Изчисляване на теглото на кабела

?

Онлайн калкулатор за изчисляване на теглото на кабелни и кабелни барабани.

Направи кабела ------ ----- Изберете марка кабел VVGng 1h1.5 VVGng 1h2.5 VVGng 1X4 VVGng 1h6 VVGng 1x10 VVGng 1h16 1h25 VVGng VVGng 1h35 1h50 VVGng VVGng 1h70 1h95 VVGng VVGng 1h120 VVGng 1h150 VVGng 1h185 VVGng 1h240 VVGng 1h300 VVGng 3h1.5 VVGng 3h2.5 VVGng VVGng 3x4 3x6 3x10 VVGng VVGng 3h16 3h25 VVGng VVGng 3,35 3h50 VVGng VVGng 3h70 3h95 VVGng VVGng 3h120 VVGng 3h150 VVGng 3h185 VVGng 3h240 VVGng 4h1.5 VVGng 4h2.5 VVGng 4x4 4x6 VVGng VVGng 4h10 4h16 VVGng VVGng 4h25 VVGng 4h35 4h50 VVGng VVGng 4h70 4h95 VVGng VVGng 4h120 VVGng 4h150 VVGng 4h185 VVGng 4h240 VVGng 5h1.5 VVGng 5h2.5 VVGng 5Н4 VVGng VVGng 5x6 5x10 VVGng 5h16 5h25 BB VVGng 5h35 5 нг H50 VVGng VVGng 5h70 5h95 VVGng VVGng 5h120 VVGng 5h150 VVGng 5h185 VVGng 5h240 3h1.5 VVG VVG VVG 3h2.5 3x6 3x10 VVG VVG VVG 3h16 3h25 3,35 VVG VVG VVG 3h50 3h70 3h95 VVG VVG VVG 3h120 3h150 3h185 VVG VVG VVG 3h240 4h1.5 4h2.5 VVG VVG 4x4 4x6 VVG VVG VVG 4h10 4h16 4h25 VVG VVG VVG 4h35 4h50 4h70 VVG VVG VVG 4h95 4h120 4h150 VVG VVG VVG 4h185 4h240 5h1.5 VVG VVG VVG 5h2.5 5Н4 VVG 5x6 5x10 VVG VVG 5h25 VVGng -ls 1x1. 5 VVGng 1h2.5 VVGng-LS-LS-LS 1X4 VVGng 1h6 VVGng VVGng 1x10-LS-LS-LS VVGng 1h16 1h25 1h35 VVGng VVGng-LS-LS-LS VVGng 1h50 1h70 1h95 VVGng VVGng-LS-LS-LS 1h120 VVGng 1h150 VVGng 1h185 VVGng-LS-LS-LS 1h240 VVGng 2h1.5 VVGng 2h2.5 VVGng-LS-LS-LS 2x4 VVGng 2Н6- VVGng-LS-LS VVGng 2x10 2x16 VHnh-LS-LS VVGng 2h25 2h35 2h50 VVGng-LS VVGng -ls VVGng 2h70 2h95 VVGng-LS-LS-LS 2h120 VVGng 2h150 VVGng 2h185 VVGng-LS-LS-LS 2h240 VVGng 3h1.5 VVGng-LS LS 3x4 3h2.5 VVHnh- VVGng-LS 3x6 3x10 VVGng-LS-LS VVGng VVGng 3h16 3h25 VVGng-LS-LS-LS VVGng 3,35 3h50 3h95 VVGng-LS-LS VVGng 3h120 VVGng 3h150 VVGng-LS-LS-LS 3h185 VVGng 3h240 VVGng-LS 4x1 0.5 VVGng 4h2.5 VVGng-LS-LS 4x4VVGng-LS-LS 4x6 VVGng VVGng 4h10 4h16 VVGng-LS-LS-LS VVGng 4h25 4h35 4h50 VVGng-LS-LS VVGng VVGng 4h70 4h95 VVGng-LS-LS LS 4h120 VVHnh- 4h150 VVGng-LS-LS 4h185 VVGng 4h240 VVHnh- 5h1.5 VVGng LS-LS-LS 5h2.5 VVGng 5Н4 VVGng-LS-LS 5x6 5x10 VVGng VVGng-LS-LS VVGng 5h16 5h25 5h35 VVGng VVGng-LS-LS-LS VVGng 5h50 5h70 5h95 VVGng-LS -ls VVHn 5h120 VVGng-LS-LS 5h150 VVGng 5h185 VVGng-FRLS 1h16 1h25 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 1h35 1h50 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 1h70 1h95 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 1h120 VVGng-FRLS 1h150 VVGng-FRLS 1h185 VVGng-FRLS 1h240 VVHnh- FRLS 2h1.5 VVGng-FRLS 2h2.5 VVGng-FRLS 2x4 VVGng-FRLS 2Н6- VVGng-FRLS 3h1.5 VVGng-FRLS 3h2.5 VVGng-FRLS 3x4 3x6 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 3x10 VVGng-FRLS 3h16 VVGng -FRLS 4x1 0.5 VVG NG-FRLS 4h2.5 VVGng-FRLS 4x4 4x6 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 4h10 VVGng-FRLS 4h16 4h25 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 4h35 4h50 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 4h70 4h95 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 4h120 VVGng-FRLS 4h150 VVGng-FRLS 4h185 VVGng-FRLS 5h1.5 VVGng-FRLS 5h2.5 VVGng-FRLS 5Н4 VVGng-FRLS VVGng 5x6 5x10-FRLS VVGng-FRLS 5h16 5h25 VVGng-FRLS VVGng-FRLS 5h35 VVGng-FRLS 5h50 5h70 VVGng-FRLS VVHnh- FRLS 5h95 VVGng-FRLS 5h120 VVGng-FRLS 5h150 VVGng-FRLS 5h185 1x10 KG KG KG 1h16 1h25 1h35 KG KG KG 1h50 1h70 1h95 KG KG KG 1h120 1h150 1h185 KG KG KG 1h240 2h0.75 2x1 KG KG KG 2h1.5 2h2.5 2x4 KG KG KG 2Н6- 2x10 2x16 KG KG KG 2h25 2h35 2h50 KG KG KG 2h70 2h95 2h120 KG KG KG 2h150 2h185 2h240 KG KG KG 3x1 KG 3h0.75 3h1.5 KG 3h1.5 + 1x1. 3h2.5 5 KG KG KG 1h1.5 3h2.5 + 3x4 + 3x4 1h2.5 KG KG KG 3x6 3x6 3x10 + 1X4 KG KG KG 3x10 + 1h6 + 1h6 3h16 3h25 CG CG 1x10 + 1x10 + 3,35 3h50 + 1h16 KG KG + 3h70 1h25 3h95 + 1h35 KG KG KG 3h120 + 1h35 1h50 3h150 + + 1h95 3h185 KG KG KG 4h1.5 4h2.5 KG 4x4 4x6 KG KG KG 4h10 4h16 4h25 KG KG KG 4h35 4h50 4h70 KG KG KG 4h95 4h120 KG KG 4h150 4h185 5h1.5 KG KG KG 5h2.5 5Н4 KG 5x6 5x10 KG KG KG 5h16 5h25 5h35 KG KG KG 5h50 5h70 5h95 KG KG KG 5h120 5h150 KG 5h185 VBbShv 2h2.5 VBbShv VBbShv 2Н6- VBbShv 2x4 2x10 2x16 VBbShv VBbShv 2h25 2h35 VBbShv VBbShv 3h1.5 VBbShv 3h2.5 VBbShv VBbShv 3x4 3x6 3x10 VBbShv VBbShv 3h16VBbShv 4h1.5 VBbShv 0.5 VBbShv 4x2 4x4 4x6 VBbShv VBbShv 4h10 4h16 VBbShv VBbShv 4h25 4h35 VBbShv VBbShv 4h50 4h70 VBbShv VBbShv 4h95 VBbShv 4h120 VBbShv 4h150 VBbShv 4h185 VBbShv 4h240 VBbShv 5h1.5 VBbShv 5h2.5 VBbShv 5Н4 VBbShv VBbShv 5x6 5x10 VBbShv 5h16 VBbShv 5h25 5h35 VBbShv VBbShv 5h50 VBbShv 5h70 5h95 VBbShv VBbShv 5h120 VBbShv 5h150 VBbSh (в) нг 2Н6- VBbSh (в) 2h25 нг VBbSh (в) нг 3h1.5 VBbSh (в) нг 3h2.5 VBbSh (в) нг 3x4 VBbSh (в) нг 3x6 VBbSh (в) нг 3x10 VBbSh (в) 3h16 нг VBbSh (в) 3h25 нг VBbSh (в) нг 4x2. 5 VBbSh (в) нг 4x4 VBbSh (в) нг 4x6 VBbSh (в) нг 4h10 VBbSh (в) нг 4h16 VBbSh (в) нг 4h25 VBbSh (в) нг 4h35 VBbSh (в) нг 4h50 VBbSh (в) нг 4h70 VBbSh (в) нг 4h95 VBbSh (в) нг 4h120 VBbSh (в) нг 4h150 VBbSh (в) нг 4h185 VBbSh (в) нг 4h240 VBbSh (в) нг 5х 2,5 VBbSh (в) нг 5Н4 VBbSh (в) нг 5x6 VBbSh (в) нг 5x10 VBbSh (в) нг 5h16 VBbSh (в) нг 5h25 VBbSh (в) нг 5h35 VBbSh (в) нг 5h50 VBbSh (в) нг 5h70 VBbSh (в) нг 5h95 VBbSh (в) нг 5h120 VBbSh (в) нг 5h150 VBbSh (в) нг-LS 3h1.5 VBbSh (в) нг-LS 3h2.5 VBbSh (в) нг-LS 3 4 VBbSh (в) нг-LS 3x6 VBbSh (в) нг-LS 3x10 VBbSh (в ) нг-LS 3h16 VBbSh (в) нг-LS 4h1.5 VBbSh (в) нг-LS 4h2.5 VBbSh (в) нг-LS 4x4 VBbSh (в) нг-LS 4x6 VBbSh (в) нг-LS 4h10 VBbSh (в) нг-LS 4h16 VBbSh (в) нг-LS в 4h25 BBSH (в) нг-LS 4h35 VBbSh (в) нг-LS 4h50 VBbSh (в) нг-LS 4h70 в BBSH (в) нг-LS 4h95 VBbSh (в) нг-LS 4h120 VBbSh (в) нг-LS 4h240 VBbSh (в) нг-LS 5h1.5 VBbSh (в) нг-LS 5h2.5 VBbSh (в) нГ LS 5Н4 VBbSh (в) нг-LS 5x6 VBbSh (в) нг-LS 5x10 VBbSh (в) нг-LS 5h16 VBbSh (в) нг-LS 5h25 VBbSh (в) нг-LS 5h35 VBbSh (в) нг-LS 5h50 VBbSh (в) нг-LS 5h70 VBbSh (в) нг-LS 5h95 VBbSh (в) нг-LS 5h120 NYM 2x1 5 2h2,5 NYM NYM NYM 3h1,5 3h2,5 3h4,0 NYM NYM NYM 4h1,5 4x2, 5 NYM NYM 5h2,5 5h4,0 5h6,0 NYM NYM 5x10 NYM NYM 5h16 5h25 5h35 PM NYM 3 0 5 PV-3 -3 1 0.75 Посетителски съобщения PV-PV-3 1.5 3 2.5 04 март PV-PV юни 3 PV-PV-10 март март 16-ти март 25 PV-PV-35 PV- 3 3 50 ПВ-3 70 ПВ-3 95 ПВ-3 120 ПВ-3 150 ПВ-3 185 ПВ-3 240
Дължина на кабела (m)
Тип на барабана -------- Без барабан -------- Барабан номер 8Барабан № 10 Барабан № 12 Барабан № 14 Барабан № 16 Барабан № 17 Барабан № 18 Барабан № 20 Барабан № 22
Общо тегло 0.00