Врати SNiP: интериор и вход, инсталация в съответствие със стандартите

Преди инсталирането на интериорни или входни врати е важно да се оцени външния вид на тъканта и качествата на цялата конструкция. Но също така е необходимо да се запознаете със съществуващите норми на СНиП и да проверите избраната врата, за да отговарят на изискванията. Това ще позволи качествено изпълнение на инсталацията и създаване на условия за по-нататъшна безопасна експлоатация на продуктите.

Стандарти за SNiP за интериорни врати

В рамките на строителните норми и правила (СНиП) основните размери на интериорните врати са ясно регулирани. В допълнение, в документа са регистрирани и допустими размери на платното под формата на височина и ширина. Тази информация се съдържа в документа под кодове 21-7-21-13 и варира в зависимост от материала на стените. В повечето случаи производителите на конструкции на врати имат еднакви размери.

Също така в документацията SNiP в раздели 24-15 и 24-19 са предписани изисквания за кърпи за врати и методи за строителни работи. Въпреки това, предвид значителните промени в използваните материали и принципите на работа, тези норми са без значение.

Понастоящем се използва списък на съответстващото крило на вратата към кутията на отвора. Така че, според SNiP, всички инсталирани в апартаментите интериорни врати трябва да имат следното съотношение на ширината на платното към кутията на вратата:

Ширина на плата, m Ширина на отвора, m
1.5 1.58-1.6
1.4 1.48-1.5
1.2 1.28-1.3
0.9 0.98-1.1
0.8 0.88-0.97
0,7 0.77-0.87
0,6 0.66-0.76
0.55 0.63-0.65

Освен това непроменените изисквания са размерите, предписани за изграждането на различни видове сгради. Така, в тухлени къщи, височината на стените от пода до тавана е 2,25 м, бетонният джъмпер, разположен над вратата, трябва да се намира на височина от 1,88 м.

В случай на инсталиране на интериори на врати в монолитни сгради с височина на тавана 2,25 m, джъмперът се намира на разстояние от 1,87 m от пода.

При дървените къщи височината на тавана е 1,97 м. В този случай джъмперът е на разстояние 1,85 м от пода.

Монтиране на нестандартна дупка

В случай на несъответствие на установените параметри, отбелязани в СНиП, със съществуващите размери на вратата, е необходимо да се приспособят към съответните размери. Тези мерки трябва да се извършват преди завършване на довършителните работи по стените. Струва си да се припомни, че максималното припокриване на отвора с плоча е 3 см.

Намаляването на ширината на отвора трябва да се извършва равномерно от двете страни. Прекомерното излагане може да се направи не повече от 3 cm от всяка страна. За да направите стенни елементи с приемливи размери, трябва да използвате по-широка врата.

Предназначение и функционални характеристики на интериорните врати

Въз основа на изискванията на санитарните норми и СНиП отворите на вратите трябва непременно да отговарят на няколко основни критерия:

  • Отвор на вътрешните врати при отворени вратиплатното не трябва да създава пречки за преминаване и мерки за евакуация;
  • Ширината на отвора на вратата трябва да позволява на човек да се движи свободно;
  • Размерът на отвора на вътрешните врати трябва да осигурява достатъчно пространство за използване на специални транспортни средства под формата на постеля;
  • Съгласно изискванията на противопожарната безопасност и санитарните норми минималният отвор на вратата не може да бъде по-малък от 0,8 m ширина и 1,9 m височина.

Понастоящем неспазването на набор от такива правила е доста рядко явление. Въпреки това, трябва да се знае, че всяко несъответствие в параметрите, включително след препланиране, води до проблеми в процеса на регистрация в ОТИ и архитектурната услуга. Нарушенията могат да доведат до налагането на глоба, както и задължението за повторно изграждане на вратата.

Изисквания за монтажни работи

Според SNiP съществуват редица задължителни изисквания, според които монтирането на интериорни врати ще бъде висококачествено и безопасно. Въз основа на стандартите, фиксирането на рафтовете на рамката трябва да бъде най-малко 2 места от двете страни. Разстоянието между скобите варира в рамките на 1 m.

Изборът на страната на движението на платното се извършва на принципа на отваряне на вратата към стаята или помещението, което е голямо. Новите интериорни врати трябва да бъдат монтирани така, че други отвори на вратите да не бъдат блокирани по време на отварянето. По този начин, според изискванията на СНиП, трябва да се определят вътрешни врати за частни и многофамилни сгради, както следва:

  • Баняи тоалетна - отварянето се случва навън;
  • Кухня - предимно открит отвор;
  • Спалня и хол - според желанията на собственика.

Струва си да се припомни, че проблемът с блокирането на крилото на вратите може да има няколко варианта на решения помежду си. Така че, като изход от ситуацията, промяна на посоката на отваряне на платното не само въз основа на принципа на движение вътре и отвън, но и на разположението на ляво или дясно.

В процеса на монтиране на конструкции е възможно да се постави прагът. Инсталирането му обаче се извършва в присъствието на различни подови настилки. Наличието на изделия от същия тип не включва поставянето на прага.

Монтаж на интериорни врати на SNiP

Съгласно установените стандарти монтирането на интериорни врати е условно разделено на няколко етапа: подготовка, монтаж и проверка. Всяка стъпка трябва да се следи съответно. По този начин подготвителният етап задължително включва проверка на документацията на продуктите, маркирани с гаранционни задължения. Освен това платното и кутията подлежат на задълбочено проучване на наличието на дефекти и чипове.

Преди началото на фазата на инсталиране допълнителната проверка подлежи на:

  • Параметри на отвора;
  • Точност на маркирането;
  • Правилно поставяне на скрепителни елементи.

На етапа на инсталиране се извършва пълен технически преглед. В процеса на инспекция се проверява херметичността на изолационните части, разположени в пролуката между наклоните и рамката. Оценява качеството на рамката, нейните крепежни елементи и елементизапечата. Задължително е да се провери съответствието на готовия проект с проектните параметри и коректността на рязане на частите на арматурата.

Етапът на проверка се извършва директно от клиента или от негово упълномощено лице.

Стандарти SNiP за инсталиране на входни врати

Процесът на инсталиране на входната врата, който не отговаря на изискванията, описани в СНиП, е сериозно нарушение. Такива действия са наказуеми чрез налагане на глоба и изискването за повторно инсталиране на вратата. Тези мерки се дължат на назначаването на входящата материя. Дизайнът е важен в процеса на евакуация и по никакъв начин не трябва да създава бариери пред пътя. От това, SNiP определя външния вид на отваряне като най-подходящ. Това условие обаче може да се прилага само ако входната врата не създава пречки за отваряне на съседните врати.

Едно от основните изисквания за конструкциите на входните врати е високата степен на херметичност на крилото на вратата спрямо рамката. Самата дупка не може да има размери по-малки от 0.8 m в ширина и 1.9 m височина. Чистотата на правилно монтирана конструкция не може да надвишава стойностите от 1,5 кг /м2 на час. Качествената звукова изолация е посочена в нормите на ниво 30 dB.

При пълното отваряне на платното се изисква 1 m свободно пространство. Правенето на врата по никакъв начин не трябва да създава трудности при преместването.

Монтаж на входни врати за шпиц

Документът SNiP 3.01.01-85 урежда правилата, съгласно които се извършвамонтаж на входната врата. Самият процес на проектиране се състои от три етапа: демонтажни работи, монтаж и последен етап.

По време на процеса на демонтиране не само отстраняването на старото платно и рамката, но и съчетаването на съществуващия отвор с закупената структура на вратата. Ако е необходимо, на този етап се прави монтаж на размера на отвора под съществуващата врата. Процедурата по разширяването се извършва чрез избиване на стените. Свиването се извършва с помощта на циментова замазка. Задължително изискване за изпълнение на инсталационните процедури е привеждането в съответствие с нивото на страничните части на дупката и джъмпера.

инсталационни процедури

Монтажни работи могат да се извършват по няколко начина: чрез монтиране директно в стената на стената чрез специални отвори или посредством специални монтажни плочи.

Методът на монтиране с плочи е по-популярен и лесен за използване. За да се приложи в предварително подготвена дупка, се вмъква рамка. Фиксирането се извършва с клиновата подложка. Процедурата за подравняване се изисква и се изпълнява от бъдещото разположение на механизмите на веригата. След това се прави фиксиране на предварително подготвени метални пластини. Закрепването им се извършва върху повърхността на съседната стена.

Монтажът на метална стойка под заключване на ниво се извършва преди монтажа. Необходимо е да се наблюдава разстоянието от 2 mm от повърхността на рамката. Задържащите клинове не се отстраняват до последния етап.

СпоредSNiP, окончателните инсталационни процедури на конструкцията се извършват със затворено крило на вратата. Такива мерки са необходими, за да се избегне изкривяване на рамката и тъканта на продукта. В хода на работа подпорите могат да бъдат отстранени, но при желание те просто се отрязват по време на подравняването, след вкарването на кухини с монтажна пяна.