Монтаж на отопление: видове и проекти на отоплителни системи (29 снимки)

Оборудването на жилища за отопление - необходимо условие за възможността за живеене във всеки регион на Русия, дори на юг. Ето защо, по един или друг начин, решението на въпроса за отопление на жилищата не отива на никого - отоплителната система е необходима както за собствениците на частни домове, така и на жителите на многоетажни високи сгради.

Оборудването на апартамент или отоплителна къща е комплекс от много мерки, от съобразителността и качеството на изпълнение на всеки от които зависи от успеха на задачата като цяло. Нека разгледаме правилния алгоритъм за изпълнение и технология на операциите по подреждане на жилища за отопление, включително фактори, чието отчитане определя успеха в постигането на крайната цел - безопасно, ефективно и икономично отопление на жилищата.

 • Избор на тип отоплителна система
 • Проект за отоплителна система
  • Задачи за проектиране на отоплителна система
  • координация
  • Съставяне на оценки (osmechivanie)
 • Изберете изпълнител
 • Технологии за монтаж на отоплителни системи от различен тип
  • Инсталиране на котел за отопление с газова вода
  • Проекти и разрешителни компоненти на работа
  • Мощност на отоплителния котел за отоплителната система за вода
  • координация
  • Местоположение на газовия котел
  • Изисквания за инсталиране на отоплителни агрегати за газови горива
 • Правила за инсталиране на газов котел
  • Комин за газов котел
  • \ t
 • Монтаж на котел за отопление с електрическа отоплителна вода
  • Сигурностелектрическа печка
  • Монтаж на отоплителна система
 • заключение
 • Основната точка на статията

Избор на тип отоплителна система

Отоплителното оборудване за жилища започва с избора на вид отопление с прикрепване към основния фактор - наличието на определен вид гориво или енергия, която се превръща в топлина. Коефициентът на ефективност при избора на метод за отопление е второто най-ефективно място.

Да започнем с най-евтиния метод - затопляне на вода чрез система от радиатори, свързани към термичната линия. Този вид отопление е възможно най-безопасен и елиминира необходимостта от закупуване /инсталиране на отоплителни котли с автоматизация, ограничаване на обема на работа до инсталирането на отоплителната система и свързването му с отоплителната централа след съгласуване с организацията, която управлява отоплителната система. Но с относителна простота на инсталиране при такова отопление има пълна зависимост от характеристиките на охладителя, ефективността на отоплителната система и човешкия фактор, свързан с обслужващия персонал на отоплителната система.

Ако отоплителната система не е близо, но районът е газифициран, препоръчително е да се обмисли инсталирането на котел за отопление на природен газ. Относителната евтина цена на газовите горива се придружава, освен от необходимостта от закупуване на газов котел, неизбежността на коминната инсталация, вентилацията и евентуално дори отделна котелна инсталация. Освен това газът е високорисково гориво, поради което системата изисква високо ниво на оперативен контрол.

В ситуация, в която е по-добре да не се осъществява контакт сгаз, или просто не е наблизо, правилният избор ще бъде система за подгряване на вода с котел за отопление на електроенергия. Този метод на отопление първоначално плаши цената на електричеството, но след това радва скритата ефективност на разходите - липсата на необходимост от инсталиране на котелно помещение, комин с вентилация, почистване на тази комуникация и постоянни страхове от изтичане на газово гориво. В допълнение, електрически котли са направени от различни видове, с нагревателни елементи и без тях, така че в този сегмент, при избора на място за маневриране.

Друго решение на въпроса за отоплението на жилището може да бъде котел за течни горива. Най-често срещаните отоплителни системи с агрегати за течно гориво, които консумират дизелово гориво. Този вид гориво, като електричество, днес не е евтино и ако вземете предвид свързаните с тях разходи за комин и вентилация, котелът на соларното масло е икономичен само с възможност за преференциално закупуване на това гориво.

Ако собственикът на жилище е привърженик на традиционните горива, например дърва за огрев, които освен това са много евтини в този регион, тогава рационалното решение ще бъде инсталирането на котелна уредба на котел с твърдо гориво чрез пиролизен процес - отделно дългосрочно горене. За такива домакини събирането на дърва за огрев и почистване на комини е обичайно занимание, което се компенсира от екологичните и ниски разходи за гориво.

Има и други начини за отопление - топъл под, нагревател на подове, инфрачервени отоплителни уреди, които се използват успешно в малък дом или например в двустаен апартамент, но в основата ситехните действия са едни и същи електричество или газ.

След като направи избор в полза на един или друг метод на отопление, оцени техните възможности по отношение на самостоятелното сглобяване и, в зависимост от резултатите от оценката, да започне да изпълнява или следващия етап - проектирането на отоплителната система.

Проект за отоплителна система

Отоплението винаги е било сложно оборудване, което изисква контрол както по време на монтажа, така и по време на работа. Прогресът е подобрил технологията и технологиите, но отоплителните тела не са напълно безопасни, тъй като все още използват електричество, природен газ и други видове енергия и гориво, които винаги използват рисков фактор за хората.

Безопасността, ефективността и икономичността на отоплителната система започват с проекта, съгласно който ще се осъществи инсталирането на топлоснабдяване, поради което стойността на съответствието на проектната документация с всички необходими изисквания и условия на експлоатация не може да бъде надценена.

Разработването на проекта, в зависимост от сложността на отоплителната система, се извършва по няколко начина. Ако искате да инсталирате най-простия фургон-буржоа със сключването на комин в прозореца или поставете електрически нагреватели в стаите, тогава нищо не се проектира тук. Ако къщата е оборудвана със стационарна отоплителна система, която се свързва с топлинна тръба, или, особено след като работи от автономна котел, тогава без проекта част от работата не може да направи.


Пример за един от чертежите на отоплителната система по отношение на.

Малко хораот жителите осъществява проекта на отоплителна система самостоятелно, тъй като за да се предотврати монтирането на нискокачествени и опасни инженерни системи, е необходимо този документ да се хармонизира с държавните институции, а грешката в проектирането е изпълнена с непредвидими последици - от местни проблеми при експлоатация до авария.

Важно! Хармонизирането на проекта не е насочено към увеличаване на разходите на клиента, а се извършва, за да се гарантира обществената и лична сигурност на собственика на дома.

Дизайнерската част на работата изисква не само коректност на изчисленията, но и съответното графично изпълнение, така че собствениците на жилища често се отнасят към организацията, занимаваща се с това професионално.

Това може да бъде дизайнерска компания, специализирана само в областта на дизайна, или организация за инсталация, която има структурен отдел за проектиране и изпълнява монтаж на оборудване за клиентите за своите собствени проектни проекти. Услугите на тези фирми могат да включват одобрение на проектна документация за отоплителни системи.

Важно! Организацията трябва да има лиценз за извършване на проектантски и монтажни работи в областта на съответното оборудване.

В ситуация, в която разработчикът на проекта и изпълнителят на строителни работи е едно юридическо лице, има значително предимство - когато клиентът претендира за отоплителната система, собственикът НЕ се позовава на проекта, а дизайнерът - на изпълнителя.

Цели на проекта за отоплителна система

За да се разработи проект за отопление, клиентът трябва да се подготвиПроектант на проектната задача, който включва преди всичко неговата визия за бъдещата отоплителна система: вида на отоплителния котел за използваното гориво (с автономна отоплителна система), функционалността на системата (само за отопление или топла вода), метод на монтаж и различни желания. По правило изпълнителят има готови формуляри за такива задачи.

Планът добавя план на етажите на сградата (апартаментите) към спецификациите на помещенията и тяхната площ, информация за материалите на стените, покрития на сградата и евентуално желаната схема на отоплителната система. Ако външните стени са оборудвани с топлоизолация, задачата посочва името на материала и неговата дебелина. Ако изолацията се планира само да се изпълни, е необходимо да се отбележи какъв материал. Задачата на проекта трябва да съдържа максималната информация, която клиентът смята за необходима, за да доведе до изпълнителя.

Важно! Ако като нагревател се предвижда да се използва котел на електричество, то проектът се прилага към проекта за осигуряване на електроенергия на апартамента със списък на други системи за потребление на електроенергия.

За да се подготвят задачите по проекта, не е необходимо да има техническо образование и да се разберат всички тези въпроси, тъй като след това дизайнерът е длъжен да посети лично обекта, за да провери автентичността на предоставената информация и да получи липсваща информация - за развитие една ефективна отоплителна система трябва да вземе предвид максимума от факторите.

Често организацията на проекта прави корекциихарактеристиките на оборудването, посочени от клиента в задачата към проекта. Степента на валидност на тези препоръки може да варира, както и тяхната обективност, така че е препоръчително да се консултирате с независим експерт по време на периода на проектиране, за да се избегне включването в проекта на неефективни технологии, възли или материали, за да се спазят маркетинговите интереси на трети страни.

Трябва да се има предвид, че цената на проектните работи зависи от сложността на планираната отоплителна система и от времето на проекта. След като получи от клиента цялата необходима информация, проектната организация му представя договора за предоставяне на услуги, като посочва разходите за проектиране и срока за тяхното изпълнение.

споразумение

При готовността на проекта за отопление, клиентът трябва индивидуално да предаде този документ за одобрение на държавните органи, където инспекторите на контролните органи ще проверят съответствието на проектната документация с приложимото законодателство, включително противопожарните разпоредби. В края на проверката клиентът издава или приключва с установените в проекта нарушения, които трябва да бъдат премахнати чрез усъвършенстване с последващо повторно изпълнение на споразумението, или, в случай на признаване на проект, безопасно, разрешение за монтаж.

Документите, изготвени професионално от проектни компании, често се договарят без сериозни проблеми.

Важно! Монтаж на отоплителната система без одобрение на проекта с държаватаоргани в случай на произшествие, довело до сериозни последици, води до отговорност на собственика на сградата в съответствие с действащото законодателство.

Съставяне на оценки (осмечиване)

При проектирането на отоплителната система могат да се добавят оценки, в зависимост от условията на договора, списък на всички разходи за изпълнението на проекта с подраздел за разходни позиции (материали, работа, транспорт и др.). Ако проектът не е добре дефиниран, можете да го направите сами. Трябва да се има предвид, че независимото закупуване на материали в търговската мрежа не винаги е икономически изгодно - специализираните професионални компании са по-добре ориентирани като материали и ги купуват на цени на едро, след което представят отстъпки за привличане на клиенти - клиенти на произведения.

Изберете изпълнител

При планирането на инсталирането на отоплителна система се вземат предвид трите основни варианта на изпълнение или тяхната комбинация:

 • самостоятелна работа;
 • професионално лице;
 • специализирана организация.

Като оборудват дома си с отопление (означава модерна автоматизирана отоплителна система за няколко помещения), малцина ще поемат самостоятелно изпълнението на тази работа изцяло. Изключение прави инсталацията на малка отоплителна единица (НЕ газ) с малък капацитет, предназначена да изпълнява една функция - монтирането на такова устройство може да се извърши със собствени ръце, ако има професионална схема на отопление. Затова собствениците на жилища често прибягват до професионални певчески майстори или бригади от по две до три такивазанаятчии.

Важно! При избора на отоплително оборудване за газов котел, независим монтаж на блока ще бъде незаконен и опасен не само за собственика на дома, но и за всички, които живеят в близост.

Наемането на човек-съветник без сключване на договори е свързано с риска от недобро качество на инсталацията дори при добър проект, с допълнително безнадеждно изясняване на причините, поради които отоплителната система не работи правилно. За да използвате услугите на такива изпълнители, трябва да бъдете само със съветите на собствениците на жилища, които вече са инсталирали отоплителната система в домовете си от силите на тези професионалисти. Въпреки това, в този случай, липсата на проблеми в бъдеще не е гарантирана - никой не е отменил човешкия фактор, и ако трудовите отношения с такъв екип не са легализирани, е изключително трудно да се привлекат изпълнителите към безплатния ремонт поради техните недостатъци.

Поради изброените по-горе причини е целесъобразно да се инсталира отоплителна система от специализирана организация за сглобяване, която, като правило, има известна репутация сред населението и поддържа нейния имидж. Такива организации извършват монтажни работи по договор, който включва условията за завършване на строителните работи, отговорността на изпълнителя и неговите гаранционни задължения. Между такива фирми няма еднодневно събитие и обикновено не е трудно да се ангажираме с елиминирането на евентуални недостатъци в работата.

Като се има предвид изчислението на разходите, преминете към следващия етап на отоплителното устройство -Закупете необходимото оборудване и материали, ако изпълнителят не е поел тази функция. В случаите, когато договорът се сключва с изпълнителя с изпълнителя, собственикът може да контролира само работата на изпълнителя, като в обяснителната бележка към проекта е посочено всичко - от технологията до последователността на инсталацията.

Технологии за монтаж на отоплителни системи от различен тип

Технологията за инсталиране на отоплителни тръбопроводи с радиатори е приложима за котли на всякакъв вид гориво, а монтирането на отоплителни тела от различен тип е различно по видове и обеми на работа. Помислете за инсталиране на общи отоплителни уреди, запазвайки хронологичната последователност на строителните работи. Да започнем с описанието на инсталацията на котела на газово гориво, тъй като монтирането на газовото оборудване е предмет на най-високите изисквания.

Монтаж на котел за отопление с газ

Преди да започне инсталирането на газов котел, е необходимо да се изготви съответната документация, която дава право за инсталиране и експлоатация на газовото оборудване.

Проектни и разрешителни компоненти на работата

На първо място е необходимо да се напише декларация до газовата организация, за да се получи разрешение за присъединяване към магистралата - т.нар. Технически спецификации (ТУ), които дават право да се започне подготвителна работа. При получаване на този документ, се пристъпва към проектиране на инсталацията на тръбата за подаване на газ от мястото на монтаж до централния газопровод.

Ако жилището е частноземя, и тръбопроводът ще бъде монтиран на съседния обект, след това схемата трябва да бъде прикрепена към инсталацията на газова тръба върху нея, указваща мястото на входа му към къщата.

Важно! Проектът трябва да бъде разработен от специалисти, лицензирани за тази дейност, в съответствие с държавните строителни стандарти (DBN).

Отоплителното тяло трябва да бъде закупено на етапа на проектиране на отоплителната система, когато неговата мощност се изчислява така, че при готовността на проекта да е възможно да се предостави на контролиращата организация технически документи за съответствието на изделието с необходимите изисквания.

Мощност на отоплителния котел за водогрейната система

Във всеки случай ще докосваме как се изчислява мощността на отоплителна инсталация, подходяща за инсталация, така че тя да може да се провери за стойността на тази характеристика в проекта.

Стойността на мощността, получена по тази формула, е началната точка за по-нататъшно изчисление, която следва да вземе предвид други фактори, които влияят на температурата на въздуха в къщата, например наличието и степента на изолация на външните стени на сградата. При липса на изолация загубата на топлина може да бъде:

 • 5-15% - топлинните загуби през прозоречните отвори (от многослойни стъклопакети до обикновени дървени рамки);
 • 20-40% - в незащитени стени (в зависимост от топлопроводимостта на материала за изпълнение);
 • 5-15% - под без топлоизолация;
 • 10-20% - загуба поради студен покрив;
 • до 20% - чрез вентилация (в зависимост отсистема).

Значителен брой топлинни загуби при липса на топлоизолация предполагат неизбежността да се обърне максимално внимание на тази операция.

В допълнение към горепосочените фактори при изчисляването на мощността се взема предвид наличието на циркулационна система за отоплителна помпа - при отсъствието му до изчислената стойност за добавяне на 15%, а използването на апаратурата за снабдяване с гореща вода ще изисква допълнителни 20%.

След като получи окончателната изчислена стойност, закръгли я до най-близката стойност на капацитета на котела, наличен за продажба, и придобий отоплителна единица.

координация

Проектът за готовност се представя на организацията, която контролира доставките на газ в района на пребиваване на собственика на жилището. Проектът трябва да бъде придружен от документи, издадени от производителя, потвърждаващи безопасността на експлоатацията, спазване на техническите и санитарни стандарти, технически паспорт и инструкции за използване на уреда. Тези документи трябва задължително да бъдат издадени от продавача на купувача при закупуване на отоплителни уреди.

Проектът е одобрен или преразгледан след разглеждане с обосновка на отказа за одобрение в одобрението.

Проектът, подписан от отговорното лице и подпечатан, е разрешително за инсталиране на газов котел.

Важно! Инсталирането на газово оборудване трябва да се извършва само от специализирани лицензирани организации.

Местоположение на газовия котел

За да се гарантира безопасноРаботата на уреда е забранена за газово гориво в следните помещения:

 • не са оборудвани с вентилация;
 • в сгради с общежитие;
 • в тоалетната и баните;
 • в коридорни пасажи;
 • на балконите;
 • в мазета;
 • в помещенията на мазето.

Забележка: забранено е поставянето на газово оборудване в помещенията на сутерен или сутерен на многоетажна сграда, но е позволено да се инсталира в еднофамилна къща за едно семейство.

Мястото на монтиране на бойлера за газ също зависи от експлоатационните характеристики на устройството - подовите единици с висок капацитет изискват отделно помещение, тъй като те са с голямо тегло и доста силен. И котли с капацитет до 30 kW са изработени и монтирани на стена, така че е възможно да се инсталират в кухнята, но не под 1 m над повърхността на пода.

Изисквания за инсталиране на агрегат за отопление на газово гориво

Монтажът на газов котел се извършва в закрити помещения със следните характеристики:

 • вратите и прозорците трябва да са отворени отвън;
 • вратата на котелното е разположена в ширина от 80 см;
 • минималната площ на инсталационната единица е 4 m 2;
 • в котелно помещение до 15 м куб. Метра. трябва да бъде остъкляване с площ от не по-малко от 0,5 квадратни метра, увеличение на пространството изисква допълнителни 0,03 квадратни метра. прекъсване на прозорци на кубичен метър (забрана на използването на стъклопакети);
 • в стаятапоток на въздух през вентилационния канал (прозорец) с размер не по-малък от 15 х 20 cm и височина на прореза 2 cm под входната врата;

 • височината от пода до тавана на котелното помещение трябва да бъде не по-малка от 2,5 m (ако котелът е монтиран над нивото на пода, тогава се изважда 2,5 m от нивото на инсталацията);
 • котелът е снабден с водоснабдяване;
 • Подовете на котелната централа са разположени на пожаробезопасен материал и са оборудвани със санитарен дренаж - дренажно устройство в случай на авария с необходимост водата да се оттича от контура на системата;
 • стената зад котела също трябва да бъде незапалима или обвити с идентичен материал;
 • размерът на напречното сечение на комина се определя от мощността на отоплителния блок и не може да бъде по-малък от съответния параметър на котела.

Правила за инсталиране на газов котел

В техническата документация, придружаваща продукта, е включено схематично ръководство за инсталиране на уреда, което се извършва само от лицензиран газов инженер.

Инсталирането се извършва в съответствие със следните правила:

 1. Работата по инсталирането на газово оборудване се допуска да работи при температура на въздуха от 5 до 35 градуса топлина.
 2. Поставянето на стените на монтажните скоби на котела се извършва на нивото на сградата.
 3. Местоположението на котела трябва да осигурява лесен достъп до него.
 4. При монтиране на двуконтурен газов блок на връщащата тръба, охлаждащата течност е монтиранамрежест филтър с сферичен вентил (за защита на топлообменника от запушване).
 5. На тръбата, свързваща котела с централния газопровод, се инсталират дозиращ разход на гориво и спирателен клапан.

 1. В котелното помещение са монтирани детектор за изтичане на газ и автоматичен спирателен вентил.
 2. Газовият агрегат е задължително заземен, ако неговата конструкция изразходва енергийни възли.
 3. Контурът се напълва с вода след свързване на дюзите на уреда с водоснабдителните и газоснабдителните системи, но в положение, което е изключено от електрическата мрежа.
 4. Пълненето на охлаждащата течност се извършва бавно, осигурявайки възможността въздухът да излиза от системата през вентилационните отвори.
 5. Преди стартирането на котела се извършва проверка на връзките на газопровода с херметичността чрез прилагане на сапунена пяна към тестваните площи.

Отоплението се задейства само от готовността на цялата система, свързваща оборудването към електрическата мрежа, когато недостатъците се елиминират изцяло.

Комин за газов котел

Не само ефективността на отоплителната система за газовите горива, но и безопасността на експлоатацията на това оборудване зависи от правилността на устройството за контрол на дима.

Продуктите на изгаряне на газ почти не се наблюдават визуално, са токсични за хората и агресивни за околната среда с много материали. Следователно, при монтирането на комин за газов блок е необходимо да се вземат предвид много изисквания, като се започне с проекта идовършително изпълнение на материала. Коминът, предназначен за работа на газовия котел, е подходящ и за свързване на твърди и течни горивни касети.

Първо, изграждането на комин зависи от устройството на горивната камера на газов котел.

Ако устройството има отворена камера, т.е. за изгаряне на газ, консумира кислород от въздуха в помещението, тогава коминът е разположен в една посока - отстранява външния дим от помещението.

При конструирането на газов котел, който включва камера от затворен тип, така наречен коаксиален комин, тръба в тръба, която два потока - продукти на горенето и въздух в горивната камера, са монтирани един към друг.

Коминът може да бъде вътрешен и външен. Ефективността на отоплителната система с вътрешния комин е по-висока, тъй като повърхността на тръбата е допълнителна зона за пренос на топлина на температурата на горещите газове в помещението, но при такава конструкция е необходимо специално подреждане на проходи на системата за отвеждане на дим през междуподовите тавани и покрива.

Отработените газове от газовото гориво съдържат азотни и серни съединения, които чрез кондензиране на вътрешната повърхност на тръбата разрушават комина, ако е направен от тухли или обикновена стомана. Ето защо комини са оборудвани с външна изолация, а най-добрите материали за тяхното производство са неръждаема стомана и керамика.

Коминът може да се монтира и от предварително изолирани тръби - материал на тръбата, който вече е направенизолация между две стоманени черупки. Инсталирането на такъв дизайн е много по-бързо, но цената на този материал е много по-висока от цената на конвенционалните комини. Съответно, комини от предварително изолирани тръби са оборудвани с нови отоплителни системи за вили, построени по индивидуални проекти.

Независимо инсталиране на газово оборудване е забранено разумно - работата с агрегати в газ изисква професионални познания, а грешките в инсталацията са изпълнени с аварии, чийто мащаб е непредвидим. Следователно, без специално обучение, информацията за инсталирането на газови котли следва да се използва изключително за наблюдение на изпълнението на строителните работи от страна на изпълнителя, когато не е премахнат човешки фактор.

По-подробно изискванията и стандартите за инсталиране на газово оборудване са изложени в следните нормативни документи:

 • СНиП II-35-76 * "Котелни инсталации";
 • СНиП 4.02-08-2003 "Котелни инсталации";
 • СНиП 42-01-2002 "Газоразпределителни системи";
 • SP-41-104-2000 - набор от правила за проектиране на автономни системи за топлоснабдяване;
 • СНиП 2.04.05-91 "Антифатална противопожарна защита".

Инсталиране на котел за отопление с електрическа отоплителна вода

Изборът на отопление на апартамента с електричество елиминира такива значителни проблеми като проектирането и хармонизирането на връзката с газопровода, устройството и обслужването на комина, събирането на дърва за огрев и т.н.

Важно! Надзорните органи не регулират инсталирането на водогреен котел при монтажа на систематаотопление. Въпреки това, ако капацитетът на котела е значителен и обемът на потребление на енергия може да надвиши ограниченията, посочени в договора, неговата работа ще трябва да бъде съгласувана с доставчика на електроенергия.

Електрическите котли се класифицират по метода за превръщане на електричеството в топлина:

 • Теоретици;
 • електрод;
 • индуктивен.

След проучване на характеристиките на всеки вид, изберете единица и, без да губите време за получаване на технически спецификации, инсталирайте отоплителната система в апартамента в съответствие с техническата документация на котела, както и изискванията за безопасна експлоатация на електрически уреди.

Електрическите котли са достатъчно компактни за един апартамент и в повечето случаи са направени в стенен дизайн, но стената все още трябва да има достатъчно сила, за да монтира скобите върху нея, с последващото поставяне на уреда.

За свързване на котела към електрическата мрежа се монтира отделна линия от електромер, който е оборудван с автоматични превключватели за аварийно или планирано оборудване, като същите тези устройства са предпазители за късо съединение.

Агрегатите с мощност до 9 kW напълно отговарят на проблема с отоплението в 2 3-стаен апартамент, докато е допустимо да се свързват към еднофазна мрежа. По-мощно оборудване е направено от трифазни.

Осигуряване на безопасността на електрическата бобина

При използване на електрически отоплителни системи в системата за затопляне на вода, съществува риск от кипене на охлаждащата течност, поради което по време на монтажаСпециално внимание се отделя на термостата - устройството за автоматично включване и изключване на котела. Термостатичното устройство може да работи и в режим без дефект, когато загряването на водата се използва като резервен метод за отопление.

Електрическият котел е оборудван и с други защитни устройства:

 • автоматичен вентил за освобождаване на въздуха от веригата;
 • мембранна клапа за отпадане на водното налягане в системата в случай на повреда на устройството за терморегулиране или запушване на тръбопровода;
 • манометър и термометър - за визуален контрол на състоянието на водата в контура на работната среда във веригата.

Тези устройства са монтирани индивидуално или компактно сглобени в така наречената охранителна единица.

Отоплителната система трябва да има връзка с водоснабдителната система, която осигурява възможност за попълване на количеството на охлаждащата течност във веригата. Свързващият джъмпер е снабден с два сферични вентила с филтър между тях. Като филтърен елемент се използва фосфатна сол, която предотвратява отлагането на соли по контурните стени и нагревателните елементи.

Свързването на електрически котел към отоплителния кръг е възможно само по себе си, но ако няма практически опит в тази работа, все пак е по-добре то да се изпълни заедно с професионалист или напълно да се довери на специализираната организация за сглобяване.

Монтаж на отоплителна система

Проектът на отоплителната система в апартамента съдържа цялата необходима информация за развъжданеотоплителна тръба с радиатори. Материалът на тръбите, броя и разположението на радиаторите са посочени на базата на извършените изчисления и, в случай на свързване към отоплителната система, характеристиките на охлаждащата течност.

Този вид работа при подреждането на домашно отопление също има много характеристики и изисква наличието на не само теоретични знания, но и практически умения за монтаж.

Ако обяснителната бележка към проекта за отопление се извършва на подходящо ниво, тръбопроводът е напълно функциониращ самостоятелно, заедно с опитен наставник.

При липсата на опит в производството на тези работи и специфичното представяне на технологиите в бележката е по-добре изпълнението на инсталацията да се възложи на специалисти.

заключение

Инсталирането на ефективен тип отопление в един апартамент е комплекс от мерки, за успешното завършване на които се изисква не само теоретично обучение, но и практически опит в производството на много видове работа. Следователно, материалите на такива изделия улесняват развитието на определен вид монтажни работи, но не изискват придобиване на практически опит, като се грижи за подреждането на корпуса със сложна отоплителна система веднага след запознаване с теорията.

Въпреки това дори теоретичните познания ще помогнат да се контролира инсталирането на отопление в апартамента от изпълнителя, който, за съжаление, не винаги е напълно отговорен.

Основната точка на статията

 1. Правилният клирънс за инсталиране на газово оборудване е гаранция за безопасна работа на отоплителната система.
 2. Ефективно отоплениесистемата започва с добър проект.
 3. Котел за отопление с газ - уредът, чието инсталиране изисква по-голям контрол.
 4. Електрически котел - възможността за решаване на проблема с отоплението на къщата с по-малка мощност.
 5. Висококачествен монтаж на отоплителна система съгласно компетентно изпълнен проект - гаранция за безопасност, ефективност, икономичност и дълготрайност на експлоатацията на отоплителното оборудване.