Монтаж на подови регулатори за топла вода

Подобно на всяка отоплителна система, подът с отопление с вода изисква инсталиране на специално оборудване, което позволява регулирането на работата на отоплителната система. За разлика от традиционните методи за отопление, които използват централизирана комуникационна система, новото оборудване е много по-ефективно, но изисква повече внимание. Нагряването на охлаждащата течност за топла вода, което се извършва от автономни котли, трябва да се извършва по всяко време под контрола на измервателното оборудване. В противен случай можете да забравите за удобната температура в отоплителното помещение и безопасността на такова отопление ще намалее значително.

Въпросите, свързани с управлението и регулирането на топлите етажи, днес стават актуални. Причината за повишения интерес на потребителите към тази тема се дължи на факта, че в повечето случаи собствениците на нови жилища предпочитат отоплението на пода като цялостна интегрирана отоплителна система. Регулирането на температурата на отопление на пода на топлата вода позволява на отоплителната система в къщата да бъде гъвкава и динамична, адаптирана към реалния климат.

Процесът на контрол на отоплителното оборудване в жилищна сграда не е свързан с никакви специални манипулации и комплексно оборудване. Дори такава мащабна отоплителна система, която е топъл воден под, се контролира от регулатори, устройствата реагират на най-малките промени в температурата, в тръбопровода и в помещението. За регулиране на подовото отопление еправилен избор на устройства и устройства, включени в работата на отоплителната система. Нека разгледаме подробно какво имат регулаторите в този случай, какъв принцип на работа на всяко устройство и как се извършва инсталацията.

Стойност и местоположение на водните подови регулатори

Незабавно да се разделят всички точки върху "i", което ще покаже важността на информацията, описана в тази статия. Подовото отопление е нискотемпературна отоплителна система, която ще работи само ефективно и ефикасно, когато е оборудвана с терморегулатори. Дори и най-простият вариант на отоплението с помощта на водните вериги, поставени в пода, включва монтиране на двете части на колектора на регулиращите клапани. Ръчно, завъртане на главите на клапаните може да се постигне увеличаване, намаляване на обема, доставени на горещите водни вериги на топлия под на горещия охлаждащ агент. Единственият недостатък на този вид регулиране е настройването чрез вдъхновение.

Като предпочитате ръчното управление, ще трябва да се съсредоточите върху собствените си чувства. Особено след като желания резултат няма да дойде веднага. Топли етажи с ръчно управление - инерционна система. Ръчният контрол на температурата на охлаждащата течност за топъл, топъл воден под ще изисква постоянно присъствие чрез реагиране на климатичните промени извън прозореца. Съществена помощ в процеса на регулиране се осигурява от разходомери, малки и компактни адаптери, контролиращи количеството течност, подавана във водния кръг.

Забележка: Имате както ротаметри (разходомери), така и регулиращи клапаниможете да постигнете комфортна температура в една стая, в определен момент от вида на "константа".

Например: интересува се от отоплението на банята. Това е стая, в която винаги е подходяща атрибута с висока влажност на въздуха и топъл теракотен под. Достатъчно един, два пъти, за да настроите устройствата и в стаята баня ще бъде удобна температура, която не зависи от метеорологичните условия.

За справка: Според потребителите механичният метод на регулиране може да причини тръби в отоплителните кръгове на претоварване на въздуха. Zaozduzhivanie възниква в резултат на резки промени в работното налягане и температурата на охлаждащата течност, възникващи при ръчна работа.

Друго нещо е автоматизацията на топлите подове. В този случай, ще трябва да похарчите за закупуване на електрически и механични и електронни устройства. Такива устройства могат да разрешат едновременно няколко проблема, в зависимост от начина на управление на отоплителното оборудване. Термостатите и серво задвижванията позволяват самостоятелно да регулират не само температурата на нагряване на въздуха в помещението, но и степента на загряване на повърхността на пода. Температурата на топлия под е решаващ фактор за ефективността на подовото отопление, както и регулацията, така и системата работи.

Термостатите са фиксиращи устройства, докато серво задвижванията изпълняват определени действия. Термостатите могат да се монтират отделно във всяка стая, на основните възли и възли на сервизното оборудване. Сервозадвижвания - устройствата са индивидуални,предназначени за обслужване на един воден отоплителен кръг. Съвместим с термостати, серво задвижвания по команда за регулиране на подаването на охлаждаща течност към тръбопровода.

Регулатори на температурата - видове устройства

Водният под е доста чувствителна система. Степента на загряване на охлаждащата течност, скоростта на подаване на вода в отоплителния кръг и интензивността на циркулацията на охлаждащата течност са параметри, които определят ефективността на отоплението.

От техническа гледна точка терморегулаторите са устройства, които осигуряват определени механични въздействия в резултат на реакция на промени в дадените температурни параметри. Терморегулаторите решават следните задачи:

  • автоматизирано включване и изключване на отоплителната система;
  • контрол и поддържане на зададената температура в помещенията;
  • програмируемите устройства осигуряват включването на отопление в определено време;
  • контролирането на степента на загряване на охладителя осигурява икономия на енергия.

Забележка: на практика се забелязва многократно, че монтирането и регулирането на термостата в помещение за топъл под може да спести до 20-30% от синьото гориво, консумирано от автономния котел.


На практика се използват следните регулаторни модели:

Механични устройства. Тази категория устройства е свързана с бюджетни опции. Отличителна черта на механичните контролери е тяхната надеждност и лесна поддръжка. Настройката се извършва чрез просто завъртане на диска, който е настроен на определенстойност на скалата. В някои случаи предната част на устройството има механичен лост, който работи на принципа на отворено /затворено. В допълнение към контролирането на температурата на охлаждащата течност в тръбата, захранването на такива устройства не е проектирано да изпълнява други функции.

Електронните устройства имат еднакви функции, но се различават единствено по начина на изпълнение. Девайсът е снабден с екран и бутони за регулиране. На екрана на устройството се показват параметри в реално време и програмируеми данни. Бутонът за управление ви позволява да зададете зададените параметри и да направите стъпка по стъпка промяна в температурата.

Забележка: електронните устройства за регулиране на топлия под са три, пет пъти по-скъпи от механичните устройства.

Сред електронните устройства за регулиране специално място се заемат от програмируеми устройства. Наличието на софтуер създава условия за поддържане на температурата на подовото отопление, температурния режим в помещенията в реално време и не само. Зададените температурни параметри и времето позволяват да се променя температурата на топлия под с течение на времето, да се регулира работата на всички възли и възли на топъл под, в зависимост от климатичните условия.

Тези функции са много удобни, освобождавайки обитателите на къщата много време. С програмируеми устройства можете да осигурите отоплителната система по време на отсъствие, поддържайки стабилна и комфортна температура в къщата. Икономия на енергия с помощта на програмируеми електронни регулаторие 25-30%. В съвременните условия, когато комфортното жилище набира популярност, програмируемите регулатори стават търсени. Такива системи могат да бъдат контролирани чрез мобилни устройства, дистанционно. Решаване на комплекса наведнъж няколко задачи, регулиране на температурата на нагряване на повърхността на пода и контрол на температурата в стаята, електронни програмируеми устройства са предимство първа-добра опция. Дори и с факта, че цената на тези устройства е доста висока.

Оценявайки видовете, използвани при регулирането на етажните подове, устройства, можете да обобщите някои. Във всеки случай трябва да се разчита на задачите, които регулаторът трябва да реши.

Принцип на действие на регулаторите

Най-разпространените електромеханични устройства. Тези устройства успешно комбинират електрониката и механичните части. По цена такива устройства са много по-евтини от електронни колеги. Дизайнът и работата на електромеханичните термостати са доста прости и разбираеми.

Електрониката в това отношение е доста скъпо оборудване. По отношение на ефективността обаче тези устройства са по-ефективни и лесни за работа.

За да се направи правилния избор - да се предпочете ръчен контрол или да се съсредоточи върху автоматизацията, трябва да се разгледа принципът на регулаторите.

Основната задача, която се основава на регулатори в системата на топлата вода, е управлението на технологичните процеси. Определя се принципът на работа на устройстватастепента на използване и работа на топлия под в жилищните помещения. Дизайнът на устройството може да бъде частично автоматизиран или напълно автоматизиран.

Съгласно принципа на действие регулаторите съответно са разделени на ръчни устройства и автоматизирани. Първите включват конвенционални спирателни вентили. С тяхна помощ е възможно да се спре или възстанови подаването на топлоносител към тръбопровода на топъл под. Обхватът на тези устройства е малък в областта на отопляваните помещения. Термостатични регулатори, устройства далеч по-сложен дизайн. Според принципа на подобни продукти са подобни на ръчното действие, но в дизайна са осигурени специални електронни сензори. Всяка промяна на температурата от зададените параметри се задейства от циркулационна помпа, която осигурява подаване на гореща вода. Устройството работи по дадена програма, като изцяло пое основните етапи на управление на топлия под.

Съвременните електронни термостати имат разгърната функционалност, която осигурява възможност за управление на един воден контур или за управление на работата на няколко отоплителни тръби на топъл под едновременно. Благодарение на инсталирания софтуер, такива устройства могат да реагират на промените в климатичните условия, като създават комфортни температурни режими за жителите на жилищен имот.

заключение

За да може топъл етаж да работи ефективно и да сте доволни от висококачественото отопление, е необходимо не само да има вградени регулатори в контролно-измервателния комплекс.оборудване, но също така и важната им среда. При механичните устройства ситуацията е ясна. Имайки представа за принципа на действие на механизмите, разполагайки с подходящи умения, тези устройства могат да се конфигурират сами.

С електронни и програмируеми устройства малко по-сложно. Тук е по-добре да се обърнете към услугите на специалисти, които ще могат правилно да регулират автоматичното отопление на целия етаж в цялата къща.