лекота на проектиране и инсталиране;
 • малки разходи за оборудване и материали.

Непряките предимства на еднотръбната система включват безопасността на подаването на охлаждаща течност, която се отклонява през тръбопровода чрез естествена циркулация.

Най-често срещаните проблеми, пред които са изправени собствениците на еднотръбни отоплителни системи, са следните аспекти:

 • технически трудности при отстраняване на повреди в работата, разрешени по време на проектирането;
 • тясното свързване на всички елементи;
 • високо хидродинамично съпротивление на системата;
 • технологични ограничения, свързани с невъзможността за саморегулиране на потока на охлаждащата течност.

Въпреки недостатъците на този вид отопление, компетентният проект на отоплителната система ще избегне много трудности на етапа на инсталиране. Поради изброените предимства и икономическия компонент, еднотръбните вериги станаха доста широко разпространени. Истинските предимства са еднотръбни и друг тип двутръбна система за отопление. Какво можете да спечелите и какво да загубите, като изберете един от видовете за вашия дом?

Технология на свързване и подреждане на еднотръбни отоплителни системи

Еднотръбните системи са разделени на вертикални и хоризонтални. В повечето случаи вертикалното разположение се използва за многоетажни къщи. В този случай всички радиатори се свързват последователно от горе до долу. Когато са хоризонтални, батериите са свързани хоризонтално един по един. Основният недостатък на двата варианта е честият въздушен корк, поради натрупването на въздух в радиаторите. Предложената схема дава възможност да се получи представа за някои варианти на окабеляване.

Начините за свързване в този случай се избират по преценка на собственика. Радиаторите за отопление могат да бъдат свързани посредством странична връзка, диагонална или долна връзка. Картината показва подобни опции за свързване.


За собственика на къщата винаги е важен аспект икономическата осъществимост на оборудването, инсталирано в къщата, и произтичащият от това ефект. Не подценявайте възможността за еднотръбна отоплителна система. Днес на практика се предприемат доста ефективни мерки за подобряване на отоплителните схеми от този тип.

Например: има техническо решение, което ви позволява самостоятелно да регулирате отоплението на отделните радиатори, свързани към една единствена мрежа. За тази цел системата създава байпаси - тръбна секция, която създава поток на охлаждащата течност от директната тръба до връщането, преминавайки през веригата на определена батерия.

Байпасите включват клапани и клапани, \ tпокриване на потока на охлаждащата течност. Възможно е да се монтират на радиаторите терморегулатори, които позволяват да се регулира температурата на отопление във всеки радиатор или в цялата система като цяло. Компетентен специалист ще може да изчисли и извърши инсталирането на байпаси за постигане на максимална ефективност. В диаграмата можете да видите принципа на байпас.

Двутръбна отоплителна система. Принцип на действие

След като се запознаха с първия тип отоплителна система, една тръба, е време да се справим с характеристиките и принципа на двутръбната отоплителна схема. Един задълбочен анализ на технологичните и технически параметри на този тип отопление позволява на потребителите да направят независим избор - кой отопление е по-ефективен в конкретен случай, еднотръбен или двутръбен.

Основният принцип е наличието на два контура, в които охлаждащата течност се разсейва в системата. Една тръба осигурява пренос на топлина към радиаторите за отопление. Вторият клон е проектиран така, че вече охладеното охлаждащо средство след преминаване през радиатора се връща към котела. И така постоянно, в кръг, докато отоплението работи. На пръв поглед самото присъствие на схемата на двата тръбопровода може да обезкуражи потребителите. Дължината на магистралите, сложността на окабеляването, са фактори, които често пречат на собствениците на частни домове от двутръбната система за отопление.

Това е на пръв поглед. Като еднотръбни, двутръбните системи се разделят на затворени и отворени. Разликата в този случай е конструкцията на разширителен съд.

Затворени двутръбни системиОтоплението на частен дом с мембранен разширителен съд е най-практично, удобно и безопасно за работа. Доказателство за горното е очевидните предимства:

 • все още е възможно на етапа на проектиране да се оборудват отоплителните уреди с терморегулатори;
 • паралелно, независимо свързване на радиатори;
 • техническата възможност за добавяне на отоплителни уреди след завършване на инсталацията;
 • лекота на използване на скрито уплътнение;
 • възможността за изключване на отделни радиатори или клони;
 • удобство на системното регулиране.

Въз основа на гореизложеното може да се направи еднозначно заключение. Двутръбна система за отопление, много по-гъвкава и по-технологична еднотръбна.

За сравнение е представена следната схема:

Двутръбната система е много удобна за експлоатация в къщата, в която се планира да се увеличи жилищната площ, възможните варианти на удължение, както нагоре, така и по периметъра на сградата. Вече на етапа на работа е възможно лесно да се елиминират техническите грешки при проектирането. Такава схема е по-стабилна и надеждна от една тръба.

При всички очевидни предимства, преди да се спре на този вид отопление, е подходящо да се припомнят недостатъците на двутръбната система.

Важно е да знаете! Системата се характеризира с по-голяма сложност и цена на инсталацията и доста тромави варианти на свързване.

Ако имате под ръка компетентен специалист, се извършват необходимите технически изчисления, а изброените недостатъци лесно се компенсират с предимствадвутръбна отоплителна схема.

Както при еднотръбната система, двутръбната версия включва използването на вертикално или хоризонтално разположение на тръбопроводите. Вертикална система - радиатори, свързани към вертикален щранг. Този тип е удобен за двуетажни частни къщи и вили. Въздухът не е ужасен за вас. В случая на хоризонталния вариант - радиаторите във всяка стая или стая са свързани към тръбопровода, разположен хоризонтално. Двутръбните хоризонтални отоплителни кръгове са предназначени основно за отопление на едноетажни сгради и големи къщи с необходимост от повърхностен контрол. Възникващите въздушни кранове лесно се отстраняват чрез поставяне на кранове на Маевски на радиатори.

Фигурата показва вертикалната двутръбна отоплителна система. По-долу можете да видите какво прилича на двутръбна система от хоризонтален тип.

Традиционно свързването на радиаторите може да се извърши с помощта на долното и горното окабеляване. В зависимост от техническите условия и проекта - изборът на варианта на оформлението зависи от собственика на къщата. Горното оформление е по-удобно. Всички магистрали могат да бъдат скрити в таванското пространство. Системата създава циркулацията, необходима за добро разпределение на охлаждащата течност. Основният недостатък на двутръбната отоплителна схема с горната версия на размножаването - необходимостта от инсталиране на мембранния резервоар извън отоплителната зона. Горното оформление не позволява да се направи ограда от техническа водабитови нужди, както и свързване на разширителния резервоар с резервоар за гореща вода, използван в ежедневието. Такава схема не е подходяща за жилищни плоски покривни обекти.

резюме

Избраният тип отопление за частен дом следва да осигури на всички жители на жилищна сграда необходимия комфорт. Не трябва да спестявате за отопление. Като инсталирате в дома си отоплителна система, която не отговаря на параметрите на жилищни имоти и битови нужди, рискувате да харчите много пари за ремонта.

Двутръбна или еднотръбна отоплителна система - изборът трябва винаги да бъде обоснован, както технически, така и икономически.