Изчисляване на електрическата верига

Всички електротехнически устройства, които използваме в ежедневието, имат електрическа верига. Той предава електрическата енергия на устройството. С други думи, електрическата верига е различно устройство и обекти, които формират "пътя" за електрически ток. Обикновено електрическите вериги се изчисляват, като се използва законът на Ом. Можете също да прибегнете до първия или втория закон на Kirchhoff. Всички формули за тези закони могат да бъдат намерени във всяка специализирана литература по физика.

Ако искате да направите всичко това много по-бързо, можете да направите всички необходими изчисления на нашия онлайн калкулатор. За да изчислите параметрите на електрическия кръг, трябва да въведете две желани стойности. Вероятността за грешка при всички изчисления е сведена до минимум!

J = U /R; U = r J; R = U /J; P = U? /R

За изчисляване на параметрите на електрическата верига трябва да се въведат две стойности.

Напрежение, V)

Поток (А)

Съпротивление (ома)

Мощност (W)