Водно отопление на частна къща със собствени ръце: схеми, снимки, видео, цена

Отоплителната система във всяко помещение играе важна роля, но в частни домове тя става ключова. Затворената верига на системата, правилното й изпълнение на функциите и способността да се движи във всеки момент в присъствието на охлаждаща течност осигурява комфортен престой в къщата през цялата година.

 • Предимства на двутръбната отоплителна система
 • Процедура за инсталиране на отоплителна система
 • При избора на този или онзи тип е много важна схемата за затопляне на водата на частна къща, съгласно която последващата инсталация се извършва.

  Снимка 1 Схемата за затопляне на вода у дома

  Съгласно принципа на организацията отоплителната система е разделена на два основни вида обращение:

  • принудително;
  • е естествено.

  Принудителна система за отопление

  Снимка 2 Схема на принудителната система на отолпения

  Принудителният поток предполага наличието на помпа, която изпомпва топлоносителя в системата и осигурява нейната циркулация.

  Помпеното оборудване винаги се монтира на мястото на връщане на охладената вода в котела.

  Видео 1 Инсталиране на радиатора в отоплителната система: ръководство стъпка по стъпка

  Топлоносителят в отоплителната система е течно или газообразно вещество, което предава топлинна енергия. В домашни отоплителни системи такова вещество използва вода с добавка на смазочни материали. Основното изискване за охлаждаща течност от всякакъв вид - недопустимостта на корозионните ефекти върху цялата система.

  Естествена отоплителна система

  Снимка 3 Схема на естествената отоплителна система

  При естествената циркулация на топлоносителя в отоплителната система съществуват закони на физиката, когато топлата вода се движи нагоре, а охладеното, напротив, пада надолу.

  Съществуват определени правила за инсталиране и експлоатация на отоплителна система с естествена циркулация на течност, а именно:

  • разширителният съд се монтира винаги върху радиатора;
  • долната точка на обратното движение трябва да бъде монтирана под нагревателното устройство;
  • между крайните точки на тръбопровода трябва да има разлика от поне 5 градуса;
  • диаметърът на захранващите тръби и обратният трафик никога не съвпадат, като по-голямата секция е в тръбопровода;
  • целият тръбопровод е монтиран с малка разлика във височината, когато водата поток естествено към батериите от резервоара и обратно към котела.

  Схемата за затопляне на вода на частна къща с циркулация на естествена вода предполага абсолютна автономия от всички енергоносители.

  отоплителни кръгове

  Особеността на отоплителната система е не само в начина на подаване и движение на охлаждащата течност в тръбопровода, но и в организирането на последната по периметъра на помещението.

  По този начин се разграничават едно- и двутръбни системи, при които еднотръбната тръба се състои от серия (една след друга) на свързване на радиатори, и двутръбна в самостоятелна.

  В първия случай водата преминава гладко през тръбите и радиаторите, постепенно угасвайки и отделяйки топлината си. Всъщност, това е голям пръстен, където водата постоянно циркулира.

  Във втория - всичкоРадиаторите са независими един от друг и движението на охлаждащата течност се извършва на практика едновременно. Този метод осигурява равномерно нагряване на помещението в цялата зона, където топлинната мощност на всеки уред е практически същата.

  Характеристики на еднотръбната система

  Снимка 4 Схема на еднотръбна отоплителна система

  Подобна организация за отопление не се счита случайно за най-лесния и следователно популярен вариант. Други характеристики включват следното:

  • Минимален бюджет поради икономии на материали;
  • опростена инсталация;
  • възможността за извършване на всякакви ремонтни работи самостоятелно;
  • тръбопроводът се монтира на всяко удобно място - традиционно под прозорците или като елемент от системата "топъл под";
  • могат да бъдат монтирани в едно- и двуетажни помещения.

  Следвайте правилната последователност на свързване на радиаторите за оптимална работа на отоплителната система.

  Защо е благоприятно да се инсталира двутръбна система

  .

  Снимка 5 Схема на двутръбна отоплителна система

  Въпреки значителната разлика в цената, схемата за отопление на две нива на частен дом е абсолютен лидер в инсталацията. От една страна, тази система е абсолютно универсална и може да се използва в помещения на всяка област, повърхност и условия на експлоатация. От друга страна, всички радиатори имат практически еднаква температура, което позволява бързо и равномерно затопляне на помещението.

  Всеки конвектор /радиатор трябва да бъде монтираннастройка на дросела, която ви позволява да изравните температурата във всички точки на свързване.

  Как се извършва сглобяването

  Първата стъпка е да се създаде отоплителна схема за частен дом, която да предвижда броя и вида на елементите и метода на оформление.

  Видео 2 Инсталиране на отоплителна система за дома с собствени ръце

  Броят на радиаторите се определя от площта на помещението. И така, на всеки 3 кв.м. Има един участък от стоманен или железен радиатор. В случай, че къщата е нарушена от топлоизолация или липсващи пластмасови прозорци, на всеки 3-5 кв.м. можете да добавите още един раздел. Ако в къщата изолацията на стените и покривите се извършва качествено, нито през прозорците, нито през вратата не се получава топлина, броят на секциите може да бъде намален, но не повече от 1 секция за всеки 10 кв. М.

  Изчисляване на броя на секциите на радиатора, извършване на грешка в мрежата и добавяне на още 25% към единицата за сетълмент.

  Ред на монтажните работи:

  1. Подготовка на ниши и отвори под тръбопровода, радиатори и котел.
  2. облицовка на основните линии за захранване и връщане. Ако е необходимо да се отопляват помощните помещения, използвайте разпределители на колектори.
  3. Инсталиране на радиатори. Препоръчително е на стената да се закрепи фолиото, което подобрява топлинната мощност на радиатора.
  4. Монтаж на всички закрепващи и разпределителни елементи, след което тръбите с фитинги са свързани помежду си.
  5. Окончателно свързване към котела (ако се избере естествената циркулация) или с помпата и котела (когато са принудени).
  6. Пускането на охлаждащата течност по избрания начин - естествено или помпено.
  7. Напълнете системата с охладител и оставете за 1 час. След това проверете всички радиатори и свързващи възли за всякакви, дори минимални, течове.
  8. Завъртете котела на поне 70 градуса и оставете системата да се загрее.
  9. Проверете отново хидроизолацията и теча.

  Ако след зададения набор от операции системата работи правилно - тръбите се загряват, температурата се поддържа и никъде няма изтичане, работата по инсталирането на отоплителната система е завършена успешно!

  Видео 3 Циркулация на охлаждащата течност в отоплителната система