Как да инсталирате котел с твърдо гориво със собствени ръце?

Продължителността на студения сезон у нас поставя жителите на частни домове в редица спешни въпроси, свързани с организирането на нормално и ефективно индивидуално отопление. За жителите на частния сектор в градовете на страната въпросът за организацията на автономното отопление е до голяма степен решен чрез централизирано газоснабдяване. Съвсем различна ситуация с обекти на индивидуално жилищно строителство. Доста често, поради липсата на централно газоснабдяване, за собствениците на жилища в частния сектор и в селските къщи, единственият изход от сегашната ситуация е да се инсталират котли за автономно отопление на твърди горива.

Котлите за отопление на твърдо гориво, произведени от местни и чуждестранни производители, днес са сложни високотехнологични устройства. Правилното инсталиране, спазването на необходимите правила за по-нататъшното използване на сложна технология за отопление ще ви позволи да създадете необходимия комфорт във вашия дом и да осигурите дома си с желаната топлина по време на дълга зима.

Най-критичната точка е монтирането на оборудването и неговото свързване с отоплителната система за дома. Котлите на твърдо гориво от различни типове имат свои собствени конструктивни характеристики, така че при монтажа е необходимо стриктно да се спазват определени правила и да се спазват изискванията на проекта. Ако можете сами да вземете решение за модела на котела, тогава въпросът как да се инсталира котел на твърдо гориво не може да се отговори просто и недвусмислено.Работата по инсталирането на всяко отоплително устройство изисква компетентни действия и квалифициран подход. Нека погледнем отблизо тази задача.

Подготовка. Какво предшества монтирането на твърд котел

Оценен мащаб на бъдещи инсталационни работи на котела

Първоначалните подготвителни действия, които предхождат инсталирането на котелно оборудване, са еднакво важни за монтажните работи. Всеки котел, газ, електрическо или твърдо гориво е мини-котел, поради което монтажът на устройството се предшества от проектната работа на цялата отоплителна система.

Купете котел на твърдо гориво - само горната част на айсберга. В бъдеще ще е необходимо да се извърши голяма работа за оборудването на цялата отоплителна система. Комплексът от работи по оборудването на автономното отопление включва следните етапи:

  • полагане на тръби вътре в жилищните помещения;
  • котелно оборудване;
  • свързване на нагревателния елемент;
  • стартиране на отоплителната система.

Оценявайки количеството работа на всеки етап, можем да заключим - инсталация в жилищна сграда на котел на твърдо гориво, сложен, труден и отговорен процес.

Важно! Монтирането на автономна отоплителна система, по-специално инсталирането на котел, задачата е възможна само за обучен човек. Познанието на повърхността за изграждането на отоплително оборудване, пренебрегването на съществуващите стандарти, норми и правила могат да причинят непоправими щети не само на жилищния обект, но и да застрашат живота на обитателите на къщата.

Приблизително такъв набор от устройства и оборудванеТрябва да свържете котел на твърдо гориво у дома.


В подготвителния етап е необходимо да се определи - ние правим отопление в къщата със собствените си ръце или се обръщаме към услугите на професионалисти.

Ние вземаме решение - поставяме котела сами или търсим помощ от специалисти

Обикновено котел на твърдо гориво се получава въз основа на наличните условия, къде и как ще се монтира котелът, в кой режим ще работи отоплителното тяло, чиито задачи са свързани с автономната отоплителна система. С готов проект можете да прецените какво ще срещнете при инсталирането на котелно оборудване. Ето защо, има един разумен въпрос - възможно е да инсталирате котел на твърдо гориво в дома си със собствените си ръце, или е по-добре да се обърнете към професионалисти.

Насърчете ви да решите сами да инсталирате отоплителна система в къщата, само самочувствие и възможност да спестите собствени пари.

За информация: котелно оборудване за твърди горива, включително дърва за огрев, въглища и пелети, може да се извършва без официално разрешение. Само при пускане в експлоатация се изисква присъствието на представители на надзорните органи за регистриране на въвеждането на отоплително оборудване в експлоатация.

При инсталиране на котел във вашия дом, трябва да се помни, че в процеса на работа ще е необходимо стриктно да се спазват проектните данни. Това се отнася преди всичко до вентилационните и коминните системи. Правилно изпълнен капак и комин - гаранциянепрекъсната работа на котела според зададените режими. Горелки за пелети в котел на твърдо гориво са монтирани, за да се повиши ефективността на отоплението, но са много чувствителни към работата на вентилацията.

Преди инсталиране на отоплителното оборудване е необходимо да се изчислят параметрите и да се оборудва котелното помещение.

Монтаж на котел на твърдо гориво. стъпки по стъпка

котелно оборудване

Да започнем с факта, че ако приемем, че във вашия дом е монтиран котел с твърдо гориво, трябва да знаете - това оборудване е налично само в етажното изпълнение. Инсталирането на котел с твърдо гориво със собствени ръце ще изисква да похарчите за оборудването на котелното помещение и съответно да подготвите специална платформа за устройството.

За тази цел е необходимо да знаете добре вашия дом, който би бил най-добрият избор за инсталация на котела. В проектната документация трябва да има схема на разположение на котелната къща в къщата. Основата на котела или на подиума трябва да бъде с подходящ размер и здравина. Обикновено такива платформи са направени от бетон. Височината на подиума трябва да бъде най-малко 7 см.

Помещенията трябва да имат площ от най-малко 7 квадратни метра. м. Котелът трябва да се намира на разстояние 0,5 м от най-близката стена на помещението. Височината на котелното трябва да е стандартна, приблизително 2,2-2,5 метра, а разстоянието от горната част на котела до тавана да бъде не по-малко от 120 cm

.

Забележка: единственото условие, ако сте инсталирали котел с естествена вентилационна система, то виетрябва да мисля за височината на тавана в котелното помещение. Притокът на въздух в този случай се извършва за сметка на въздушни маси вътре в помещенията. Колкото по-висок е таванът, толкова по-голям е вътрешният обем на въздуха. Не забравяйте и факта, че в ниска стая е по-трудно да заредите котела с гориво.

Инсталираният котел се нуждае от гориво, така че е необходимо да се оборудва място за съхранение на гориво до котела.

Важно! В пещта се използва само сухо гориво за съхранение.

Въглищата са специално изработени за въглищна яма. Пелети, брикети и дърва за огрев се съхраняват или в контейнери, или в спретнати пирамиди. Стените в котелното помещение трябва да бъдат обработени със слой от азбест 8 мм. или дебел слой мазилка, като по този начин се защитават къщите. Това е особено вярно при инсталиране на котел в дървена къща.

Вдлъбнатина: в някои случаи днес се извършва превръщане на традиционните котли в пелети. Този вид гориво е много удобно и ефективно. Пелетите се подават автоматично в горивната камера. В процеса на изгаряне на този вид гориво се постига висок термичен ефект, което е много уместно в случай на дълготраен котел на твърдо гориво. Инсталирането на пелетна горелка се извършва на всеки котел на твърдо гориво. Този метод на работа на котела значително подобрява ефективността на отоплителното оборудване, особено тъй като горелката лесно се отстранява, ако има желание да превърне котела в конвенционално гориво, дърва за огрев или въглища.

След приготвянето на котелни помещения и основи, най-трудният и най-отговорен момент е монтирането на котел за отопление. Сложността и трудността на този етап е, че обикновено котлите на твърдо гориво са тежки и масивни агрегати. Тук е необходимо да се прилагат максимално умения и способности.

Работим по вентилация и комин

.

Всяка автономна отоплителна система изисква постоянен приток на свеж въздух, което осигурява пълно изгаряне на горивото. Котлите на твърдо гориво, при изграждането на които е положен принципът на работа, трябва да бъдат оборудвани с комин и вентилационна система.

Инсталирането на котел на твърдо гориво в къщата ще изисква допълнителни усилия за създаване на отвори за отработени газове и корита. Първо, отвор за снабдяване със сечение 10x10 см. Той се намира под пространството, срещу комина. Втората дупка е направена в горната част на котелната централа, колкото по-висока, толкова по-добре.

Коминът трябва да бъде оборудван в съответствие с параметрите, посочени в паспорта на котела, т.е. трябва точно да изберете диаметъра и дължината на тръбата на комина. Правилно направеният комин осигурява добро сцепление, чрез което се отделя въглероден оксид, сажди и сажди.

Важно! Прекомерното течение може да повлияе негативно на регулирането на горенето на пламъка в пещта и обратно, слаб наклон ще доведе до попадане на продуктите на горенето във вътрешността на жилищното пространство.

Схемата на инсталиране на вентилация и комин е показана на фигурата. Всеки параметър иразмер Към днешна дата съществуват различни проекти на вентилационни системи за частни домове, вариращи от тухли, масивни конструкции, до коаксиални комини.

Монтаж на разширителен резервоар и лента

За отоплителна система на твърдо гориво е важно да се инсталира разширителен съд. Такова устройство служи като компенсатор, чрез който след изключване на котела се наблюдава намаляване на температурата на охлаждащата течност във веригата. Отворените резервоари са най-простият вариант, който може да реши проблема с бързото охлаждане на отоплителната система. На тръбата, която минава към разширителя, не са монтирани спирателни вентили, а тръбата трябва да е с диаметър най-малко 25 mm.

След монтирането на разширителния резервоар, лентата започва. Схемата на свързване на котела към тръбопроводната система се извършва в съответствие с техническата документация. Първо, главната верига е свързана, след това е свързана обратната. Ако е осигурен в къщата на PRT, той извършва свързването на тръбопровода за топла вода.

Важно! Затворената верига е задължително оборудвана с предпазен клапан, който е монтиран заедно с колекторния източник. Задачата на предпазния клапан да работи при работно налягане не повече от 0,15 MPa.

Инсталирането на отопление от котел на твърдо гориво в частна къща включва използването на стоманени тръби за тръбопровода. Необходимо е да се положат тръби с най-малък брой завои и завои. инжектиранепомпата по правило се пресича в паралелна линия в случай на прекъсване на захранването за естествена циркулация. Като средство за защита на системата от прегряване, има втора или резервна верига, през която топлината преминава в случай на авария в капацитета за съхранение на GWP.

заключение

Свързването на котела към отоплителната система се проверява внимателно преди стартиране. Основният акцент е поставен върху работата на вентилационни устройства и възли, свързващи тръбопровода с отоплителното устройство. Ако решите със собствените си ръце да инсталирате котел на твърдо гориво, изпълнете всички следващи процедури и манипулации, следвайте съветите на експерти и професионалисти. Как да създадете автономна отоплителна система във вашия дом, как да оборудвате качулка и да изградите вентилация, тези и много други въпроси ще трябва самостоятелно да търсят компетентен отговор.