Септици за вила с високо ниво на подпочвените води

Темата на днешното издание е използването на септични ями за високо ниво на подпочвените води. Успешното изпълнение на такъв проект ще помогне за решаване на проблема с оползотворяването на отпадъците с минимални разходи.

Създаване на автономна канализация за подаване на високо ниво на подпочвените води

Дори ако решите да поверите цялата работа на професионалисти, ще имате нужда от собствени познания по тази тема. Те ще помогнат за закупуване на септична яма за високи подпочвени води без надплащане, контрол на действията на изпълнителите по време на монтажните операции. Необходимо е предварително да се уточнят правилата за работа, за да не се създават ненужни трудности в бъдеще. Удължаването на срока на експлоатация е много важно, тъй като осигурява голямо количество земни работи, изравняване на повърхността, използване на ландшафтен дизайн. Повторното изпълнение на такива действия изисква значителни разходи.

Необходимо е да се избере надеждна структура, която може да осигури плътност за дълъг период на обслужване. По време на работа, течността се измива от почвата, избутва контейнера нагоре. Такива действия могат да повредят връзката с транспортната система. През зимата е необходимо да се предотврати замразяването на инсталацията, да се помисли за защитата на силите Pucheniya. В него са очертани основните задачи, които трябва да бъдат разгледани на практика. Като вземем предвид тази информация, ние ще оценим специализираното оборудване като цяло и отделните му компоненти, технологиите за почистване, фабричните продукти и занаятите.

Определяне на степента на поява на подземни води

Геоложкипроучване преди изграждането на къщата за изясняване на дълбочината на монтиране на фундамента, изчисляване на дренажната система. Ако няма такава информация, проверката може да се извърши с помощта на конвенционална градинска тренировка. Също така се пръсват шурфи, но този метод е придружен от значителна физическа активност.

Проучванията се планират за периода на пролетните наводнения, когато се приема максималното ниво на подпочвените води (UHV). Схемата на пробиване се определя предварително, като се вземе предвид предвиденото място за монтаж на основните елементи на конструкцията на самата септична яма и канализацията.

Цел и принцип на действие на септичните ями за високи нива на подпочвените води

Такива съоръжения се установяват, ако е невъзможно или прекалено скъпо да се свърже с основната канализация на общината. Пещерите имат ниска производителност. Тези остарели почистващи продукти все още се използват в вили. Но за целогодишна работа е много по-удобно за септични ями.

На снимката са показани основните компоненти на съвременния комплект оборудване. Битовите канали над тръбопроводите без налягане са с тежест в първата част на резервоара. Тук твърдите частици попадат на дъното. Тук започват процесите на биологично разлагане. Частично пречистените отпадъци се вливат във втория отдел, където се инсталира "биофилтър" с аеробни бактерии за ускоряване на работните процеси. За да се повиши ефективността, такива инсталации се допълват от устройства за принудително подаване на въздух. От тук течността навлиза в инфилтрата. Тозиуредът разпределя канализацията на голяма площ.

Забележка!С използването на такава схема можете да получите ниво на изчистване до 97? 98%. Той е напълно безопасен за околната среда. За да се получи такъв резултат, е необходимо да се направи правилното изчисление и да не се нарушават правилата за експлоатация на септичната яма за високо ниво на подпочвените води.

Използвайте също специални анаеробни бактерии. Те се отглеждат с помощта на специални техники в среда без достъп до кислород. Полезни процеси на разлагане с използването на такива средства се извършват в отпадъчните води. Очевидното предимство е опростяването на дизайна чрез елиминиране на аератора, намаляване на разходите за електричество. Но за да се поддържа активността на такива пълнители, се препоръчва не по-малко от два пъти месечно да се добави нова порция активатори.

„Във всеки от вариантите е необходимо да се създадат благоприятни условия за живота на полезните микроорганизми. Тя следва да изключи достъпа до отпадъчни води от хлор и други вредни съединения, антибиотици. Не забравяйте за вентилационни отвори и тръби. Те са необходими за отстраняване на газове, които се отделят по време на ферментационния процес. "

Основни правила за инсталиране на септична яма

Моля отбележете, че на фигурата са показани разрешените разстояния до всяка част от пречиствателните съоръжения. За да се изяснят данните, е необходимо да се проучи настоящото законодателство:

норми документ Обхват, особености
Строителни норми и правила (СНиП) 2.04.03-85 Намаляване на местните системи за почистване, транспортни линии за прехвърляне на отпадъчни води.
СНиП 2.04.01-85 (2.04.4-85) Местоположение на източниците и компонентите на водоснабдителната система за пречиствателните станции.
Санитарни правила и разпоредби (SanPiN) 2.1.5.980-00 Ограничения за защитените зони в близост до открити водни басейни.
SanPiN 2.2.1 /2.1.1.1200-03 Границите на свободното пространство около септичните ями и други предмети, които могат да навредят на околната среда.

Списъкът на ограниченията е твърде голям, за да бъде разгледан подробно в рамките на една-единствена публикация. Трябва да се отбележи обаче, че одобрените правила предоставят много важни фактори:

 • филтриране и пропускане на различни видове почви;
 • влиянието на отпадъчните води върху различните видове растения;
 • текущата посока на подземните води.

Минималното разстояние от септичната яма до различните видове сгради е следното:

 • жилищна сграда - 3 м;
 • работилници, гаражи, други стопански сгради - 1 м;
 • конструкции, предназначени за отглеждане на домашни птици, малки животни, - 4 m

Разстоянието до границата на съседна земя трябва да бъде не по-малко от 2 м. Наложително е да се вземе предвид обхватът на местоположението на тези обекти в съседните райони.

Изчисляване на обема и формулиране на техническите изисквания

Ако еднокамерни септични резервоари за докинг с висока вода са подходящи за канализационен обем не повече от 1 m, ако се спазват разпоредбите на СНиП 2.04.03-85. на ден В такава сграда се натрупваЗамърсяването постоянно добавя нови. Лошо разтворимите мастни отпадъци блокират пречиствателните функции. Много често е необходимо да се използват услугите на сензорите.

В някои системи дъното на втория капацитет се премахва. В него попадат други гранулирани материали, за да се създаде допълнителен слой филтрация. Но такова решение не е подходящо за постигане на високо ниво на подпочвените води. В този проект всички капацитети на септичните ями са запечатани.

При по-голямо количество отпадъчни води (> 10 m /ден) се използват трикамерни почистващи системи. Капацитетът на капацитета може да бъде разпределен пропорционално на 50%? 30%? 20%. Но тези цифри не са задължителни. Използването на определени технологии е от съществено значение.

Необходимо е също така правилно да се изчисли необходимия общ обем. За точни изчисления можете да намерите тематичен калкулатор. В инженерната формула се вземат предвид няколко параметъра:

 • време на съхранение /третиране на отпадъчни води;
 • стандартен стандарт на човек;
 • съдържанието на суспендирани примеси в дюзата на изхода;
 • температурата на потока на флуида.

Статия по темата:

Септична, за да даде: какво е по-добре.След преглед на предоставената информация можете да получите по-добра представа за устройството за битови системи за пречистване на отпадъчни води и вече съзнателно да започнете да избирате проекта на пречиствателната станция.

Правилното решаване на домакинските задачи е напълно възможно с използването на опростено изчисление. Подходящата септична яма за високи нива на подпочвените води трябва да съдържа толковаотпадъците да имат достатъчно време, за да ги обработят ефективно. Тук възникват трудности, които се обясняват с различни позиции на контролните органи. Според строителните стандарти капацитетът на такава конструкция трябва да бъде не по-малко от 3-дневен обем на канализацията. Санитарните норми определят минималното ниво на замърсяване, което е позволено да бъде насочено към окончателното почистване в почвата.

При средни нива на замърсяване можете да използвате процента от 1,7? 2,2 m на потребител. Така че, за семейство от трима души достатъчно 5.5 м ?. По-добре ли е да се складира в 10? 15%, за да се изключи недостатъчното пречистване с нарастващ дренаж.

Забележка!За точна оценка трябва да се вземат под внимание волевите изхвърляния. Този индикатор означава възможността за запазване на функции при достигане на максималния дебит.

Когато става въпрос за капацитет за съхранение, е необходимо да се увеличи размерът. Средното количество отпадъчни води на човек е 200 литра. Капацитет на резервоари стандартна азенизаторської техника - от 4 до 5.5 м ?. Ако спестите твърде много от основната си инвестиция, ще трябва да използвате услугите по-често.

Отделни сортове с висока UHF

Кумулативни септични ями с високо ниво на подпочвени води - аналог на помийна яма

Местоположението на сградата е избрано съгласно разгледаните правила. Дълбочината се определя от степента на замръзване на почвата. Тя трябва да бъде по-висока от основния резервоар. Съответно изберете подходящата врата.

Uтази опция е достатъчна за една камера. За да се опрости управлението, настройте сензора за плаване, който сигнализира за запълването на капацитета. Тъй като се очаква честото изпразване да се извърши, местоположението на инсталацията се избира по-близо до границата на земята, като осигурява широк и траен проход за товарен транспорт.

„Помниш ли нормативното разстояние до обществените магистрали? не по-малко от 5 метра "

Бюджетни септични ями за предаване без предаване

Тези комплекти се издават в различни версии. Основният капацитет е разделен от разделители с 2? 3 функционални части. Стандартното оборудване включва капак, стълбище, тръба за вентилационна система и други компоненти. Обикновено моделната линия се основава на типичните нужди. Лесно е да се намери опция, подходяща за конкретен имот.

Забележка!С правилния избор на оборудване, оборудване за депониране на твърди отпадъци ще се изисква не повече от веднъж годишно.

Станции за биологично почистване

След многостепенно третиране се осигурява добро ниво на пречистване. Модерните станции могат да премахнат до 97? 98% от всички примеси, което съответства на най-добрата многокамерна септична яма за подаване. Такива сгради са идеални за райони с високи нива на подпочвените води. Те са херметически затворени, изпълняват функциите си без допълнително дренажно поле. Редовното отстраняване на твърди валежи в този случай няма да е необходимо. Може да се извършва редовно промиванесамостоятелно или с помощта на услуга.

Сравнителен анализ на различни септични ями за високи нива на подпочвените води

Тип септичен предимства недостатъци
натрупване Малко тегло, разумна цена, плътност на конструкцията.

Липса на филтриращи полета, сложни механизми и технологии.

Лекота на грижите.

Необходимост от редовно използване на услугите за помощни услуги.

Значителни натоварвания на пътното движение.

многокамерна Дългосрочно запазване на ефективността без използване на оборудване за аерация.

Високо ниво на почистване.

Минимална тежест на потребителите.

Възможност за замърсяване на околната среда, когато филтриращото поле е неправилно монтирано.

Намаляване на ефикасността при наличие на вещества, опасни микроорганизми в оттока.

Станция за биологично почистване Компактност.

Лесен за инсталиране.

Без допълнителна зона за почистване.

Висока цена.

Това оборудване трябва да бъде свързано към електрическата мрежа.

Сложността му предполага увеличаване на вероятността от сривове.

Характеристики на материалите за производството на камери

\ t

Бетонна септична яма с високо ниво на подпочвените води

Стандартното решение за нашия проект не е подходящо. Септичните резервоари с високи нива на подпочвените води са добре изолирани, за да се предотврати замърсяванеоколната среда. За да направите това, затворете дъното на третия контейнер, изцедете каналите от него в дренажното поле.

Качествените стоманобетонни изделия запазват целостта на десетилетията. Предназначени са за значителни механични натоварвания. Те не се повреждат от агресивни химични съединения. Въпреки това е необходимо да се вземат предвид трудностите, свързани с транспортирането, по време на операциите по разтоварване и сглобяване. За да инсталирате големи продукти, трябва да направите голяма яма. Необходимо е внимателно да се запечатат фугите, допълнително оборудване с люк, свързващи тръби.

С използването на стандартни стоманобетонни продукти няма да бъде възможно да се оптимизира обемът. При размисъл на почвата през зимния период, изместването на пръстените не може да се изключи. В тази ситуация се наблюдава замърсяване на почвата. За възстановяване на целостта на проекта и съвместните обекти изпълнява сложен набор от работи.

Пластмасови, комбинирани материали

При такива продукти защитата от натоварване се осигурява от метална рамка. Ще ви бъде полезно:

 • херметичност;
 • химическа неутралност;
 • е леко тегло.

Но, както и в предишния пример, ще трябва да се справим със стандартните капацитети на определен обем. Нуждаете се от допълнително оборудване с врата, голям люк, свързващи тръби. Общите финансови и трудови разходи ще бъдат доста големи.

Снимката има типични характеристики:

 • плоска опора

  , която осигурява добра стабилност;

 • усилващи елементиза укрепване на конструкцията приспестяване на малко тегло;
 • отделни функционални камери

  , предназначени за пречистване на отпадъчни води;

 • вградени дюзи

  ;

 • минаи шахта

  .

С малко тегло такава структура се избутва нагоре, когато нивото на подземните води се повиши. Необходимо е да се фиксира в нормално положение. За недостатъците трябва да бъде ограничена сила.

метал

Можете да направите това сами, ако имате подходящи умения или като поръчате в специализирана работилница. Във всеки от избраните варианти, ние позволяваме прилагането на необходимите размери, форма, поставяне на вътрешни прегради и други уникални решения. Прилагайки доста дебел лист, лесно е да се осигури необходимата сила.

Заслужава да се отбележи обаче значителната цена на висококачествена септична яма. Работата на квалифициран заварчик е високо оценена.

Необходим е необходим слой защита от корозия. Може да се повреди по време на инсталацията. Затова ще се нуждаете от специална прецизност, внимателна подготовка на фондацията.

Фиксиране на септичния прилив от издигането и защита срещу прекъсване на почвата

Алгоритъм на операциите по монтиране:

 1. Ямите са заровени съгласно схемата, предоставена от инструкциите на производителя. Наблюдавайте наклона на стените.
 2. На дъното ли пясъкът се потапя в 250? 350 mm с последващо запечатване.
 3. Монтиране на стоманобетонната плоча. Отгоре се прави допълнителен слой пясък (без камъни и други големи фракции) с дебелина 150? 200 mm
 4. Спуснете септичната яма.Монтирайте опорите, ако няма плоски опори.
 5. Напълнете капацитета на? номинален обем вода.
 6. В стоманобетонната плоча анкерите са затегнати. Към тях се присъединяват въжета (ленти). Закрепете септичната яма в правилната позиция.
 7. Свободното пространство в ямата изпада плоско (200-300 мм) с междуредие. В същото време се добавя вода.
 8. За да се предотврати повреда от тежък транспорт, монтирайте стоманобетонна плоча с отвор под врата на люка от горе.

Когато се монтира в глинеста почва, септичната яма се изтласква от силите на трептенето. Те се формират на места, където водата се превръща в лед с по-нататъшно разширяване. За да се предотврати повреда, капацитетът се настройва на дълбочина под точката на замръзване. Също така, ще бъде възможно да се замени първоначалната почва с пясък, който преминава влага и изпълнява амортизиращи функции.

Монтаж на надземно филтриращо поле

Ако няма естествени възвишения, създайте изкуствена могила. За да инсталирате отпадъчни води там, монтирайте помпа в разпределителната сонда. Помпеното оборудване се избира, като се взема предвид замърсяването на течността.

Забележка!Местоположението на довършителната част на нивото на почвата и над нея увеличава разходите за проекта.

Оценка на производителите на септични ями за високи нива на подпочвените води

Място марка Характеристики на моделната гама Бележки, положителни характеристики
1. Топас В асортимента има модели с изпълнение на почистване? от 0,8 до 3 m? и ощев един ден

За ефективност, производителят предлага многостепенна обработка в многокамерни септични резервоари (до 5 работни обема).

Тясната специализация на производителя помогна да заеме водеща позиция на пазара.

Експертите и потребителите отбелязват високото качество на почистването, надеждността, навременното въвеждане на усъвършенствани профилни технологии.

2. резервоар Септиците под тази марка представляват местното предприятие "Triton Plastik".

Производителност на популярните модели: 0,6? 1,8 м? /Да

Разумната ценова политика се допълва от внимателно разработване на най-малките детайли.

Тези рафинерии са добре подготвени за употреба при трудни условия.

3. Triton Специална серия производствена фирма "Triton Plastik".

В настоящата моделна линия има капацитет за съхранение и многокамерни септични резервоари.

Демократична стойност, широк асортимент, лесна инсталация със собствени сили.
4. Термити Производителност на популярните септични ями (m? /Daily): 0,4; 0.6; 1.

В асортимента има модели, специално пригодени за монтаж в зони с високо ниво на подпочвените води.

Технологията за безшевно леене ви позволява да създавате трайни, трайни конструкции без дефекти.

Всеки продукт е тестван от специален комплекс за тестване преди изпращането до търговска мрежа.

5. Топола Производителят предлага специализирано домакинско и търговско оборудваненазначаване. В подходящото оборудване, големият септик на тази марка може да почисти повече от 20 метра? отпадъци на ден. Оборудването на тази марка се характеризира с висококачествени компресори и други допълнителни компоненти.

Горната позиция не позволява да се вземат ограниченията на технологичните решения.

Очаквани цени за септични палатки за вила

Марка /Модел Цена, руб. Спецификации, бележки

79800? 82300 Производителност? 0.8 m /Да

Затъмнение - до 175 литра.

Проектиран за семейство от четирима души.

35 800 ° 37200 Съхранение.

Предмет? 3 м?

Тегло? 135 кг

48 500 € 49800 Многокамерна септична яма за високо ниво на подпочвените води.

Обект? 2.4 m?

Производителност? До 0.9 m? /Да

92 400 предлага ли висока ефективност? 96500 Обемът на преработка на ден - до 1.9 м ?.

Затъмнение - 470 литра.

Консумация на електроенергия - 50 W /час.

71 500 € 73600 Извършване на почистване? 0,5 m? /Да

За семейство от двама души? 3 души

Включва компресор с капацитет 40 W.

Можете да намерите съответните прегледи в интернет за подробен поглед върху параметрите на моделите, които ви харесват.

qwelle13, Moscow : Ползи: Утеха! Бърза инсталация, без мръсотия на сайта! Инсталирането на септичен трик се извършва в един ден. Сутринта, о10:00 започна работа и приключи в 16:00 часа. Работи "до ключ", т.е. можете веднага да използвате тоалетна. Крайната цена включва цената на септична яма, доставка, монтаж, настройка.

Недостатъци: необходимо е да се обслужва 1 път годишно, но очевидно, без това не може да се направи.

Прочети повечев Озовик: http://otzovik.com/review_619103.html.

Коя септична яма е най-добра при високи нива на подпочвените води

Правилните заключения могат да бъдат направени само след внимателно предварително проучване на реалните условия на парцела. В допълнение към нивото на подземните води се проверява възможността за поставяне на оборудване в съответствие с приложимите норми и правила. Посочете обичайните и максимални нужди, начина на използване. Въз основа на събраните данни, те търсят подходящ модел.

Използвайте прикачения файл, за да публикувате отговори на допълнителни въпроси. Тук можете да направите свои собствени коментари относно методите на почистване, спецификата на работа на специфични септични ями за високи нива на подземните води.

Видео (монтаж на оборудване за пречистване на отпадъчни води):