Смесване на нож за топъл под със собствените си ръце

За подово отопление може да се използва система с "топъл под". В този случай смесителният нож за топъл под със собствените си ръце прави възможно. Но е необходимо да се вземат предвид всички характеристики на самата система и да се спазват изискванията, които регулират целия процес на работа. Когато инсталирате смесителния възел, всичко трябва да се извърши съгласно инструкциите.

Защо е необходим възел

Традиционните отоплителни системи, които обикновено се монтират в помещения, имат висока температура, често надвишаваща 75 градуса.

Тази температура е неприемлива за топъл под поради редица причини:

 • При високи температури, ходенето по пода най-малкото не е удобно. Повърхността може да не е гореща, но да гори. Удобната температура е от 25 до 30 градуса;
 • Много подови настилки губят предишния си вид, ако температурата е твърде висока. Често в тях се появяват пукнатини и пукнатини;
 • Повишената температура може да причини увреждане на замазката;
 • Самите тръби също имат определена температура. Поради факта, че те изглеждат пресовани в бетон, при високи температури изчезва възможността за разширяване на стените, което създава напрежение, което евентуално напълно ги елиминира;
 • Допълнителен източник на пренос на топлина влияе отрицателно върху образуването на определен микроклимат в самата стая.

По този начин смесителното устройство за топъл под е необходимо, за да се елиминира високата температура на водата, която нагрява пода.

"Топъл под" и инсталациямиксер единица следва да се установи специалист или човек с високо самостоятелно опит. Така ще се избегне голяма част от негативните фактори в по-нататъшното функциониране.

смесване единица за подово отопление е необходимо, т.е. устройството за разпределение загряване необходима за всяка форма подово отопление с вода. Смесване на компонентите компенсира температурата на водата и устройствата могат да работят, без да вреди отоплителни системи оптимално.

Принципът на смесване единица не се променя, но има няколко основни схеми за свързване.

Основното схемата

Схема смесителна единица подово отопление има няколко възможности, но най-вече се използва стандартен дизайн, при което устройството за смесване е топло пол trehklapannym или Dvohklapanni възел.

Схемата за основната група не включва по-сложни варианти, както и самостоятелна единица на всяко от първи контур, който ще работи на по-малко сложни конструкции.

първата схема използване тип клапан dvuhhodvoho

за заключване топка тип клапан.Те се използват само за пълно спиране на притока на вода. Това може да се наложи, ако подовото отопление е необходимо или по време на работа. Този клапан трябва да бъде достатъчно силни, но не повече никакви претенции към него, тъй като неговата роля се припокрива само водоснабдяване. Тя не прави никакъв принос към работата на отоплителната система.

Скифски филтър.Тази точка е по избор, но нейното използване може да увеличи живота на цялата система. Той е в състояние да го предпази от проникването на твърди частици от самия радиатор. Термометър. Той помага за следене на целия обект, както и за стабилизиране и балансиране на смесителния център.

Използва се двупосочен вентил . Обикновено се използва версия с една тръба, тъй като е в състояние да изпълнява големи обеми и има високо ниво на изпълнение.

Използва се термодвойка, в която има дистанционен тип сензор . Устройството е монтирано на термо клапан. Там главата ще отвори или затвори прохода за охлаждащата течност, в зависимост от температурния режим. В същото време се използват и санитарни тройници, покрити с джъмпер.

За подробна настройка на системата можете да използвате балансиращия вентил. Ако е необходимо, той се заменя с клапан със санитарен тип. Необходима е и кръгла помпа. Той е този, който поддържа цялата система. Препоръчително е да има помпа с няколко режима, които могат да се превключват в зависимост от изискванията за режим на пода. За изтичане се използва възвратен клапан.

Тази система работи съвсем просто. Водата преминава през наклонения филтър, както и термометъра, след което достига клапана. На този етап, потокът намалява, а топлинната глава реагира на промяната на температурния режим, като дава сигнали за отваряне и затваряне.

Циркулационната помпа напуска специална зонаразреждане. Точно там преминава потокът. Обемът на помпата няма да се промени. Поради тази причина потокът от охладена вода идва от технологичната линия. И двата потока се смесват и се преместват в поток, който има необходимия температурен режим.

Този воден носител регулира и подаването на топлина на пода. Поради факта, че термореактивният модул действа объркващо, помпеният агрегат насища системата с вода с комфортен температурен режим.

Втора схема с трипътен клапан

\ t

Този вариант е подобен на първата схема, но има няколко негови разлики, включително използването на трипътен вентил, в който има смесване.При работа два клапана са отворени.Поради тези характеристики процесът е стабилен. Необходимо е да се използва вентил, чийто поток е перпендикулярен. В допълнение, можете да използвате възвратен клапан, който работи, когато кръгова помпа се срине. Възвратният клапан се използва като стабилизатор за всички системни нарушения, но рядко се монтира.

Трета верига с термостатичен вентил

Термостатичният вентил прави смесване на една ос на две потоци вода. Такъв клапан има особена форма, както и определена схематична посока на всички потоци. Опцията е компактна и има байпас, тъй като нейната роля се изпълнява от вентила.

Четвърта верига с паралелно свързване

Този тип система има значителни разлики от предишните. Този тип конструкция на площадката позволява използването на паралелно свързване на помпатачрез байпас, но в горната му част са подходящи няколко потока, които идват от общата система и от обработката на колектора.

Тази система има редица предимства, включително компактност. Особено често се използва в стая с ограничено пространство.Но тази схема има и редица недостатъци, включително ниска производителност. Освен това тази схема усложнява процедурата за балансиране. Повечето от готовите смесителни възли имат такава система за сглобяване, по-вероятно поради компактност.

Пета верига с трипътна термодвойка

Тази схема повтаря почти напълно предишното. Единствената разлика е трипосочната термоформобел, монтирана отгоре, над самата помпа.

За всеки етаж можете да използвате всяка система. Всичко ще зависи от възможностите и наличността на материалите. Също така е важен отоплителният сезон, тъй като при различни изисквания за отопление, ще е необходимо балансиране във всяка работа с термосемесител. Това означава, че възелът трябва не само да смесва водата с променения температурен режим, но и да реагира на резки промени. И това ще изисква повече подробности.

При закупуване на компоненти не е необходимо да се спестява. За пълна и непрекъсната работа ще трябва да закупите качествени части. Това ще избегне по-голямата част от авариите.

Използването на основни схеми може също да зависи от характеристиките на отоплителната система и характеристиките на пода, например ако площта на пода е повече от двестакв. м, си струва да се използва схемата с трипътен клапан.

характеристики на инсталацията

Инсталацията на миксера има свои нюанси, които трябва да бъдат взети под внимание.За по-пълното и гладко функциониране на системата следва да се спазват всички правила. функции:

 • , двупосочният вентил е по-устойчив на различни промени. Обикновено се използва за малки площи. Този тип вентил е по-надежден и по-лесен за поддръжка;
 • трипътен вентил има много недостатъци, които могат да бъдат отстранени чрез правилно първично балансиране. Ако това не е направено, то поради температурни разлики е възможно да се извърши цялостна система за неработица подово отопление. Например, при рязка промяна в температурния режим, ако вентилът не е конфигуриран, в тръбите има скокове на налягане, което може да доведе до факта, че тръбите се спукват;
 • Когато се използва трипътен вентил, всички части трябва да бъдат внимателно проверени за дефекти. Освен това е желателно да се използват всички компоненти от един производител;
 • при наличието на различни скокове на температурния режим, които могат да бъдат свързани както с метеорологичните условия, така и със сезонните промени, е необходимо да се използва контролер, който позволява на системата самостоятелно да регулира нивото на стабилизация;
 • мястото на инсталацията за смесване трябва да бъде предварително избрано. В този случай монтирането на устройството трябва да се извърши по контура на пода и в специален тип колектор;
 • Системата първо се инсталира, след което се свързва към неявсички тръби След това настройте температурния сензор, както и налягането, налягането;
 • ако възелът не е фиксиран върху хидроснабженията на твърдата система, тогава трябва да се монтира твърда опора към стената;
 • три хода на клапана позволяват процеса на смесване да се регулира автоматично;
 • използването на най-простата система е възможно само в случаи с много малка площ. Във всички останали случаи трябва да се използват дву- или трипътни клапани;
 • При закупуване на пълен компонент е необходимо да се запознаете предварително с ръководството, както и с техническите спецификации;
 • може да се монтира на голяма площ като един голям миксер и няколко малки. Всичко зависи само от желанието, както и от изискванията за отопление;
 • ако е планирано монтирането на няколко малки смесители, тогава цялата площ се разбива на ниво участък, след което се осигурява с възли;
 • Електричеството се свързва към системата само след като всички инсталационни работи вече са завършени. Това е особено вярно за трипътни вентили;
 • целият процес на настройка трябва да има ясна структура - избор на миксер, точка на инсталиране, разположение на площадката, процес на инсталиране, свързване, балансиране и намиране на оптимален режим;
 • Понастоящем съществуват различни модификации на смесители, които могат да се използват в различни мрежи от индивидуален и общ характер. Но в същото време стандартният монтаж на възела включва термостатичен и регулиращ вентил, термостатична глава, помпена единица, различнитемпературни инструменти и други индикатори.

Целият процес на самостоятелно инсталиране следва да се извършва на етапи, т.е. всички предишни мерки, включително подреждането на мястото, трябва да бъдат изпълнени. Повечето от допълнителните приспособления обикновено се инсталират само по искане на инсталатора.

Това се отнася и за климатичните условия, както и за различните стабилизатори за температурни режими и налягане. Освен това самият процес на инсталиране трябва да започне само след като са извършени изчисленията. Например, ще има само един двупосочен клапан на 150 квадратни метра, ако няма вторични фактори.

Възможно е да инсталирате уреда сами, но трябва да спазвате всички условия и изисквания за отоплителната система.Освен това следва да се припомни, че много характеристики на различни инсталационни схеми следва да бъдат взети предвид предварително.

Изборът на конфигурация на обекта зависи от условията и изискванията, които ще бъдат определени за пълната работа. Инсталацията трябва да се извърши от специалист или човек с опит, тъй като това ще избегне повечето от грешките.