Изчисляване на загубите на напрежение

Дължина на линията (м) /Материал на кабела:

Меден алуминий

Пресечка на кабела (mm?):

0,5 mm? 0.75 mm? 1,0 mm? 1.5 mm? 2.5 mm? 4.0 mm? 6,0 mm? 10,0 mm? 16,0 mm? 25,0 mm? 35,0 mm? 50,0 mm? 70,0 mm? 95,0 mm? 120 mm?

Мощност на натоварване (W) или ток (A):
Мрежово напрежение (V):

мощност

фаза 1

Коефициент на мощност (cos?):

Поток

3 фази

Температура на кабела (° C):
Загуби на напрежение (V /%)
Съпротивление на проводници (ома)
Реактивна мощност (Var)
Напрежение при натоварване (B)