Защо ми е необходим нож за смесване на помпа за топъл под?

За разлика от другите автономни отоплителни системи, за подовото настилка е необходим по-конструктивен подход. В този случай не е достатъчно да има източник на отопление и отоплителни уреди. За пълната работа на топлата вода подове изисква много повече оборудване, оборудване и уреди. Факт е, че подовото отопление е нискотемпературна отоплителна система и изисква по-задълбочена подготовка на охладителя. Значителната разлика между температурата на отоплителната среда в нагревателното устройство и температурата на водата, която циркулира в отоплителната линия, е да се използва смесителното устройство.

Помпено-смесителен агрегат за работа на топъл под или смесващ блок е комплекс от взаимосвързани съоръжения, устройства и механизми. Всяка част от възела изпълнява своите функции и задачи, като действа с един ключ. Нека да видим какво представлява една смесваща група, която е нейната роля в работата на отоплителната система.

Основно предназначение на помпено-смесващото устройство

Основната задача, която се основава на помпено-миксерната единица, е техническата възможност за смесване и разпределяне на потоци на охлаждаща течност с различни температури за последващо подаване на готовата вода до отоплителния контур на топлия под. Защо ви е нужен? Факт е, че отоплителният котел или централната отоплителна система дават на топлоносителя висока температура (75-950С), докато за топлите подове оптималният режим на загряване на водата трябва да бъдеобхват 35-550 ° С.

С намаляването на температурата на водата и интензивността на потока на охлаждащата течност в системата просто се изпомпва-смесващ нож. Благодарение на това оборудване топлите подове могат да бъдат свързани към съществуващата отоплителна система, с топлинни и хидравлични изчисления. Смесителната група за топъл под е оборудвана с всички необходими устройства, устройства и устройства, които осигуряват не само смесване на различни потоци, но и оптимална консумация на охлаждаща течност чрез отоплителни кръгове.

Смесващата вода може да бъде постигната в резултат на смесване с горещата вода, преминаваща през главната тръба, като течността идва в обратна посока (обратна). На следващо място, за нормалната работа на топлата вода подове в системата се доставя на системата под определено налягане подготвени, до необходимата температура вода. Копчето за смесване в този случай играе ролята на охладителната система. Това се дължи на името на блока.

Забележка: топлият етаж с дълги водни контури, предназначени за отопление на големи площи, изисква принудителна циркулация на охлаждащата течност, следователно, в пълния комплект към основното, охлаждащо тяло и разпределително оборудване, циркулационна помпа.

След като се определи предназначението на помпено-смесителния блок, трябва да се отбележи неговата стойност за автономната отоплителна система. Благодарение на инсталирането на това оборудване, можете да осигурите:

 • максималната комфортна температура на отоплението в жилищните помещения;
 • безопасността на работата на отоплителната система с течен и горещ охлаждащ агент;
 • подобряване на оперативната работавъзможността за отоплителни кръгове и увеличаване на живота на топлия под.

Диаграмата показва основните функции на всички елементи на смесителя на помпения агрегат и местоположението на всеки уред.

Завършване на възела и принципа на работа на оборудването

\ t

В основата на целия дизайн е прост и разбираем набор от оборудване, всяко от които има своя собствена роля в работата на цялото устройство. На пръв поглед, дизайнът е доста сложен, но с подробен анализ местоположението и функционалността на всяко устройство имат свое обяснение. В повечето случаи смесените възли са стандартизирани. Комплектът включва следните елементи:

 • помпено оборудване, което осигурява циркулация на вода в системата. С помощта на помпата се създава необходимото работно налягане в тръбопровода и се осигурява необходимия дебит на охладителя във водния кръг. Илюстрацията показва препоръчаните настройки на помпата. Могат да се използват сухи или мокри роторни помпи.

Забележка: без инсталирането на термопомпа, подът може да функционира само по два начина: чрез централизирано отопление или при инсталиране на топъл под, който работи от системата PRT.

 • смесващ нож - устройство, което директно контролира температурата на отоплителната среда. Обикновено това е трипосочен кран с ръчно управление или трипътен електромеханичен вентил. Основната задача на устройството е да захранва главната верига с гореща вода. Поради взаимно свързванетермостат с кран, периодични включвания, вентилни изходи. Горещата вода в резултат на работа навлиза в топлия под до степен, необходима за нормална работа. При достигане на желаната температура в отоплителното помещение, вентилът работи в обратна посока, като блокира подаването на гореща вода.
 • колекторна група - устройството осигурява събиране и разпределяне на охлаждащата течност директно циркулираща в пантите на водоснабдяването. Колекторът се състои от две части: гребен за събиране на отпадъчни води и гребен за разпределяне на подготвената охладителна течност в система от топли подове. С колектора можете да свържете не само един, а няколко водни кръга. В гребена има няколко дюзи за тази цел, в зависимост от броя на водните вериги. В захранващата част на колектора е инсталиран дебитомер, който контролира потока на охлаждащата течност в отоплителната система.
 • последната връзка във веригата от устройства и устройства, които са оборудвани с помпено-смесителна единица, е отстраняването на въздуха. Това е най-простият вариант на колектора, който е сепаратор, който осигурява отвеждане на въздуха от водния кръг на отоплителната система.

За справка: Като се говори още веднъж за помпената група, е възможно да се отбележи. Някои котли имат вградени помпи в тяхната конструкция, така че няма нужда да поставяте друга помпа върху захранващата тръба, когато става въпрос за опцията за отопление на радиатора. За топлите подове са необходими допълнителни усилия, за да се осигури циркулацията на водата в контурите.

След изброяване на основните елементи на блока е необходимо да се споменат няколко думи за спомагателните устройства и устройства, включени в комплекта на помпено-миксиращото устройство. Става дума за термостати и клапани, които работят с помпата.

На фигурата е показана основната схема на работа на помпено-смесителните структури, стоящи на оборудването на топлата вода.

Ако решите да направите колекционер със собствените си ръце, трябва да вземете предвид следния факт. Помпата се поставя в това положение, непосредствено след трипътен вентил, без да пречи на работата му, а напротив, извлича смесването на вода от нея. На първо място е монтиран трипътен вентил, след това помпена единица и след това колектор. Във всяка друга конфигурация контролът на температурата на отоплителната среда и циркулацията няма да са възможни.


В допълнение към всичко, можем да кажем, че блоковете за смесване на помпата се приемат за оборудване на байпас. Това е байпасна тръба, през която охлаждащата течност циркулира байпаса на вентила и циркулационната помпа.

Тази схема се прилага в случаите, когато е необходимо да се насочи връщането веднага през байпаса към системата.

Както е видно от описанието на оборудването, включено в комплекта смесителна станция, нищо не е сложно при проектирането. Следователно, ако искате, можете сами да сглобите това устройство и да си спестите значителни спестявания.

Трипътен вентил за смесващо устройство. Неговото място и смисъл

Основната работа при експлоатацията на помпено-миксерната единица е трипосочен кран илиавтоматизирано аналогово устройство, трипътен клапан. Обикновено в продажба вече идват смесителни единици, оборудвани с подобни устройства. Ако решите да построите комплекса сами, определете с функционалността на вентила и как трябва да работи.

По подразбиране моделите на клапаните имат настройка за определени температурни параметри. Ако желаете, вече можете самостоятелно да настроите устройството към вашата собствена отоплителна система. За да направите това, просто преместете вентила на термичната глава в желаното положение.

Важно! Трипътните вентили имат ниска пропускателна способност, само 2 m3 на час. Следователно, оптимално е да се използват трипътни вентили за смесване на охлаждащата течност при работа с водни вериги с малък обсег. (За отоплителни площи не повече от 50м2).

Трипътните вентили се използват за работа с големи контури на водата, предназначени за големи обеми вода (до 4 m3 на час). Като правило такива устройства имат и ръчен вариант на управление и са оборудвани със серво задвижвания. Такива устройства се използват с успех за работа на топъл под в помещения над 100 м2.

Монтаж на помпено-смесителния блок. начини за свързване

Когато събирате топъл под в дома си, най-трудната работа е да поставите вратовръзка. Свързването на водните подове към отоплителната система обаче не е просто проблем и изисква известни познания. По правило помпена инсталация, миксер и колектор се инсталират след приключване на работата по полагане на отоплителна водасхеми. Смесителните станции са свързани в ясна последователност. Всяко устройство и устройство трябва да имат собствено местоположение, което определя функционалността на устройствата.

Монтажът на оборудването се извършва в събирателен килер, в отоплението или в близост до сградата, в непосредствена близост. Всички връзки трябва да се извършват в съответствие с технологията. За свързване се използват резбови съединения, като се използват студени заварки или свързващи втулки. Когато сглобявате миксера и помпената група със собствените си ръце, опитайте се да получите кратки и удобни връзки, които осигуряват удобен достъп до всеки елемент на дизайна.

За свързването и нормалната функционалност на възела е необходимо да се спазва правилното разположение на тръбите и настройката на всеки елемент на системата:

 • балансиращ вентил (необходимо е да се изчисли мястото на неговото инсталиране);
 • циркулационна помпа (необходима е настройка на скоростта на подаване);
 • балансиране на всеки клон на отоплителния кръг;
 • байпас, трипътен клапан (изисква регулиране в ръчен или автоматичен режим);
 • за извършване на диагностиката на готовия блок вече в пълна конфигурация.

Всички връзки трябва да отговарят на изискванията за топлинни и хидравлични изчисления. Подходящо е да се напомни, че преди да пристъпите към сглобяване и инсталиране на помпено-миксерната единица, е важно правилно да вземете оборудването. Мощност на помпата, диаметър и пропускателна способност на трипътен вентил. Броят на водните вериги играе роля при избора на гребенколекторна група. В някои места трябва да се монтират вентилационни отвори и дренажни вентили.