Котел на твърдо гориво със собствени ръце: снимка, рисунки

От цялата отоплителна техника, използвана днес в дома, най-известните котли на твърдо гориво отдавна са известни. Благодарение на простотата на дизайна и принципа на експлоатация, наличието на горивни агрегати от този тип са станали широко разпространени. Днес, за много жители на частни домове в селските райони, такава технология се е превърнала в своеобразна "пръчка-вуручалочек". Непрекъснато нарастващата цена на битовия газ, сложността на получаване на разрешителни за инсталиране на газов автономен отоплител, допринасят за факта, че котелът за твърдо гориво днес поне не е загубил търсенето си от населението, живеещо в близост до горските масиви - източник на дърва за огрев.

Към днешна дата съществуват две възможности за решаване на проблема с автономното отопление на твърди горива: закупуване на готов продукт или изработване на твърд котел със собствени ръце. Цената на модерна високотехнологична отоплителна единица е доста висока, но диапазонът на цените е широк - от 3 до няколко десетки хиляди рубли, което прави устройството достъпно за широк кръг потребители.

При наличието на определена техническа подготовка, котел на твърдо гориво може да се сглобява и самостоятелно, като се използват схеми и препоръки за изработване на модели на тези устройства, най-популярни при инсталирането на собствените си ръце.

Концепция за котел на твърдо гориво

Автономният самостоятелен котел, работещ на твърди горива, като цяло е редовна пещ, монтирана в барел с вода. Основната задача на това устройство е да се отоплява за сметка натоплина от изгаряне на дърва за огрев или въглищна котелна вода, която ще се захранва с радиатори за битово отопление.

Но такова устройство, привлекателно за самостоятелно производство във връзка с примитивните, няма да бъде ефективно по отношение на отоплението и не е рентабилно поради високите разходи за гориво - най-простите конструкции на котлите имат ефективност само 10-15%.

Важно! Работата на котела на твърди горива зависи от качеството на сцеплението и следователно от входящата вентилация. Дори и добре изработен котел няма да може да осигури ефективно отопление на помещението, ако вентилацията не е разположена правилно.

Самоходните котли се събират не само от метал, но и от тухли. Тухлените устройства обикновено се изграждат в селски къщи, където естетиката на инсталираното оборудване подлежи на по-високи изисквания, отколкото в помещенията с икономическа или техническа цел.

Металните котли са най-простите устройства, производството на които позволява използването на импровизирани материали и евентуално с помощта на наличните инструменти. Но това не означава, че тяхното производство и монтаж може да се направи, без да се правят най-малко скици на заготовки и възли, както и ясно проектирана технология - последователността, методите на отделните етапи на подготвителната и основната работа.

Изберете дизайна на отоплителния котел

Пещите за отопление и котлите на твърдо гориво се различават по функционалност със сходството на горивните процеси. За разлика от печката, котелът не трябва да се нагрявапомещения на мястото на инсталацията, изгаряне на дърва за огрев или въглища, но също така осигуряват отоплителен кръг с топло охлаждащо средство. Но за втората задача не е достатъчно да се постави топлообменник в пещта (областта на отоплителния кръг) - необходимо е също така да се осигури непрекъснатостта на горенето на горивото и еднаквостта на циркулацията на охлаждащата течност през тази намотка.

Какъв дизайн на котела да избереш, така че ще бъде по-лесно да го направиш със собствените си ръце, с какви трудности ще трябва да срещнеш в процеса на работа? На тези въпроси може да се отговори на етапа на проектиране. Чертежите на котли на твърдо гориво, които са направени, дават добра представа за това как изглежда един дизайн и какво трябва да се има предвид в производствения процес.

Всеки вид котелно оборудване, работещо на твърдо гориво, има свои собствени нюанси на проектиране и производство. Когато се планира самостоятелно сглобяване на отоплителна единица, е необходимо да се реши коя конструкция да се предпочита -с долния или горния (минен) метод на горене.

Ниско горивни агрегатиса оборудване, при което вратата за дърва за огрев се намира в горната част на горивната камера, но изгарянето на гориво се извършва отдолу, в резултат на което горните слоеве на книгата се движат надолу и след горенето дим се появява в горната част. В зависимост от модела, движението на въздуха през пещта се извършва отдолу нагоре (вентилаторът) или естествено (сцепление), което определя независимостта на мрежата, но намаляваефективност и по-малко количество заредено гориво.


При котлите на твърдо гориво на структурата на рудниканатоварването на дървесина се извършва през врата, която се намира в горната част на горивната камера. Такива агрегати са оборудвани с принудителна тяга, която се насочва от върха към дъното - пуши в долната част на горивната камера, където се комбинира с въздуха, и по пътя се загрява и допълнително суши горивото на долните нива.


Чрез самостоятелно сглобяване е по-подходящо устройство с по-нисък метод на горене, така че по време на монтажа му е възможно да се направи без вентилатор за принудителна тяга.

Важно! Колкото по-сложно е изграждането на оборудването, толкова по-високи са технологичните изисквания за качеството на компонентите, които не трябва да имат отклонения от изчислителните параметри. Не по-малко отговорен е процесът на сглобяване на този уред.

По метода на горенето котлите на твърдо гориво могат да бъдат проектирани за нормална работа или работа с изхода на пиролизата - процесът на разлагане на твърдото гориво на два компонента и след това тяхното отделно изгаряне. Възползвайки се от втория, по-усъвършенстван вариант, ще трябва да се разгледа необходимостта от инсталиране на втора горивна камера, която ще увеличи размерите на нагревателя и съответно ще изисква повече материали.

Изборът на вида на отоплителната технология до голяма степен се определя от вида на твърдото гориво, което ще бъде снабдено с нагревателното устройство. Ако имате ръка в много дърво, ще бъде по-добре, ако котелът е направен от васпредназначен за изгаряне на дърва за огрев. С по-голямата наличност на въглища, друг модел ще се побере. Времето за запалване на отметката, качеството на отоплението се определя от вида на котела на твърдо гориво, неговата мощност и ефективност на проекта.

Забележка: Температурата на изгаряне на въглищата е много по-висока от тази на дърва за огрев, така че решетките, топлообменникът и тялото на котела под въглищата са направени от стомана с по-голяма дебелина. Алтернатива може да бъде създаването на горивна камера и камера от огнеупорни тухли.

Ако не е възможно да се създаде външно тяло от агрегат от стомана с необходимата дебелина, котелът на твърдо гориво ще стане рационално решение. Подплата с огнеупорна тухла ще създаде пространство, удобно и устойчиво на високи температури на горивната камера.

Изборът на котел с проект с приемлива сложност следва да се извършва след анализ на техническото изпълнение и обективна оценка на неговата компетентност и възможности. Ако има съмнения, за да се елиминира възможността за ненужно увреждане на материала, по-добре е да се предпочете единица до прости, разбираеми проектни чертежи - дори такъв котел на твърдо гориво е в състояние да осигури на къщата топлина през студения сезон.

Също така се чете: газов котел със собствено производство.

Основни изисквания за проектиране на самостоятелно изработен нагревател

В класическата форма отоплителната единица, от която ще работи отоплението на домакинството, се състои от следните елементи:

 • горивна камера (бункер) за изгаряне на дърва за огрев, въглища, горивни брикети;
 • решетки, през които въздушната маса се подава в горивната камера;
 • топлообменник с тръбен тип или резервоар за съхранение на котелна вода;
 • тръба за пушене за изваждане извън продуктите на горенето;
 • управление на газта.

Важно изискване, което трябва да се вземе предвид на етапа на проектиране на котела, е размерът на горивната камера. Нагревателят на автономния котел на твърдо гориво трябва да бъде просторен, мост. Конструкцията на горивната камера се изчислява по такъв начин, че съдържащото се в него гориво се изгаря напълно без допълнително смесване. Тухлени котли в този план са по-добри, тъй като тухлата има по-ниска топлопроводимост, която осигурява по-висока температура на горене в керамична пещ, отколкото в метална единица.

Горивната камера трябва да бъде разположена по такъв начин, че да се концентрира максимално топлинната енергия върху топлообменника.

Друг, не по-малко важен аспект при изграждането на отоплителни съоръжения е топлообменник на твърдо гориво. Ефективността на котелното оборудване зависи от дизайна на този елемент, качеството на материала и характеристиките. Името на топлообменника се определя от материала на неговото производство - желязо или стомана. Топлообменните намотки на тези агрегати - тръбни конструкции с вертикално или хоризонтално разположение на тръбите в ежедневието често се наричат ​​водни ризи.

Топлообменниците от чугун няма да бъдат разглеждани, тъй като това е отливка, която не е възможна у дома. Можете обаче да го използватеготови единици от чугун, отстранени от старите единици, демонтирани по някаква причина. Такава подмяна е обичайна, когато се извършва модернизация на котел с твърдо гориво или негов ремонт.

За производството на стоманен топлообменник се използват дебелостенни тръби. Необходимата конфигурация на тръбата осигурява гъвкавост при нагряване или използване на течения или полу-диаметри на съответния диаметър, които са свързани с фрагментите на серпентината чрез електрическо заваряване.

Схемата на монтиране на бобина за агрегат с твърдо гориво от традиционния тип ще даде пълна представа за това как трябва да изглежда топлообменника и в каква позиция е по-добре да се монтира.

Постепенно производство на котел на твърдо гориво. Thumbs и нюанси

Най-икономичният котел на твърдо гориво със собствено производство няма да успее, но е възможно да се създаде напълно оборудвана система за отопление и топла вода. Факт е, че сглобяването на промишлени продукти се извършва на високо прецизно промишлено оборудване от специално подбрани материали с спазване на технологичните параметри. В основата на всеки фабричен модел на котела стоят точните топлинни изчисления. Възможностите за работа в домашни условия са много по-скромни в производството, така че при избора на модел, който ще се произвежда, трябва да се изхожда от съществуващите реалности, включително от личния му капацитет като монтажник.

Инструменти и материали

С чертежите и спецификациите на отоплителния уред можете да определите списъка с необходимия инструмент.Независимо дали искате да направите голям бойлер или планирате да съберете малко отоплително устройство за твърдо гориво със собствени ръце, списъкът на устройствата ще бъде приблизително еднакъв.

За работа са необходими следните инструменти и уреди:

 • заваръчна машина;
 • малки български с дискове за рязане и смилане (предпазни очила);
 • електрическа бормашина с метални бормашини;
 • газови ключове №№1,2;
 • чук;
 • комплект от комбинирани или сгъваеми ключове и отвертки;
 • моряци;
 • ъгли на 90 градуса.

Основният материал при производството - стомана, чиято дебелина за котела трябва да бъде не по-малка от 5 мм, а за решетките - от 7 мм.

Освен това ще бъде необходимо:

 • стоманен ъгъл 50x50 - за рамката на котела;
 • ламарина от неръждаема стомана - при наличие на дизайн на капацитета за съхранение;
 • стоманени дебелостенни тръби с диаметър 32 50 mm - за производството на топлообменник-серпентина.

Пълният списък на материалите и тяхното потребление са предварително изготвени въз основа на технически чертежи.

Производство на корпус и топлообменник

\ t

Тялото на котела, което често изпълнява ролята на горивната камера, е в основата на целия проект. За да се намали деформацията на стените под въздействието на висока температура, ограждащите конструкции на пещта са направени с двуслойно изравняване между слоевете сух пресяван пясък, който играе ролята на фиксатор на геометрията. Външната и вътрешната обвивка на пещта се изпълняват от рамката, което също увеличава коравината на конструкцията. Също така, да се увеличиЗдравината на стената на горивната камера може да бъде външно релефна със стоманен ъгъл или профил във формата на ребра.

На предната стена на българския или газовия резач, според чертежа, се режат два отвора - за вратата на бункера и шушулката.

Съвет! Преди рязане на стоманена ламарина е необходимо да се направят малки маркировки на бъдещите слотове с отвори с малък диаметър (3-4 мм) в ъглите.Дуба - това ще позволи рязане с по-голяма точност.

След рязане на заготовките от листова стомана и профила за кутията, можете да продължите да създавате топлообменник. Използваме нарязани водопроводни тръби, които чрез заваряване се комбинират в единна херметична верига. Основната задача - да се създаде запечатан фрагмент поток от максимална дължина за увеличаване на отоплителната площ на тръбата.

Как се прави топлообменник, правилно се подреждат тръбите и се извършва заваряване, разказва видеото, което предлагате.

събиране

При готовността на всички елементи на конструкцията започват да се сглобяват, което най-добре се извършва на мястото на сглобяване - понякога размерите и теглото на готовото устройство не позволяват да се премести от зоната за монтаж до мястото на окончателното разполагане.

Най-често монтирането на котел се извършва на специално конструиран бетонен фундамент с закрепване на уреда чрез заваряване към частите на замазката - анкери. Инсталирането започва с монтажа на рамката, след което се изпълняват компонентите на оборудването и листата на обвивката. Всички заварени съединенияИзвършва се с фаска и обработка на заваръчни шевове - отстраняване на шлака и шлайфане.

Забележка: След монтажа на каросерията извършете щателна визуална проверка на нейната херметичност, което води до допълнителен шев.

В готовия корпус са монтирани решетки (стоманени решетки) и топлообменник, които се заваряват за свързване към отоплителния кръг. При монтажа на намотка е важно да се изпълни проектният ъгъл на наклона му, в противен случай ще има препятствия пред естествената циркулация на охлаждащата течност във веригата.

Важно! Производството на капацитет за съхранение от неръждаема стомана със срязване в контур е по-добре да се възложи на професионалисти, тъй като работата с този материал изисква специално оборудване и практически умения.

В края на монтажа котелът за защита от корозия е боядисан с два слоя термоустойчива боя с предварителна подготовка на повърхността.

Самонагряващият се котел се отличава с издръжливост и простота на грижа, която се състои в периодично почистване от пепелта на пещта и грижа за комина.

заключение

В края на сглобяването и монтажа на модула се изпълняват всички необходими елементи чрез натискане с вода под налягане, което води до отстраняване на дефектите, а след това - набор от пускови и регулиращи работи. Не пренебрегвайте и не инсталирайте регулатор на газта, който ще улесни работата на котел на твърдо гориво при различни климатични условия.