Ландшафтен дизайн парцел от 6 хектара

Идеите за ландшафтен дизайн, селска къща или двор са представени в тази галерия, както можете да украсите, любимия си кът.