Как да свържете газ към частен дом? Обмислете процедурата за свързване

Отоплението на частен дом е една от основните задачи, които собствениците на нови собственици на жилища, летни жители и жители на частния сектор трябва да решат. В повечето случаи, предвид наличието на модерна инфраструктура за газоразпределение, днес най-популярни сред населението са газовите отоплителни системи. След избора на този вид отопление, е необходимо само да прекарват газ в къщата, за извършване на инсталирането на необходимото оборудване.

Въпросът е как днес изглежда процедурата за свързване на газ към частен дом и колко сложен е този процес. Във всеки случай, ако сте направили избора, няма обратен път. В допълнение, газът все още е най-достъпният и евтин вид местно гориво за страната ни. Да се ​​внася газ може дори и в случай, че няма магистрален газопровод в квартала.

Защо избираме газови отоплителни системи?

Отговорът на този въпрос е прост и ясен, без дори да прибягва до дълбоки математически изчисления и разсъждения за екологията на този вариант на енергийно снабдяване.

Първо:

  • Газът, за разлика от другите видове горива, не изисква съхранение (без да се вземат предвид газопроводите и газовите бутилки);

Второ:

  • Свързването на частен дом не изисква сложни монтажни работи на вашия обект;

Трето:

  • Модерните газови котли са оборудвани с всички необходими сензори за контрол и безопасност. Като газ доведен до сайта, можете да отоплявате не само къщата, но и другибитови и икономически сгради. Наличието на газ прави сградата и земята незабавно течна стока.

Газовите доставки автоматично решават много проблеми. Гарантирано е, че получавате почти непрекъснато захранване, което не изисква допълнителни инвестиции при по-нататъшна работа. На Ваше разположение винаги има гориво за газова печка, а винаги има топла вода в къщата. След като оцени всички "за" и "против", си струва да се проучи въпросът за това колко ще струва газовата връзка и как правилно да се свърже газът с частен дом.

Какви възможности за свързване следва да се вземат предвид?

Днес най-често срещаният начин за организиране на доставките на газ в частни домакинства е да се свърже с главния газопровод. За много населени места, особено в близост до големите областни и областни центрове, главният газопровод е обичайно. В някои случаи обаче такава връзка не е възможна поради липсата на централизирани газови доставки. Газификацията на отделните региони на страната продължава, но има региони, където такава привилегия местните жители ще трябва да чакат с години.

Веднъж в подобна ситуация е възможно да се използва втечнен газ, който редовно се транспортира за битови нужди на населението. Много туристи и собственици на вили и къщи използват този вид гориво. Друг въпрос е, че газовите бутилки на голям квадрат, над 150 m2, са проблематични. За битови нужди е необходимо голямо количество отоплениегаз - по предварителни изчисления не по-малко от 6000 м3 през отоплителния сезон.

Ако искате да имате постоянно и непрекъснато снабдяване с газ за битови нужди, включително за отопление на частен дом, не можете да го направите, без да инсталирате газов собственик. От техническа гледна точка газхолерът перфектно решава задачата. Ако въпросът в медиите не си струва, тази инсталация може успешно да се справи с възложените му задачи.

Въпреки факта, че последните две възможности се разглеждат в контекста на липсата на централизирани газови доставки, те се считат за много практични и ефективни. По-голямата част от потребителите днес използват най-масовата версия на връзката - главните газопроводи.

Важно! Следва да се отбележи, че газът се доставя изключително към завършената капиталова структура. Не е възможно да се получи разрешение за снабдяване с газ просто на парцел без жилищна сграда. Сградата не трябва да е жилищна и населена. Газът може да бъде свързан със селска къща или алея до всяка друга домакинска сграда.

Газова връзка - необходима документация и процедурни въпроси

Осигуряването на газ за района, в който се намира жилищната ви сграда или други капиталови сгради, изисква спазване на необходимите процедурни формалности. Основната задача на собствениците на къщата е да съгласуват проектната документация и да получат разрешение за свързване към газопровода.

За тази цел събира и подготвя следните документи:

  • технически паспорт за жилищна сграда (структура);
  • Удостоверение за собственост на жилищна сграда, капиталова структура;
  • удостоверение за собственост върху земя или договор за собственост върху земя;
  • кадастрален план на парцел с прилежащи територии;
  • паспорт на собственика;
  • Данъчен кодекс за самоличност (INN).

След като събере необходимите документи, можете да преминете към следните действия. Свързването с газ изисква наличието на технически спецификации (TU). От техническа гледна точка ТУ е документ, който определя допустимото място на свързване към главния газопровод, неговото налягане и диаметър, както и основните изисквания на експлоатиращата организация. Например, официалният формуляр на TU, издаден от "Mosoblgaz", изглежда така. В други региони такива документи могат да имат различен вид, малко по-различен по форма и дизайн.


Получаването от газоразпределителната организация ТУ вече е първата важна стъпка по пътя на газификацията на жилищната ви сграда.

Техническите условия са основата за разработване на проектна документация, която впоследствие подлежи на одобрение от доставчика на услуги за доставка на газ.

Трябва да знаете! Изготвянето на необходимата документация за свързване е по-добре да се възложи специализирани специализирани организации, които по своята същност са включени в изготвянето на такава документация, разработване на проекти. Експертите могат да кажат как да харчат газ в частен дом, като оценяват всяка ситуация конкретно, въз основа на съществуващите условия.

Неразрешено, неразрешено свързване с главни газопроводи се преследва по закон.

Нюанси и технически аспекти на връзката в светлината на законодателните нововъведения

През 2013 г. правителството на Руската федерация въведе нови правила за свързване на газа с населението, норми за доставка на газ за вътрешни нужди. В това постановление е регистрирана процедурата за присъединяване на природен газ за нуждите на частните домакинства и в новите условия.

Днес за тези граждани, които са изразили желание да използват газ в домовете си с използване на газ, условията са значително опростени, но в същото време те стават по-строги от самата процедура за свързване. В момента, разходите за свързване за малки домакинства е само 20-50 хиляди рубли, за разлика от астрономическите суми, изразходвани по-рано за подобни мерки с връзката. При условие, че сте достатъчни за собствените си нужди, включително работата на отоплителната система не повече от 5 m3 на ден. Според експерти и собственици на жилищни сгради, такъв обем е достатъчен за отопление на 200 квадратни метра жилищна площ.

Горната сума се изчислява от техническите спецификации, когато разстоянието от вашия обект до главния газопровод не надвишава 200 метра. Създадена е нова заповед, която определя връзката на газ с частен дом в съответствие с новите правила. Цялата работа се извършва стриктно в съответствие с установената процедура, няма друга интерпретация на процедурата за свързване.

Официално новият ред на свързване е прост. Ако сидокументи: заявление до газоразпределителното дружество, удостоверение за собственост върху къщата и обявения капацитет на газовия котел, съобразени с наредбите, има технически възможности за свързване към газопровода, остава да се сключи споразумение с газовата индустрия. Тогава всичко върви по същия начин както преди. TU, след това проектът и след всички одобрения, започва директната инсталация на газопровода, свързващ го към газоразпределителния клон.

Горещо! В случаите, когато полагането на газопровод е свързано с експлоатацията на газопровода, който е в обща собственост със съседите, те се нуждаят от писменото им съгласие за свързването. Ако газопроводът трябва да бъде положен на територията на трети страни (общинска собственост, жилищен комитет или частни домакинства), ще бъде необходимо да се получи съгласието им.

Съгласно новите правила времето за всички работи, свързани със свързването на частна жилищна сграда с газопровода, е не повече от 3 месеца от датата на подаване на заявлението. В случай, че местността ви е в списъка на населените места, подлежащи на газификация въз основа на държавната програма, разходите се поемат от газоразпределителното дружество. Тръбата ще бъде издигната само до границата на Вашия район. Останалите лежат на раменете на собственика.

За всеки отделен случай съществуват актуални въпроси, свързани с изпълнението на проекта, които трябва да бъдат решени на местно равнище. Разходите за свързване варират в зависимост от тарифите, определени в дадения регион. За ценатазасяга вида на терена, където се извършва работата, релефа на парцела и начина на полагане на тръбата. Отделно се оценява работата по рязане на тръбата и довеждането на газа до къщата. Допълнителни разходи ще възникнат още на етапа на свързване на газовата тръба към отоплителното оборудване и към отделни елементи от цялата газова система. Значителните начални разходи се компенсират допълнително от високата ефективност на автономната отоплителна система и удовлетворяването на битовите нужди.