Основата за къща от дървен материал

Основата на лъчавсеки ден става все по-популярна. Майстори отказват метал и тухла, предпочитайки естественекологичен материал . Ето защо дървото заемаше специално място в строителния бизнес. Той перфектно спестява вашите финанси, осигурява отлично здраве, комфорт и комфорт в частен дом. Различните видове лъчи позволяват да се направят методите на тяхното изграждане много прости. Самият процес на изграждане е практически в очите и напомняиграта на детския конструктор , затоваосновата на гредатасе изпълнява за кратко време.

Устойчивостта на цялата конструкция зависи пряко от качеството на изградената основа. Ето защо е необходимо да го поставите правилно. Едва след това ще можете да реализирате разнообразие от интересни идеи: от малки сгради до огромни дървени дворци с много подове, веранди, балкони и всякакви декоративни резници. Изграждането на едно дърво е много по-лесно от тухла или бетон, така че всичкитова, което е необходимо за основатана гредата - не надвишава натоварването върху него.

Изисквания към основата на този материал : Полагане под знака на замръзване на земята, често 1-1,5 метра. На мястото на конструкция с непроходима дълбочина земята може да варира, но не по-малко от половин метър. Основата не трябва да бъде хигроскопична. В същото време се различават по сила и издръжливост към негативните явления на природата. След оценка на всички тези изисквания, може да се отбележи, че най-много за тяхОсновата е подходящатри вида дървен материал: панделка, купчинка и купчина.Въпреки това, други типове, например,плочки,са разрешени, но се използват много рядко. Само в тези случаи, когато без "плаващ" основа, като плоча просто не може да направи (района в близост до блатото, торфища, много високо ниво на подземните води).

За прецизен избор на необходимия тип фундамент се прави изчисление, което отчита следнитефактори : общи параметри на конструкцията, брой етажи, натоварване от естествени валежи, пълна информация за бъдещото "запълване" на конструкцията (мебели, уреди и td), масата на самата основа, нейната форма и дължина, наличието на веранди и балкони, други сгради, разумното използване на фитинги, неговото количество.

Основа на дланите.

Преди да се изчисли натоварване от 1 килограм за всеки сантиметър от почвата. Нейната излишък от говори за невъзможността за полагане на тази основа, или е необходимо да се променят параметрите на фондацията или цялостния му дизайн.

финозърнестата лентае чудесна за преместване на земи и общо изграждане на храм от дърво. В земята е положен напълно затвореният бетонов колан заедно с подсилената рамка. Височината на лентата не трябва да бъде по-голяма от точката на замръзване. Напълнете го с висококачествен бетон.Монолитният слой може да замества блокове от стоманобетон.Не е зле е колонна база в замръзнала почва. Строителите той подмамванейната простота и възможността за издигане на малки слоеве. Колони от дебел дървен материал се обработват със специален инструмент. Те са напълно защитени от гниене и щети от насекоми. Този вариант на основатае най-подходящ , но само за малки сгради.