Всичко за водогрейните котли: пълен преглед

Днес много жилищна инфраструктура се използва за поддържане на живота отопление автономна газ. Ако градски апартаменти тази възможност е ограничена до техническия обхват, отоплителната система на частния сектор е един от най-важните аспекти на удобства.

да се осигури качествено и ефективно отопление жилищен офлайн може ГАЗ оборудване. Водни котли е точно вида на отоплителната техника, която може да създаде необходимия комфорт не само в частни домове, но и в мини-хотели, вили и къщи.

Технически възможности на оборудването от този тип са в състояние да изпълни изцяло търсенето на отопление и топла вода.

газ водогреен котел - преглед

Вода газов котел е един вид домашен котел съоръжения с повишена мощност, предназначени за едновременно две задачи - затопляне на интериора на голяма площ и осигуряване на нормални GMS обем (гореща вода). Този вид отоплителна техника, използвана в автономни системи за затопляне на вода, в която е принудителна циркулация.

Забележка: за котли, използващи природен или втечнен газ от топлина броя на горене 33 MJ /m3 при 200 ° С температура на околната среда и атмосферно налягане 745-765 мм живачен стълб. в.

В процеса на битови котли способен на нагряване на топлоносителя до температура 95° С. Целзий, създавайки работно налягане от 0,6 MPa. Автономният газов котел или твърдото гориво с висока мощност, което е обичайно да се измерва в мегавата. Моделите, представени днес на пазара, имат различна мощност. Котлите за частна къща обикновено имат капацитет в диапазона 0,4-1 MW. Промишлени единици могат да отопляват големи площи, до 30-40 хиляди квадратни метра. м., притежаващи капацитет, в 1,5-4 MW. Благодарение на своя дизайн и принцип на работа, бойлери имат една от най-високата ефективност - до 92%.

Основните предимства на водогрейните газови блокове са следните:

 • бърз достъп до оптимални режими на работа - 2-4 часа;
 • компактност;
 • лесно инсталиране;
 • лекота на експлоатация и поддръжка;
 • екологичност.

Основното предимство на този тип котли е ниската цена на топлинната енергия, по-ниска от тази на другите отоплителни уреди. Основната област на приложение е осигуряването на топла вода и отопление на жилищни сгради, разположени далеч от отоплителната централа. Обикновено водогрейните котли се монтират на места, където инсталирането на автономна котелна централа е неподходящо от техническа страна и икономически неизгодно.

С други думи, водогрейните котли са високотехнологични устройства, в които се произвежда голямо количество топлинна енергия чрез изгаряне на сини горива. Получената топлина се използва за нагряване на водата - топлоносителя, който циркулира в отоплителната система. Циркулираща в тръбопровода на отоплителната система, водата нагрява радиаторитеотопление, след това дайте топъл въздух в стаята. Създаденото в системата налягане осигурява необходимия дебит на охлаждащата течност в най-отдалечените райони на отоплителната система и отоплението на помещенията до комфортна температура.

Основният въпрос, който трябва да бъде разгледан преди инсталирането на котел за отопление на вода, е непрекъснатото снабдяване с вода. Доброто техническо състояние на водоснабдяването е ключов аспект от нормалното функциониране на газовото отоплително оборудване.

Видове водогрейни котли, използвани в различни области

\ t

Класификацията на отоплителното оборудване от този вид се основава на следните критерии:

 • вид използвано гориво;
 • тип настаняване;
 • основна цел.

Според вида на използваното гориво котлите са разделени на газови уреди, течни горива, твърди горива и комбинирани агрегати. От посоченото оборудване газовите котли имат най-високи технически характеристики.

По предназначение единиците за гореща вода са разделени на промишлени и домашни.

Първият тип се използва за отопление на промишлени сгради, експлоатацията на такова оборудване изисква специални знания и опит, експлоатацията на промишлени котли е ясно регламентирана от режимни карти и инструкции.

Забележка. Като правило капацитетът на промишлените котли се изчислява с десетки мегавата (10-50 MW), парата се използва като топлинен носител в промишлени отоплителни системи, поради което такова оборудване често се нарича парни котли.

Вторият тип - котли за битова гореща вода, които. \ Tпредставлява отоплително оборудване с ограничен капацитет. Такива котли се използват за отопление на битови и жилищни помещения с малък размер, ограничена площ. Като охладител те използват обикновена вода.

По вид инсталация или поставяне на газови нагревателни уредби се разделят на стенни (шарнирни) и подови модели. Вградената версия на газовия котел означава устройство с ниска мощност. Такива устройства се инсталират в апартаменти или малки частни домове. Стационарните котли имат по-висока мощност и следователно големи размери. За инсталиране на подово отопление е необходимо специално помещение - котелно помещение, което задължително трябва да бъде оборудвано с вентилация.

Основното предназначение на водонагревателното устройство се дължи на метода за загряване на котелната вода. Котлите с протичащ метод на загряване осигуряват определена температура на водата чрез нагряване на отоплителния кръг в горивната камера. Други модели са оборудвани с капацитет за съхранение, в който има непряко нагряване на вода. Устройствата, оборудвани с резервоари за съхранение, имат по-нисък ресурс и се използват главно за PVD и отопление на апартаменти и вили на малка площ. Броят на водоприемниците в този случай също е ограничен. Следователно, колкото по-голям е разходът на топла вода от топлофикационната система, толкова по-голям капацитет и мощност трябва да има допълнителен котел за индиректно отопление, който се използва, ако газовият котел е едноконтурен.

Важно! В битови котли, които работят за отопление и за осигуряване на жилища с топла вода, голяма част от енергията се изразходва за отопление на водата. Ето защо при избора на модел на котел е необходимо да се вземе предвид свободният капацитет на електроенергията, поради което горещата вода в къщата ще бъде в достатъчно количество, а отоплението на дома ще бъде възможно най-ефективно при всякакви климатични условия.

Понастоящем значителна част от представените на пазара модели са двуконтурни водогрейни котли (да не се бъркат с двутръбните кабели на отоплителната система). По-рядко срещани монокуларни единици.

Популярността на моделите на газовите котли с двуконтурната система за захранване на топлоносителя е тяхната висока ефективност и равномерно разпределение на охлаждащата течност в отоплителната площ на сградата. Възможност за едновременно осигуряване в къщата на PVP и отопление, докато консумират минималното количество гориво - основното предимство на двуконтурни газови котли, модерни модели, които са оборудвани с циркулационна помпа - устройства, които подобряват циркулацията на охлаждащата течност в тръбопроводната система.

Изграждане на водогрейни котли

Днес пазарът на отоплително оборудване е наситен с различни модели водогрейни котли, които са сходни по проект и се различават единствено по капацитета на нагревателните елементи и съответно с производителността. Моделната гама е представена от продукти от местни и чуждестранни производители.

По отношение на характеристиките на дизайна - нищо ново. Обикновено газов бойлерИма здрава стомана или чугунено тяло, обработено с топлоизолационни материали. В основата на проекта са газова горелка и топлообменник, които се използват за нагряване на водата, която след това влиза в системата.

Оборудване на съвременни модели

При водогрейни уреди са монтирани газови горелки от два вида:

 • атмосферно;
 • надуваема.

Видът на горелката и качеството на неговата работа зависи от експлоатационните характеристики и съответно от функционалността на котела. Причината, поради която газовият котел не загрява водата, е, че налягането на газа е спаднало в газоснабдителната система, което води до необходимото подаване на газ към горивната камера. В резултат на това интензивността на изгаряне на газообразната горивна маса и ниската температура на топлината на топлообменника са слаби.

Атмосферните горелки естествено смесват битовия газ с въздуха, докато надуваемите вентилатори са оборудвани за тази цел - компресори. Смесването на газ с въздуха е под налягане. Масата на горивото влиза в горивната камера под високо налягане, което води до подобряване на неговата интензивност на горене и ефективност на нагряване на охлаждащата течност. Горивото в този случай е напълно изгорено, увеличавайки ефективността на отоплителното устройство.

Освен това надуваемите горелки, осигуряващи необходимото налягане на газ в системата, са по-надеждни в експлоатация.

Конструкцията на водогреен котел се състои от следните елементи:

 • носеща рамка (за тип под);
 • блок на конвекция, радиациянагревателна повърхност;
 • блок с ZIP (спирателни вентили, клапани и клапани).

Водният котел се монтира на опорната рамка или се монтира на стената, след което се осъществява свързването на канала, водата и газа. Монтажът се извършва чрез инсталиране на контролни устройства, спирателни вентили и монтаж на предпазни клапани. Като правило, всички водогрейни котли са оборудвани с взривен клапан, който е монтиран на гърба на уреда. Основната цел на това устройство е да предотврати разрушаването на отоплителния кръг поради прегряване и прекомерно работно налягане в горивната камера.

Важен компонент на котела е помпеното оборудване, чието изискване се определя чрез изчисление с присъединяване към отоплителната площ и капацитета на котела.

По време на монтажа на котела е необходимо също да се оборудва система за изпускане на дим, през която продуктите от горенето ще бъдат отстранени от горивната камера. Параметрите на димоотводния отвор също се определят чрез изчисление на етапа на разработване на проекта за отоплителна система. Неправилното изчисляване на характеристиките на димоотводната тръба застрашава не само слоевете на сажди по стените и по-ниската ефективност на котела, но и опасното влошаване на функционирането на вентилацията и високата концентрация на въглероден оксид в помещението.

В заключение, няколко думи за това какво трябва да се обърне допълнително към избора на единица. След като определи необходимата сила и има представа за условията на бъдещата му експлоатация, е необходимо да се проучат възможностите истепента на надеждност на автоматизацията, чиято работа зависи не само от ефективността на експлоатацията на отоплението и БГВ, но и от безопасността на жителите на жилищните помещения.